ปฏิทินเศรษฐกิจ

รายการข่าวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันที่ เวลา สกุลเงิน ผลกระทบ เหตุการณ์ รายละเอียด ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 15, 2018 03:00 EUR

Italian Bank Holiday

ตัวบ่งชี้
Aug 15, 2018 03:00 USD

Mortgage Delinquencies

4.63%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 16, 2018 5.17%
Feb 08, 2018 4.88%
Nov 17, 2017 4.24%
Aug 24, 2017 4.71%
May 16, 2017 4.80%
Aug 15, 2018 03:00 EUR

French Bank Holiday

ตัวบ่งชี้
Aug 15, 2018 03:30 AUD

Westpac Consumer Sentiment

3.9% -2.3%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 11, 2018 0.3% -2.3%
Jun 20, 2018 111.2 -2.3%
Jun 13, 2018 -0.6% -2.3%
May 16, 2018 -0.6% -2.3%
Apr 11, 2018 0.2% -2.3%
Mar 19, 2018 107.4 -2.3%
Mar 14, 2018 -2.3% -2.3%
Aug 15, 2018 04:30 AUD

Wage Price Index q/q

0.5% 0.6%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 16, 2018 0.5% 0.6%
Feb 21, 2018 0.5% 0.6%
Nov 15, 2017 0.5% 0.6%
Aug 16, 2017 0.6% 0.6%
May 17, 2017 0.4% 0.6%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

HPI y/y

3.0% 2.7%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 3.5% 2.7%
Jun 13, 2018 4.2% 2.7%
May 23, 2018 4.2% 2.7%
Apr 18, 2018 4.7% 2.7%
Mar 20, 2018 5.0% 2.7%
Feb 13, 2018 5.0% 2.7%
Jan 16, 2018 5.4% 2.7%
Dec 12, 2017 4.8% 2.7%
Nov 14, 2017 4.8% 2.7%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

CPI y/y

2.4% 2.5%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 09, 2018 1.9% 2.5%
Jul 18, 2018 2.4% 2.5%
Jul 10, 2018 1.8% 2.5%
Jun 13, 2018 2.4% 2.5%
Jun 09, 2018 1.8% 2.5%
May 23, 2018 2.5% 2.5%
May 10, 2018 2.1% 2.5%
Apr 18, 2018 2.7% 2.5%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

Core CPI y/y

1.9% 1.9%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 2.1% 1.9%
Jun 13, 2018 2.1% 1.9%
May 23, 2018 2.3% 1.9%
Apr 18, 2018 2.4% 1.9%
Mar 20, 2018 2.7% 1.9%
Feb 13, 2018 2.5% 1.9%
Jan 16, 2018 2.7% 1.9%
Dec 12, 2017 2.7% 1.9%
Nov 14, 2017 2.7% 1.9%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

PPI Input m/m

0.2% 0.1%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 3.3% 0.1%
Jun 13, 2018 0.6% 0.1%
May 23, 2018 0.1% 0.1%
Apr 18, 2018 -0.4% 0.1%
Mar 20, 2018 0.4% 0.1%
Feb 13, 2018 0.6% 0.1%
Jan 16, 2018 1.6% 0.1%
Dec 12, 2017 1.0% 0.1%
Nov 14, 2017 0.2% 0.1%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

PPI Output m/m

0.1% 0.1%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 0.5% 0.1%
Jun 13, 2018 0.4% 0.1%
May 23, 2018 0.3% 0.1%
Apr 18, 2018 0.0% 0.1%
Mar 20, 2018 0.1% 0.1%
Feb 13, 2018 0.4% 0.1%
Jan 16, 2018 0.4% 0.1%
Dec 12, 2017 0.2% 0.1%
Nov 14, 2017 0.2% 0.1%
Aug 15, 2018 11:30 GBP

RPI y/y

3.4% 3.4%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 3.3% 3.4%
Jun 13, 2018 3.4% 3.4%
May 23, 2018 3.3% 3.4%
Apr 18, 2018 3.6% 3.4%
Mar 20, 2018 4.0% 3.4%
Feb 13, 2018 4.1% 3.4%
Jan 16, 2018 3.9% 3.4%
Dec 12, 2017 4.0% 3.4%
Nov 14, 2017 3.9% 3.4%
Aug 15, 2018 11:30 EUR

German 30-y Bond Auction

1.02|1.7
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 18, 2018 1.06|1.2
Jun 20, 2018 1.26|1.1
May 09, 2018 1.12|1.0
Apr 11, 2018 1.27|1.1
Mar 14, 2018 1.33|1.5
Feb 14, 2018 1.28|1.4
Jan 17, 2018 1.20|1.7
Nov 22, 2017 1.22|1.7
Aug 15, 2018 15:30 USD

Prelim Unit Labor Costs q/q

2.9% -0.1%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 03, 2018 2.5% -0.1%
Feb 01, 2018 -0.2% -0.1%
Nov 02, 2017 0.2% -0.1%
Aug 09, 2017 2.2% -0.1%
May 04, 2017 1.7% -0.1%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Prelim Nonfarm Productivity q/q

0.4% 2.4%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
May 03, 2018 0.0% 2.4%
Feb 01, 2018 2.7% 2.4%
Nov 02, 2017 1.5% 2.4%
Aug 09, 2017 0.0% 2.4%
May 04, 2017 1.3% 2.4%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Empire State Manufacturing Index

22.6 20.1
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 16, 2018 25.0 20.1
Jun 15, 2018 20.1 20.1
May 15, 2018 15.8 20.1
Apr 16, 2018 22.5 20.1
Mar 15, 2018 13.1 20.1
Feb 15, 2018 17.7 20.1
Jan 16, 2018 18.0 20.1
Dec 15, 2017 19.4 20.1
Nov 15, 2017 30.2 20.1
Aug 15, 2018 15:30 USD

Core Retail Sales m/m

0.4% 0.3%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 22, 2018 1.4% 0.3%
Jul 20, 2018 0.2% 0.3%
Jul 16, 2018 1.4% 0.3%
Jun 22, 2018 -0.2% 0.3%
Jun 14, 2018 0.4% 0.3%
May 18, 2018 0.0% 0.3%
May 15, 2018 0.4% 0.3%
Apr 20, 2018 1.0% 0.3%
Aug 15, 2018 15:30 USD

Retail Sales m/m

0.5% 0.1%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 22, 2018 2.0% 0.1%
Aug 16, 2018 -0.5% 0.1%
Aug 03, 2018 0.3% 0.1%
Aug 15, 2018 16:15 USD

Capacity Utilization Rate

78.0% 78.2%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 17, 2018 77.7% 78.2%
Jun 15, 2018 78.1% 78.2%
Jun 08, 2018 85.6% 78.2%
May 16, 2018 77.6% 78.2%
Apr 17, 2018 78.1% 78.2%
Mar 16, 2018 77.4% 78.2%
Mar 09, 2018 85.1% 78.2%
Feb 15, 2018 77.7% 78.2%
Aug 15, 2018 16:15 USD

Industrial Production m/m

0.6% 0.3%
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Aug 14, 2018 1.4% 0.3%
Aug 10, 2018 -0.2% 0.3%
Jul 17, 2018 -0.5% 0.3%
Jul 12, 2018 -0.8% 0.3%
Jul 10, 2018 -1.0% 0.3%
Jun 15, 2018 0.9% 0.3%
Jun 13, 2018 0.6% 0.3%
Aug 15, 2018 17:00 USD

NAHB Housing Market Index

68 67
ตัวบ่งชี้
ประวัติ
ก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ เกิดขึ้นจริง
Jul 17, 2018 68 67
Jun 18, 2018 70 67
May 15, 2018 68 67
Apr 16, 2018 70 67
Mar 15, 2018 71 67
Feb 15, 2018 72 67
Jan 17, 2018 74 67
Dec 18, 2017 69 67
Nov 16, 2017 68 67

ตัวกรอง

สกุลเงิน

ผลกระทบที่คาดไว้

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera