ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ เวลา สกุลเงิน ผลกระทบ เหตุการณ์ รายละเอียด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Oct 16, 2018 00:45 NZD

CPI q/q

0.4% 0.7% 0.9%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 25, 2018 0.4% 0.5% 0.4%
Jul 17, 2018 0.5% 0.5% 0.4%
Apr 24, 2018 0.6% 0.5% 0.4%
Apr 19, 2018 0.1% 0.4% 0.5%
Jan 31, 2018 0.6% 0.7% 0.6%
Jan 24, 2018 0.5% 0.4% 0.1%
Oct 25, 2017 0.2% 0.8% 0.6%
Oct 17, 2017 0.0% 0.4% 0.5%
Jul 26, 2017 0.5% 0.4% 0.2%
Oct 16, 2018 03:30 AUD

Monetary Policy Meeting Minutes

ตัวบ่งชี้
Oct 16, 2018 04:30 CNY

PPI y/y

4.1% 3.7% 3.6%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Oct 11, 2018 3.0% 2.9% 3.0%
Sep 13, 2018 3.0% 3.1% 3.0%
Sep 10, 2018 4.6% 4.1% 4.1%
Aug 10, 2018 2.8% 2.9% 3.1%
Aug 09, 2018 4.7% 4.4% 4.6%
Jul 11, 2018 2.7% 2.8% 2.8%
Oct 16, 2018 04:30 CNY

CPI y/y

2.3% 2.5% 2.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Oct 17, 2018 2.7% 2.6%
Sep 19, 2018 2.5% 2.4% 2.7%
Sep 10, 2018 2.1% 2.1% 2.3%
Aug 15, 2018 2.4% 2.5% 2.5%
Aug 09, 2018 1.9% 2.0% 2.1%
Jul 18, 2018 2.4% 2.6% 2.4%
Oct 16, 2018 09:00 EUR

German Import Prices m/m

-0.2% 0.1%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 30, 2018 0.5% 0.0% -0.2%
Jul 27, 2018 1.6% 0.3% 0.5%
Jun 29, 2018 0.6% 1.0% 1.6%
May 30, 2018 0.0% 0.7% 0.6%
Apr 27, 2018 -0.6% 0.1% 0.0%
Mar 27, 2018 0.5% -0.3% -0.6%
Mar 02, 2018 0.3% 0.4% 0.5%
Oct 16, 2018 09:00 EUR

German Import Prices m/m

ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 30, 2018 0.5% 0.0% -0.2%
Jul 27, 2018 1.6% 0.3% 0.5%
Jun 29, 2018 0.6% 1.0% 1.6%
May 30, 2018 0.0% 0.7% 0.6%
Apr 27, 2018 -0.6% 0.1% 0.0%
Mar 27, 2018 0.5% -0.3% -0.6%
Mar 02, 2018 0.3% 0.4% 0.5%
Oct 16, 2018 11:30 GBP

Unemployment Rate

4.0% 4.0%
ตัวบ่งชี้
Oct 16, 2018 11:30 GBP

Average Earnings Index 3m/y

2.6% 2.6%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 11, 2018 2.4% 2.4% 2.6%
Aug 14, 2018 2.5% 2.5% 2.4%
Jul 17, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
Jun 12, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
May 15, 2018 2.8% 2.7% 2.6%
Apr 17, 2018 2.8% 3.0% 2.8%
Mar 21, 2018 2.7% 2.6% 2.8%
Feb 21, 2018 2.5% 2.5% 2.5%
Jan 24, 2018 2.5% 2.5% 2.5%
Oct 16, 2018 11:30 GBP

Claimant Count Change

8.7K 4.5K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 11, 2018 10.2K 6.9K 8.7K
Aug 14, 2018 9.0K 2.3K 6.2K
Jul 17, 2018 -3.0K 2.3K 7.8K
Jun 12, 2018 28.2K 11.3K -7.7K
May 15, 2018 15.7K 13.3K 31.2K
Apr 17, 2018 15.1K 13.3K 11.6K
Mar 21, 2018 -1.6K -3.1K 9.2K
Feb 21, 2018 6.2K 2.3K -7.2K
Jan 24, 2018 12.2K 2.3K 8.6K
Oct 16, 2018 12:00 EUR

Trade Balance

12.8B 15.0B
ตัวบ่งชี้
Oct 16, 2018 12:00 EUR

German ZEW Economic Sentiment

-10.6 -12.3
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 11, 2018 -13.7 -13.5 -10.6
Aug 14, 2018 -24.7 -20.1 -13.7
Jul 10, 2018 -16.1 -17.9 -24.7
Jun 12, 2018 -8.2 -14.6 -16.1
May 15, 2018 -8.2 -8.0 -8.2
Apr 17, 2018 5.1 -0.8 -8.2
Mar 20, 2018 17.8 13.1 5.1
Oct 16, 2018 12:00 EUR

ZEW Economic Sentiment

-7.2 -9.2
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 11, 2018 -11.1 -10.9 -7.2
Aug 14, 2018 -18.7 -16.4 -11.1
Jul 10, 2018 -12.6 -13.2 -18.7
Jun 12, 2018 2.4 0.1 -12.6
May 15, 2018 1.9 2.0 2.4
Apr 17, 2018 13.4 7.3 1.9
Mar 20, 2018 29.3 28.1 13.4
Feb 20, 2018 31.8 28.4 29.3
Oct 16, 2018 13:00 EUR

Italian Trade Balance

5.68B 4.34B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 17, 2018 5.17B 4.82B 5.68B
Aug 10, 2018 3.37B 3.41B 5.07B
Jul 16, 2018 2.99B 3.25B 3.38B
Jun 18, 2018 4.53B 3.21B 2.94B
May 17, 2018 3.10B 3.74B 4.53B
Apr 17, 2018 -0.09B 2.23B 3.10B
Mar 19, 2018 5.25B 4.87B -0.09B
Feb 15, 2018 4.84B 4.44B 5.25B
Jan 16, 2018 4.99B 5.22B 4.83B
Oct 16, 2018 15:30 CAD

Foreign Securities Purchases

12.65B 10.05B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 17, 2018 10.30B 4.35B 12.65B
Aug 17, 2018 3.01B 4.91B 11.55B
Jul 16, 2018 9.09B 7.03B 2.18B
Jun 15, 2018 6.40B 5.49B 9.13B
May 17, 2018 4.32B 3.00B 6.15B
Apr 17, 2018 5.63B 7.24B 3.96B
Mar 16, 2018 -1.54B 9.11B 5.68B
Feb 16, 2018 19.20B 19.18B -1.97B
Jan 19, 2018 20.77B 15.76B 19.56B
Oct 16, 2018 16:15 GBP

MPC Member Cunliffe Speaks

ตัวบ่งชี้
Oct 16, 2018 16:15 USD

Industrial Production m/m

0.4% 0.2%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Oct 12, 2018 -0.7% 0.4% 1.0%
Oct 10, 2018 0.4% 0.1% 0.2%
Sep 14, 2018 0.4% 0.3% 0.4%
Sep 12, 2018 -0.8% -0.5% -0.8%
Sep 10, 2018 0.4% 0.2% 0.1%
Aug 15, 2018 1.0% 0.3% 0.1%
Oct 16, 2018 16:15 USD

Capacity Utilization Rate

78.1% 78.2%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 14, 2018 77.9% 78.3% 78.1%
Sep 12, 2018 83.7% 86.9% 85.5%
Aug 15, 2018 78.1% 78.2% 78.1%
Jul 17, 2018 77.7% 78.4% 78.0%
Jun 15, 2018 78.1% 78.1% 77.9%
Jun 08, 2018 85.6% 86.3% 86.1%
May 16, 2018 77.6% 78.4% 78.0%
Apr 17, 2018 78.1% 77.9% 78.0%
Mar 16, 2018 77.4% 77.7% 78.1%
Oct 16, 2018 17:00 USD

NAHB Housing Market Index

67 68
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 18, 2018 67 66 67
Aug 15, 2018 68 67 67
Jul 17, 2018 68 69 68
Jun 18, 2018 70 70 68
May 15, 2018 68 70 70
Apr 16, 2018 70 71 69
Mar 15, 2018 71 72 70
Feb 15, 2018 72 72 72
Jan 17, 2018 74 73 72
Oct 16, 2018 17:00 USD

JOLTS Job Openings

6.94M 6.90M
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Sep 11, 2018 6.82M 6.68M 6.94M
Aug 07, 2018 6.66M 6.74M 6.66M
Jul 10, 2018 6.84M 6.88M 6.64M
Jun 05, 2018 6.63M 6.49M 6.70M
May 08, 2018 6.08M 6.02M 6.55M
Apr 13, 2018 6.23M 6.11M 6.05M
Mar 16, 2018 5.81M 5.91M 6.31M
Feb 06, 2018 5.98M 5.95M 5.81M
Oct 16, 2018 17:00 NZD

GDT Price Index

-1.9%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Oct 02, 2018 -1.3% -1.9%
Sep 18, 2018 -0.7% -1.3%
Sep 04, 2018 -3.6% -0.7%
Aug 21, 2018 0.0% -3.6%
Aug 07, 2018 -1.7% 0.0%
Jul 17, 2018 -5.0% -1.7%
Jul 03, 2018 -1.2% -5.0%

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera