ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ เวลา สกุลเงิน ผลกระทบ เหตุการณ์ รายละเอียด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 24, 2018 01:00 AUD

RBA Assist Gov Kent Speaks

ตัวบ่งชี้
Apr 24, 2018 01:45 NZD

Visitor Arrivals m/m

2.0%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 20, 2017 1.8%
Apr 26, 2017 -1.9%
May 19, 2017 1.9%
Aug 21, 2017 4.9%
Jun 22, 2017 3.8%
Jul 21, 2017 -1.4%
Sep 21, 2017 -5.3%
Oct 20, 2017 -0.4%
Nov 21, 2017 0.4%
Dec 19, 2017 2.1%
Apr 24, 2018 02:50 JPY

SPPI y/y

0.6% 0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 27, 2017 0.5% 0.5%
Apr 25, 2017 0.8% 0.5%
May 26, 2017 0.8% 0.5%
Jun 26, 2017 0.8% 0.5%
Nov 27, 2017 0.9% 0.5%
Jul 26, 2017 0.8% 0.5%
Aug 25, 2017 0.7% 0.5%
Sep 26, 2017 0.6% 0.5%
Oct 26, 2017 0.8% 0.5%
Jan 26, 2018 0.8% 0.5%
Apr 24, 2018 03:00 AUD

Bank Holiday

ตัวบ่งชี้
Apr 24, 2018 03:00 NZD

Bank Holiday

ตัวบ่งชี้
Apr 24, 2018 04:30 AUD

CPI q/q

0.6% 0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 20, 2017 0.4% 0.5%
Apr 26, 2017 0.5% 0.5%
Jul 18, 2017 1.0% 0.5%
Jul 26, 2017 0.5% 0.5%
Oct 25, 2017 0.2% 0.5%
Oct 17, 2017 0.0% 0.5%
Jan 24, 2018 0.5% 0.5%
Jan 31, 2018 0.6% 0.5%
Apr 19, 2018 0.1% 0.5%
Apr 24, 2018 04:30 AUD

Trimmed Mean CPI q/q

0.4% 0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 26, 2017 0.4% 0.5%
Jul 26, 2017 0.5% 0.5%
Oct 25, 2017 0.5% 0.5%
Jan 31, 2018 0.4% 0.5%
Apr 24, 2018 08:00 JPY

BOJ Core CPI y/y

0.8% 0.7%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 04, 2017 0.2% 0.7%
May 02, 2017 0.1% 0.7%
May 30, 2017 -0.1% 0.7%
Jul 04, 2017 0.2% 0.7%
Aug 01, 2017 0.3% 0.7%
Aug 29, 2017 0.3% 0.7%
Oct 03, 2017 0.4% 0.7%
Dec 05, 2017 0.5% 0.7%
Oct 31, 2017 0.6% 0.7%
Dec 28, 2017 0.5% 0.7%
Apr 24, 2018 09:00 CHF

Trade Balance

3.14B 3.23B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 19, 2017 15.7B 3.23B
Mar 17, 2017 23.1B 3.23B
Apr 28, 2017 -50M 3.23B
Mar 23, 2017 -257M 3.23B
Mar 22, 2017 0.20T 3.23B
Mar 21, 2017 4.83B 3.23B
Apr 20, 2017 0.61T 3.23B
Apr 04, 2017 1.50B 3.23B
Apr 13, 2017 -60B 3.23B
Apr 04, 2017 0.4B 3.23B
Apr 24, 2018 11:00 EUR

German Ifo Business Climate

103.2 104.7
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 27, 2017 111.1 104.7
Apr 24, 2017 112.4 104.7
May 23, 2017 113.0 104.7
Jun 26, 2017 114.6 104.7
Jul 25, 2017 115.2 104.7
Aug 25, 2017 116.0 104.7
Sep 25, 2017 115.9 104.7
Dec 19, 2017 117.6 104.7
Jan 25, 2018 117.2 104.7
Oct 25, 2017 115.3 104.7
Apr 24, 2018 11:30 GBP

Public Sector Net Borrowing

-0.3B 1.1B
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 21, 2017 -11.7B 1.1B
Apr 25, 2017 -0.7B 1.1B
May 23, 2017 2.3B 1.1B
Jun 21, 2017 8.7B 1.1B
Jul 21, 2017 6.4B 1.1B
Aug 22, 2017 5.7B 1.1B
Sep 21, 2017 -1.3B 1.1B
Oct 20, 2017 4.1B 1.1B
Nov 21, 2017 4.4B 1.1B
Dec 21, 2017 7.2B 1.1B
Apr 24, 2018 13:00 GBP

CBI Industrial Order Expectations

4 4
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 21, 2017 8 4
Jul 25, 2017 16 4
Apr 24, 2017 8 4
May 19, 2017 4 4
Jun 22, 2017 9 4
Dec 18, 2017 17 4
Aug 22, 2017 10 4
Sep 22, 2017 13 4
Nov 21, 2017 -2 4
Oct 23, 2017 7 4
Apr 24, 2018 16:00 EUR

Belgian NBB Business Climate

0.1 0.4
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 23, 2017 -1.1 0.4
Apr 25, 2017 -1.6 0.4
May 24, 2017 -0.8 0.4
Jun 23, 2017 -1.1 0.4
Mar 22, 2018 1.9 0.4
Nov 23, 2017 0.5 0.4
Jul 25, 2017 -2.0 0.4
Aug 24, 2017 -1.5 0.4
Dec 20, 2017 1.6 0.4
Sep 22, 2017 -2.1 0.4
Apr 24, 2018 16:00 USD

S&P/CS Composite-20 HPI y/y

6.4% 6.3%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Nov 28, 2017 5.8% 6.3%
Sep 26, 2017 5.6% 6.3%
Dec 26, 2017 6.2% 6.3%
Jan 30, 2018 6.3% 6.3%
Oct 31, 2017 5.8% 6.3%
Feb 27, 2018 6.4% 6.3%
Mar 27, 2018 6.3% 6.3%
Apr 24, 2018 16:00 USD

HPI m/m

0.8% 0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 22, 2017 0.4% 0.5%
Apr 25, 2017 0.2% 0.5%
Sep 21, 2017 0.1% 0.5%
May 24, 2017 0.8% 0.5%
Jun 22, 2017 0.7% 0.5%
Jul 25, 2017 0.6% 0.5%
Aug 22, 2017 0.3% 0.5%
Dec 21, 2017 0.5% 0.5%
Oct 25, 2017 0.4% 0.5%
Nov 28, 2017 0.8% 0.5%
Apr 24, 2018 17:00 USD

Richmond Manufacturing Index

15 16
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 28, 2017 17 16
May 23, 2017 20 16
Apr 25, 2017 22 16
Jun 27, 2017 1 16
Jul 25, 2017 7 16
Sep 26, 2017 14 16
Aug 22, 2017 14 16
Nov 28, 2017 12 16
Oct 24, 2017 19 16
Dec 26, 2017 30 16
Apr 24, 2018 17:00 USD

CB Consumer Confidence

127.7 126.0
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 28, 2017 116.1 126.0
Apr 25, 2017 124.9 126.0
May 30, 2017 119.4 126.0
Nov 28, 2017 126.2 126.0
Jun 27, 2017 117.6 126.0
Jul 25, 2017 117.3 126.0
Aug 29, 2017 120.0 126.0
Sep 26, 2017 120.4 126.0
Jan 30, 2018 123.1 126.0
Oct 31, 2017 120.6 126.0
Apr 24, 2018 17:00 USD

New Home Sales

618K 625K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 23, 2017 558K 625K
Jun 23, 2017 593K 625K
Apr 25, 2017 587K 625K
May 23, 2017 642K 625K
Jul 26, 2017 605K 625K
Aug 23, 2017 630K 625K
Sep 26, 2017 580K 625K
Oct 25, 2017 561K 625K
Nov 27, 2017 645K 625K
Mar 23, 2018 622K 625K

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera