งานสัมมนา

เรียนรู้วิธีการที่จะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ!

งานสัมมนาที่ผ่านมา

วันที่: 20.10.2019

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อสัมนา: วิธีการทำกำไรจากการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

วิทยากร : คุณภูริช มหายศนันท์

FBS จัดสุดยอดงานสัมนาเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ
 • เทคนิคต่างๆในการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานฯ
 • คุณสมบัติเฉพาะของปัจจัยฐานสำหรับ Forex
 • ความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆที่อยู่ในปัจจัยพื้นฐาน

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจปรากฏได้ด้วยโชค มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

วันที่: 20.10.2019

จังหวัด: แพร่

สถานที่: โรงแรมแพร่นครา

หัวข้อสัมนา: วิธีการซื้อขายและทำกำไรจากทองคำ

วิทยากร: คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ และคุณจักรีณัฐ ทันสมัย

FBS จัดสุดยอดงานสัมนาเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • วิธีการซื้อขายทองคำ
 • ปัจจัยของราคา
 • การลงทุนในทองคำ
 • โปรโมชั่นต่างๆของ FBS

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจปรากฏได้ด้วยโชค มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

วันที่: 08.09.2019

จังหวัด: ชลบุรี

สถานที่: โรงแรมไพร์ไทม์ บางแสน

หัวข้อสัมนา: วิธีการทำกำไรจากการซือขายตามปัจจัยพื้นฐานฯ

วิทยากร: คุณภูริช มหายศนันท์

FBS จัดสุดยอดงานสัมนาเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ
 • เทคนิคต่างๆในการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐานฯ
 • ลักษณะเฉพาะของปัจจัยพื้นฐานฯสำหรับ Forex
 • ความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆที่อยู่ในปัจจัยพื้นฐานฯ

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจปรากฏได้ด้วยโชค มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

วันที่: 25.08.2019

จังหวัด: จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่: โรงแรม 42ซี เดอะชิค โฮเทล

หัวข้อสัมนา: การซื้อขายทองคำและวิธีการทำกำไรจากมัน

วิทยากร: คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ, คุณจักรีณัฐ ทันสมัย และคุณคุณเอกทัศน์ สุยสว่าง

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • วิธีการซื้อขายทองคำ
 • ปัจจัยของราคา
 • การลงทุนในทองคำ
 • โปรโมชั่นของ FBS

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเนื่องจากเงินไม่เคยปรากฏด้วยโชค มันมาด้วยความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

นครราชสีมา

DATE: 04.08.2019

CITY: Nakhon Ratchasima

VENUE: V-One Hotel Korat

SEMINAR TOPIC: How to profit from fundamental trading

SPEAKER: Mr. Purich Mahayosanan

FBS held an outstanding seminar for its clients! We discussed the following topics:

 • Fundamental analysis
 • Techniques for trading with fundamentals
 • Risks of fundamental factors

FBS believes in the importance of education because money never appears by luck. It comes with knowledge, experience, and major effort.

วันที่: 21.07.2019

จังหวัด: เชียงใหม่

สถานที่: โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

หัวข้อสัมนา: วิธีซื้อขายทองคำ

วิทยากร: คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ, คุณจักรีณัฐ ทันสมัย

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • การซื้อขายและลงทุนทองคำ
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ
 • ระบบหุ่นยนต์ EA
 • โปรโมชั่นต่างๆของ FBS

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาด้วยโชคช่วย มันมาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 07.07.2019

จังหวัด: ปทุมธานี

สถานที่:  โรงแรมแกรนด์ธารา โฮเทล

หัวข้อมสัมนา: วิธีการทำกำไรจากการซื้อขายตามข่าวพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

วิทยากร: คุณภูริช มหายศนันท์

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯเบื้องต้น
 • เทคนิคการซื้อขายด้วยปัจจัยพื้นฐานฯ
 • ความเสี่ยงของปัจจัยต่างๆที่อยู่ในปัจจัยพื้นฐานฯ
 • ลักษณะเฉพาะของปัจจัยพื้นฐานฯ Forex

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาด้วยโชคช่วย มันมาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 23.06.2019

เมือง: พัทยา

สถานที่:  โรงแรมไอยรา แกรนด์ โฮเทล

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์เทรนด์ไลน์และการสร้างรูปแบบการซื้อขายแบบมืออาชีพ

วิทยากร:คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ, คุณจักรีณัฐ ทันสมัย

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • ทฤษฎี Dow
 • การออกแบบเทรนด์ไลน์และกลยุทธ์ของมัน
 • แนะนำ FBS และโปรโมชั่นต่างๆที่มี

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาด้วยโชคช่วย มันมาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 26.05.2019

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ

หัวข้อสัมมนา: การซื้อขายด้วย Fibonacci สำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลา

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ, คุณจักรีณัฐ ทันสมัย

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • ทฤษฎี Dow
 • ตัวเลขและเส้นของ Fibonacci
 • เส้นแนวรับ-แนวต้าน

แนะนำ FBS และโปรโมชั่นต่างๆที่มี

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาด้วยโชคช่วย มันมาได้ด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่:26.05.2019

จังหวัด:เชียงใหม่

สถานที่: กรีนนิมมานท์ ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หัวข้อสัมมนา:  กำไรจากการซื้อขายตามข่าวพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

วิทยากร: คุณภูริช มหายศนันท์

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • วิธีการเทรดโดยใช้การวิเคราะห์ข่าวปัจจัยพื้นฐาน
 • พื้นฐานทางเทคนิคที่ถูกต้อง
 • ความเสี่ยงของปัจจัยพื้นฐาน
 • โปรโมชั่นต่างๆของ FBS

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาด้วยโชคช่วย มันมาได้ด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่:28.04.2019

จังหวัด:ขอนแก่น

สถานที่: โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์

หัวข้อสัมมนา: สุดยอดเทคนิคการซื้อขายสำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลา

วิทยากร:คุณกฤษฎา เส็งเรียบ, คุณภราดร เส็งเรียบ, คุณจักรีณัฐ ทันสมัย

FBS จัดสัมนาที่สุดยอดเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

 • FBS และโปรโมชั่นต่างๆ
 • การซื้อขายด้วยแพลทฟอร์ม MT5
 • เทคนิคการซื้อขาย
 • การซื้อขายด้วยรูปแบบแท่งเทียน
 • อินดิเคเตอร์ Moving average (MA)
 • มุมมองนักลงทุน และชีวิตของเทรดเดอร์

FBS เชื่อมั่นในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อให้สามารถทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์ 

วันที่:31.03.2019

จังหวัด:กรุงเทพฯ

สถานที่:  โรงแรมไบหยกสกาย

หัวข้อสัมมนา:  กำไรจากการซื้อขายตามข่าวพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

วิทยากร: คุณภูริช มหายศนันท์

FBS จัดสัมนาที่โดดเด่นเพื่อคุณลูกค้า! เราได้พูดคุยถึงเรื่องต่อไปนี้:

-              วิธีทำกำไรจากการซื้อขายตามข่าวพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

-              การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

FBS เชื่อมั่นในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อให้สามารถทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera