ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ เวลา สกุลเงิน ผลกระทบ เหตุการณ์ รายละเอียด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 26, 2017 01:45 NZD

Trade Balance

103M 147M
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 19, 2017 15.7B 147M
Mar 17, 2017 23.1B 147M
Apr 28, 2017 -50M 147M
Mar 23, 2017 -257M 147M
Mar 22, 2017 0.20T 147M
Mar 21, 2017 4.83B 147M
Apr 20, 2017 0.61T 147M
Apr 04, 2017 1.50B 147M
Apr 13, 2017 -60B 147M
Apr 04, 2017 0.4B 147M
Jul 26, 2017 02:50 JPY

SPPI y/y

0.7% 0.8%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 27, 2017 0.5% 0.8%
Apr 25, 2017 0.8% 0.8%
May 26, 2017 0.8% 0.8%
Jun 26, 2017 0.8% 0.8%
Jul 26, 2017 04:30 AUD

CPI q/q

0.5% 0.4%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 20, 2017 0.4% 0.4%
Apr 26, 2017 0.5% 0.4%
Jul 18, 2017 1.0% 0.4%
Jul 26, 2017 04:30 AUD

Trimmed Mean CPI q/q

0.5% 0.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 26, 2017 0.4% 0.5%
Jul 26, 2017 06:05 AUD

RBA Gov Lowe Speaks

ตัวบ่งชี้
Jul 26, 2017 09:00 CHF

UBS Consumption Indicator

1.39
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 29, 2017 1.44
May 31, 2017 1.44
Apr 26, 2017 1.45
Jun 28, 2017 1.34
Jul 26, 2017 11:00 CHF

Credit Suisse Economic Expectations

20.7
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 29, 2017 19.4
Apr 26, 2017 29.6
May 31, 2017 22.2
Jun 28, 2017 30.8
Jul 26, 2017 11:30 GBP

Prelim GDP q/q

0.2% 0.3%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Apr 28, 2017 0.7% 0.3%
May 26, 2017 0.7% 0.3%
May 18, 2017 0.3% 0.3%
Jul 26, 2017 11:30 GBP

BBA Mortgage Approvals

40.3K 39.9K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 24, 2017 44.1K 39.9K
Apr 28, 2017 42.2K 39.9K
May 25, 2017 40.9K 39.9K
Jun 26, 2017 40.7K 39.9K
Jul 26, 2017 11:30 GBP

Index of Services 3m/3m

0.2% 0.4%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 31, 2017 0.8% 0.4%
Apr 28, 2017 0.6% 0.4%
May 25, 2017 0.4% 0.4%
Jun 30, 2017 0.1% 0.4%
Jul 26, 2017 17:00 USD

New Home Sales

610K 615K
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 23, 2017 558K 615K
Jun 23, 2017 593K 615K
Apr 25, 2017 587K 615K
May 23, 2017 642K 615K
Jul 26, 2017 17:30 USD

Crude Oil Inventories

-4.7M -3.3M
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 15, 2017 8.2M -3.3M
Mar 22, 2017 -0.2M -3.3M
Apr 19, 2017 -2.2M -3.3M
Mar 29, 2017 5.0M -3.3M
Apr 05, 2017 0.9M -3.3M
Apr 12, 2017 1.6M -3.3M
May 10, 2017 -0.9M -3.3M
Apr 26, 2017 -1.0M -3.3M
May 03, 2017 -3.6M -3.3M
Jun 07, 2017 -6.4M -3.3M
Jul 26, 2017 21:00 USD

Federal Funds Rate

<1.25% <1.25%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Mar 15, 2017 <0.75% <1.25%
May 03, 2017 <1.00% <1.25%
Jun 14, 2017 <1.00% <1.25%
Jul 26, 2017 21:00 USD

FOMC Statement

ตัวบ่งชี้

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง