ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ เวลา สกุลเงิน ผลกระทบ เหตุการณ์ รายละเอียด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jun 20, 2019 04:30 AUD

RBA Bulletin

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 05:35 AUD

RBA Gov Lowe Speaks

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 05:45 JPY

Monetary Policy Statement

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 05:45 JPY

BOJ Policy Rate

-0.10% -0.10% -0.10%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 25, 2019 -0.10% -0.10% -0.10%
Jan 23, 2019 -0.10% -0.10% -0.10%
Dec 20, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Oct 31, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Sep 19, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jul 31, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jun 15, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Apr 27, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Mar 09, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jan 23, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jun 20, 2019 07:30 JPY

All Industries Activity m/m

-0.3% 0.7% 0.9%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 24, 2019 -0.2% -0.1% -0.4%
Apr 24, 2019 0.0% -0.2% -0.2%
Mar 25, 2019 -0.6% -0.3% -0.2%
Feb 21, 2019 -0.5% -0.2% -0.4%
Jan 23, 2019 2.1% -0.4% -0.3%
Dec 20, 2018 -1.0% 2.0% 1.9%
Nov 21, 2018 0.4% -0.8% -0.9%
Oct 22, 2018 -0.2% 0.4% 0.5%
Sep 21, 2018 -0.9% 0.2% 0.0%
Jun 20, 2019 09:00 CHF

Trade Balance

2.31B 2.87B 3.41B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 28, 2019 3.25B 2.98B 2.29B
Apr 18, 2019 2.94B 2.87B 3.18B
Feb 19, 2019 1.96B 2.24B 3.04B
Jan 29, 2019 4.75B 4.55B 1.90B
Dec 20, 2018 3.52B 3.20B 4.74B
Nov 20, 2018 2.23B 2.89B 3.75B
Oct 18, 2018 2.08B 2.45B 2.43B
Jun 20, 2019 09:30 JPY

BOJ Press Conference

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 11:00 EUR

ECB Economic Bulletin

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 11:30 EUR

Spanish 10-y Bond Auction

0.94|1.4
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 09, 2019 1.12|1.3 0.94|1.4
Mar 21, 2019 1.22|1.1 1.10|1.5
Mar 07, 2019 1.29|1.2
Jun 20, 2019 11:30 All

OPEC-JMMC Meetings

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 11:30 GBP

Retail Sales m/m

-0.1% -0.5% -0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 24, 2019 1.2% -0.3% 0.0%
Apr 18, 2019 0.6% -0.3% 1.1%
Mar 21, 2019 0.9% -0.4% 0.4%
Feb 15, 2019 -0.7% 0.2% 1.0%
Jan 18, 2019 1.3% -0.8% -0.9%
Dec 20, 2018 -0.4% 0.3% 1.4%
Nov 15, 2018 -0.4% 0.2% -0.5%
Oct 18, 2018 0.4% -0.4% -0.8%
Jun 20, 2019 14:00 GBP

Official Bank Rate

0.75% 0.75%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 02, 2019 0.75% 0.75% 0.75%
Mar 21, 2019 0.75% 0.75% 0.75%
Feb 07, 2019 0.75% 0.75% 0.75%
Dec 20, 2018 0.75% 0.75% 0.75%
Nov 01, 2018 0.75% 0.75% 0.75%
Sep 13, 2018 0.75% 0.75% 0.75%
Aug 02, 2018 0.50% 0.75% 0.75%
Jun 21, 2018 0.50% 0.50% 0.50%
May 10, 2018 0.50% 0.50% 0.50%
Jun 20, 2019 14:00 GBP

Monetary Policy Summary

ตัวบ่งชี้
Jun 20, 2019 14:00 GBP

MPC Asset Purchase Facility Votes

0-0-9 0-0-9
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 02, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Mar 21, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Feb 07, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Dec 20, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Nov 01, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Sep 13, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Aug 02, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Jun 21, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
May 10, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Jun 20, 2019 14:00 GBP

Asset Purchase Facility

435B 435B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 02, 2019 435B 435B 435B
Mar 21, 2019 435B 435B 435B
Feb 07, 2019 435B 435B 435B
Dec 20, 2018 435B 435B 435B
Nov 01, 2018 435B 435B 435B
Sep 13, 2018 435B 435B 435B
Aug 02, 2018 435B 435B 435B
Jun 21, 2018 435B 435B 435B
May 10, 2018 435B 435B 435B
Jun 20, 2019 14:00 GBP

MPC Official Bank Rate Votes

0-0-9 0-0-9
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 02, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Mar 21, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Feb 07, 2019 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Dec 20, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Nov 01, 2018 0-0-9 0-0-9 0-0-9
Sep 13, 2018 9-0-0 0-0-9 0-0-9
Aug 02, 2018 3-0-6 7-0-2 9-0-0
Jun 21, 2018 2-0-7 2-0-7 3-0-6
May 10, 2018 2-0-7 2-0-7 2-0-7
Jun 20, 2019 15:30 USD

Unemployment Claims

222K 220K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jun 13, 2019 219K 215K 222K
Jun 06, 2019 218K 215K 218K
May 30, 2019 212K 216K 215K
Jun 20, 2019 15:30 USD

Philly Fed Manufacturing Index

16.6 10.6
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 16, 2019 8.5 10.0 16.6
Apr 18, 2019 13.7 11.2 8.5
Mar 21, 2019 -4.1 4.6 13.7
Feb 21, 2019 17.0 14.1 -4.1
Jan 17, 2019 9.4 9.7 17.0
Dec 20, 2018 12.9 15.1 9.4
Nov 15, 2018 22.2 20.1 12.9
Oct 18, 2018 22.9 19.7 22.2
Sep 20, 2018 11.9 17.5 22.9
Jun 20, 2019 15:30 CAD

ADP Non-Farm Employment Change

61.7K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 16, 2019 76.7K 61.7K
Apr 18, 2019 -21.2K 13.2K
Mar 21, 2019 32.9K 36.2K
Feb 21, 2019 -20.9K 35.4K
Jan 17, 2019 74.0K -13.0K
Dec 20, 2018 1.8K 39.1K
Nov 15, 2018 66.9K -23.0K
Oct 18, 2018 42.7K 28.8K
Sep 20, 2018 35.5K 13.6K
Jun 20, 2019 15:30 USD

Current Account

-134B -125B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 27, 2019 -127B -130B -134B
Dec 19, 2018 -101B -125B -125B
Sep 19, 2018 -122B -104B -101B
Jun 20, 2018 -116B -129B -124B
Mar 21, 2018 -101B -125B -128B
Dec 19, 2017 -124B -116B -101B
Sep 19, 2017 -114B -115B -123B
Jun 20, 2017 -114B -124B -117B
Mar 21, 2017 -116B -129B -112B

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera