Profitability

ความสามารถในการทำกำไ

ความสามารถในการทำกำไรคืออะไร?

ความสามารถในการทำกำไรคือความสามารถของบริษัทในการสร้าง ผลกำไร ความสามารถในการทำกำไรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรายได้รวมเกินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง สมมติว่าบริษัทบันทึกธุรกรรมธุรกิจตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีดังกล่าว เป็นไปได้ที่คำว่าความสามารถในการทำกำไรจะไม่ได้มีความหมายตรงๆเหมือนที่เราค้นเจอเนื่องจากธุรกรรมคงค้างบางรายการ (เช่น ค่าเสื่อมราคา) จะไม่รวมกระแสเงินสดเข้าไปด้วย

สามารถในการทำกำไรอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นโดยการขายสินทรัพย์ที่มูลค่าไม่ลดลงเมื่อกำไรลดลง อย่างไรก็ตาม การทำกำไรประเภทนี้ก็ไม่ยั่งยืน บริษัทต้องมีรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยให้การดำเนินงานในปัจจุบันสามารถทำกำไรได้ มิฉะนั้นจะล้มเหลวในที่สุด

ความสามารถในการทำกำไรเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สามารถใช้ในการประเมินธุรกิจ ซึ่งมักจะเป็นตัวคูณของผลกำไรประจำปี แนวทางที่ดีที่สุดในการประเมินมูลค่าบริษัทคือการใช้หลายกระแสเงินสดประจำปี เนื่องจากวิธีนี้ดีกว่ากระแสเงินสดสุทธิที่ผู้ซื้อคาดหวัง

วิธีการวัดความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนรายได้สุทธิและกำไรต่อหุ้นจะวัดความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนรายได้สุทธิจะเปรียบเทียบรายได้หลังหักภาษีกับรายได้ ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อหุ้นจะแสดงถึงกำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นคงเหลือของหุ้นสามัญของบริษัท

ตัวอย่างของความสามารถในการทำกำไร

ในการหามูลค่าของ การลงทุน ในบริษัท นักลงทุนไม่สามารถใช้คำนวณกำไรเพียงอย่างเดียวได้ แต่จำเป็นต้องวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทใช้ทรัพยากรและเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

หากบริษัทดูเหมือนทำกำไรได้แต่กลับไม่มีกำไรเลย มีเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตในภาพรวมได้ โครงการที่ล้มเหลวอาจทำให้บริษัทหยุดชะงักได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายโดยตรงโดยตรง บริษัทต่างๆสามารถดูดัชนีความสามารถในการทำกำไรเพื่อพิจารณาว่าโครงการนั้นคุ้มที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ล้มเหลว คำนวณโดยการหารมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นในโครงการ อัตราส่วนนี้จะให้ไอเดียแก่ผู้บริหารของบริษัทในการเทียบต้นทุนกับประโยชน์ของโครงการ

หนึ่งในขั้นตอนแรกที่บริษัทดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรคือการเพิ่มยอดขาย ซึ่งต้องมีการผลิตเพิ่มขึ้น บริษัทยังสามารถเพิ่มผลกำไรได้ด้วยฎการลดน้อยถอยลงของผลตอบแทน รายได้ส่วนเพิ่มหรือที่เรียกว่าผลผลิตส่วนเพิ่มเป็นทฤษฎีที่ระบุว่าการเพิ่มคนงานให้ถึงจุดที่เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทุน การใช้แรงงานเกินจำนวนนี้จะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ลดลงและในที่สุดก็จะทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลงด้วย ในการได้กำไร บริษัทต้องใช้ทฤษฎีนี้กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของตน และการผลิตต้องเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน

ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการทำกำไรและผลกำไร

แม้ว่าทั้งสองคำจะใช้แทนกันได้ แต่ผลกำไรและความสามารถในการทำกำไรนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ทั้งคู่ต่างมีหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จทางการเงินของบริษัท แต่มันก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน

กำไรคือตัวเลขสัมบูรณ์ที่ระบุได้จากจำนวนรายรับหรือรายได้ที่เกินจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัท มันถูกคำนวณเป็นรายได้รวมลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะถูกรายงานในงบดุลของบริษัท หากไม่คำนึงถึงขนาดหรือขอบเขตของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ดำเนินการแล้ว เป้าหมายของบริษัทคือการทำกำไรเสมอ ส่วนความสามารถในการทำกำไร มันคือระดับที่ธุรกิจหรือกิจกรรมให้ผลกำไรหรือกำไรทางการเงิน ผลที่ได้คือ แม้ว่าพวกเขาจะฟังดูเหมือนกัน แต่ผู้บริหารและนักลงทุนจะพิจารณาผลกำไรและความสามารถในการกำไรแยกกัน

การเปลี่ยนส่วนประสมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มราคาเป็นสองแนวทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดว่าบริษัทจะทำกำไรหรือสามารถทำกำไรได้ในอนาคตหรือไม่

ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2022-04-05

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera