งานสัมมนา

เรียนรู้วิธีการที่จะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ!

การสัมมนาในอนาคต

งานสัมมนาที่ผ่านมา

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

วันที่:24.02.2019

จังหวัด:เชียงใหม่

สถานที่: โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

หัวข้อสัมนา:การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อการซื้อขาย

วิทยากร:

คุณคุณกฤษฎา เส็งเรียบ เทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, และผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ Wave Riders

คุณภราดร เส็งเรียบ เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, นักเขียน, อาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค, เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ "Tfex4fun"

คุณจักรีณัฐ ทันสมัย ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ผู้ฝึกสอน Forex, และผู้จัดการ FBS จังหวัดแพร่

FBS จัดสัมนาที่โดดเด่นเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • วิธีการใช้งาน MT5
 • เทรดเดอร์สายเทคนิคคือใคร
 • ทฤษฎี DOW และ EMA
 • Relative strength index (RSI)
 • วิธีการใช้งาน pending orders

FBS เชื่อมั่นในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อให้สามารถทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์ 

วันที่: 20.01.2019

เมือง:  เชียงใหม่

สถานที่:  โรงแรมเดอะเอ็มเพรสเชียงใหม่

หัวข้อสัมมนา:  การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขาย 2019

วิทยากร:

คุณหิรัญาพงษ์ วงศ์ฟูตัน ผู้จัดการของ FBS เชียงใหม่, เทรดเดอร์เต็มเวลา, และติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญการซื้อขาย Forex และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้ในการสร้าง expert advisor

คุณบุญวัฒน์ สุวรรณ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา และติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญระบบการซื้อขายทั่วไป, bianary option, และอัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยง

คุณวิน ศราชัยนันทกุล ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาที่พร้อมด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ, ติวเตอร์, และผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง “เก็งกำไรแบบมือโปร สไตล์ 3 Pass Action”

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้: 

 • Forex ขั้นพื้นฐาน
 • การซื้อขายด้วยเทคนิคขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูง

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 20.01.2019

เมือง:  พิษณุโลก

สถานที่:  โรงแรมพิษณุโลกออร์คิดโฮเต็ล

หัวข้อสัมนา:  วิธีทำกำไรด้วย Bollinger Bands

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์สายเทคนิคของ FBS, อาจารย์สอนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย, Tfex และ Forex.

คุณภราดร เส็งเรียบ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, อาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค, เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ Tfex4fun

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • พื้นฐานการใช้ Bollinger Bands
 • การซื้อขายด้วยเทคนิคขั้นพื้นฐาน
 • การซื้อขายด้วย price action
 • อัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยง

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 23.12.2018

จังหวัด:อุดรธานี

สถานที่:โรงแรมนภาลัย

หัวข้อสัมนา:การลดความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณภูริช มหายศนันท์ เทรดเดอร์เต็มเวลาผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และเป็นนักวิเคราะห์ของ FBS ผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ในอดีต Forex เคยเป็นเพียงแพลทฟอร์มทางเทคนิคเท่านั้น นักลงทุนให้ความสำคัญกับภาพกราฟิกแต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจในแง่ของการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามตอนนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • กฏพื้นฐานของ Forex
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
 • ข้อดีของตลาด Forex
 • การวางแผนกำไร/ขาดทุน

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์ 

วันที่09.12.2018

จังหวัด: นครราชสีมา

สถานที่: โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช

หัวข้อสัมนา: การออกแบบแผนการซื้อขายด้วยเส้นแนวโน้มหรือเทรนด์ไลน์

วิทยากร:

คุณคุณกฤษฎา เส็งเรียบ เทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, และผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ Wave Riders

คุณภราดร เส็งเรียบ เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, อาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค, เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ "Tfex4fun"

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์แนวโน้ม

 • ความสำคัญของเส้นแนวโน้ม

 • การออกแบบแผนการซื้อขาย

 • อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 25.11.2018

จังหวัด: ลำปาง

สถานที่: โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง

หัวข้อสัมนา: Forex ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง "Wave Riders โต้คลื่น รู้ทันเทคนิค" และเล่มอื่นๆอีกหลายเล่ม

คุณจักรีณัฐ ทันสมัย เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เจ้าของร้านอาหารในจังหวัดแพร่, โค้ชและผู้ฝึกสอน Forex ของ FBS จ. แพร่

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า!

เราจะอภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องพื้นฐานของ Forex, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา, ข้อดีของตลาด Forex, การวางแผนกำไร/ขาดทุน และอื่นๆ

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจได้มาด้วยโชคชะตา แต่ได้มาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 25.11.2018

จังหวัด: หาดใหญ่

สถานที่: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ

นักลงทุนผู้สร้างพอร์ทโดยใช้ระบบ leverage เพื่อสร้างกระแสเงินสด และสอนการลงทุนระดับมืออาชีพด้วยเทคนิคง่ายๆที่ทำเงินได้จริง เธอยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง "Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน"

คุณวิน ศราชัยนันทกุล

เทรดเดอร์เต็มเวลา, นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน, วิทยากร และผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง "เก็งกำไรแบบมือโปร สไตล์ Three-Pass Action"

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า!

เราจะอภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องกราฟแท่งเทียน, อารมณ์ตลาด, ทฤษฎี Dow และอื่นๆอีกมาก

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจได้มาด้วยโชคชะตา แต่ได้มาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 21.10.2018

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

หัวข้อสัมนา: การลดความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณภูริช มหายศนันท์ เทรดเดอร์ full-time พร้อมประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยพื้นฐานของ FBS

นานมาแล้ว Forex เคยเป็นเพียงแพลทฟอร์มทางเทคนิคเท่านั้น นักลงทุนให้ความสำคัญกับกราฟิก แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจในแง่ของการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามตอนนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์

ระหว่างการสัมนา คุณภูริช มหายศนันท์ ได้เล่าถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการซื้อขาย Forex ของ 6 ปีที่ผ่านมา

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • เทคนิคการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐาน
 • ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน

FBS เชื่อในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้และประสบการณ์

สัมมนาฟรีจาก FBS ในประเทศไทย

วันที่: 07.10.2018

จังหวัด:พิจิตร

สถานที่: ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์เชิงเทคนิคในการทำกำไรจากทองคำ

วิทยากร:

คุณคุณกฤษฎา เส็งเรียบ เทรดเดอร์ Full time, ที่ปรึกษาการลงทุน, และผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ Wave Riders

คุณภราดร เส็งเรียบ  เป็นเทรดเดอร์ Full-time, ที่ปรึกษาการลงทุน, นักเขียน, ผู้บรรยายการเทรดเชิงเทคนิค และเจ้าของเพจ Tfex4fun

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิค
 • ความเป็นมาของการเทรดทองและ Forex
 • กลยุทธ์การหาแนวคิดในการลงทุน
 • คุณสมบัติของเทรดเดอร์มืออาชีพ

FBS เชื่อในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้และประสบการณ์ 

วันที่: 23/09/2018

จังหวัด: พัทยา

สถานที่: โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ่พัทยา

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเทรด Forex

วิทยากร:

คุณ Pooncharus Leadwatthanasombud: เทรดเดอร์มืออาชีพ และนักลงทุนผู้ที่ทำการเทรดด้วยระบบเลเวอร์เรจ และสร้างพอร์ทโฟลิโอเพื่อสร้างกระแสเงินหมุนรายวัน เธอสอนการลงทุนระดับมืออาชีพด้วยเทคนิคแบบง่ายๆที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง เธอยังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดี "Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน"

คุณ Nitipong Hirunpong เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ, นักเขียน, ผู้แนะนำการลงทุน และผู้เชี่ยวชาญทางการซื้อขายเชิงเทคนิคซึ่งเน้นทางด้านการออกแบบเครื่องมือเทรดที่เข้าใจง่าย และเขาก็นำมาใช้เอง

FBS ได้จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า!

เราได้อภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนถึง การวิเคราะห์เชิงเทคนิค, 6 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี Dow, รูปแบบแท่งเทียน, การเลือกกรอบเวลาของการซื้อขาย, รูปแบบการกลับตัวของราคา และอื่น ๆ

FBS เชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญ เนื่องจากเงินนั้นไม่มีวันได้มาด้วยโชคชะตา มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 23/09/2018

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมนารายณ์

หัวข้อสัมนา: ทำกำไรจากการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณ Kritsada Sengriab เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีที่สุดชื่อว่า "Wave Riders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค" และอีกหลายเล่ม

คุณ Paradorn Sengriab เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ, นักเขียน, ผู้แนะนำการลงทุน และอาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค และเป็นเจ้าแฟนเพจ "Tfex4fun"

FBS ได้จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า!

เราได้อภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนถึง ความหมายของ Forex, ปัจจัยที่ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน, แนวคิดของนักลงทุน, คุณสมบัติของเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพ และอื่นๆ

FBS เชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญ เนื่องจากเงินนั้นไม่มีวันได้มาด้วยโชคชะตา มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

The Bazaar Hotel Bangkok

วันที่: 26 สิงหาคม 2018

เมือง: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok

หัวข้อการสัมมนา: การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับเทรดเดอร์

วิทยากร:

คุณประกาศิต ทิตารามเป็น Full-time Trader และที่ปรึกษาด้านการลงทุน และเป็นนักเขียนผู้แต่งหนังสือ Best Seller “WaveRiders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค” และอื่นๆอีกมากมาย

คุณนิติพงษ์ หิรัญพงษ์เป็น full time Trader, นักเขียน, ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและวิทยากรการลงทุนสายเทคนิคอลที่เน้นการออกแบบการเทรดด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่าย และพอเหมาะพอดีกับตัวเอง

FBS ได้จัดสัมมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้าของตน!

เราได้พูดถึงหัวข้อต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมของเรามีความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้กราฟิก Elliot Wave, Swing Trading System, Ichimoku Cloud Trading System และอื่นๆอีกมากมาย

FBS เชื่อในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera