Income Tax

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้เป็นค่าบริการรายปีที่เรียกเก็บจากรายได้ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และรายได้รับล่วงหน้า (เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าเช่า กำไรจากการซื้อขาย)

มีภาษีเงินได้พื้นฐานสองประเภท ประเภทแรกคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจากรายได้ของบุคคล ครัวเรือน ห้างหุ้นส่วนแ ละเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ประเภทที่สองคือภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเรียกเก็บจากกำไรสุทธิของบริษัทที่จดทะเบียน

ตามหลักกฎหมายแล้ว ธุรกิจและบุคคลต้องแจ้งการยื่นภาษีรายได้เป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเป็นหนี้ภาษีหรือมีสิทธิ์ได้รับคืนเงินภาษีหรือไม่ ภาษีเงินได้เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่รัฐบาลใช้ในการจัดหาแหล่งเงินทุนและให้บริการแก่ประชาชน

การลด ภาษีเงินได้

ระบบภาษีก้าวหน้าที่มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีรายได้สูงจะเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่มีรายได้ต่ำ ภาษีเงินได้ปรากฏครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 1862 ในช่วงที่มีสงครามกลางเมือง ในตอนนั้นมีประชากรเพียง 1%เท่านั้นที่ต้องจ่ายภาษี ภาษีรายได้อัตราคงที่ได้ถูกกำหนดในปี 1867 ภาษีเงินได้ถูกยกเลิกทั้งหมดในปี 1872 จุดประสงค์ดั้งเดิมของมันคือเพื่อเป็นเงินทุนในการชำระหนี้ 100 ล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงคราม พอหลังสงครามก็ยกเลิกภาษี แต่ภาษีเงินได้ยังอยู่ถาวรในช่วงต้นของศตวรรษที่ 20

ในสหรัฐอเมริกา กรมสรรพากรของประเทสสหรัฐอเมริกา (IRS) มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้ประจำปีจากผู้ที่อาศัยอยู่และจากธุรกิจ คนส่วนใหญ่จ่ายภาษีรายได้ให้กับหน่วยงานเป็นประจำทุกปีแม้ว่าในบางกรณีการชำระเงินล่วงหน้ารายไตรมาสจะมีสำหรับผู้มีอาชีพอิสระและธุรกิจที่เกินเกณฑ์รายได้ที่กำหนด IRS เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้รวมของบุคคลเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ภาษีนี้มีการควบคุมและเก็บโดยรัฐบาล เมื่อมีการปรับฐานที่ปลายปีการปรับภาษีอาจต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลหรือรัฐบาลจะคืนเงินภาษีรัฐค้างชำระ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทุกธุรกิจจะจ่ายภาษีรายได้จากรายได้ที่ได้รับ ตาม IRS บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้รับเหมาอิสระ และธุรกิจขนาดเล็กถือเป็นธุรกิจ

ภาษีเงินได้เป็นเรื่องปกติที่จะจัดให้มีกฎพิเศษสำหรับการเก็บภาษีจากธุรกิจหรือรายได้จากการลงทุนโดยไม่คำนึงถึงการออกแบบโดยรวมของภาษีนี้ กฎเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฐานภาษี ระยะเวลาของการรับรู้รายได้และการหักเงิน และการเก็บภาษี กฏที่สำคัญที่สุดคือกฎของเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางธุรกิจที่กฎเหล่านี้จะต้องพิจารณาถึงภูมิประเทศที่ยากลำบากที่จะเป็นแนวทางในบัญชีการเงินและการเก็บภาษี ในขณะที่ความเท่าเทียมกันระหว่างภาษีและบัญชีการเงินอาจเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ประเทศต่างๆได้ใช้วิธีการที่แตกต่างกันไป: บางประเทศมีความสม่ำเสมออย่างมาก ในบางประเทศ ภาษีและบัญชีการเงินเป็นอิสระอย่างมาก

ภาษีเงินได้ของรัฐและท้องถิ่น

รัฐส่วนใหญ่ในแต่ละรัฐจะเก็บภาษีเงินได้ของรัฐนอกเหนือจากภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง ทั้งสองเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหาก รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งยังเรียกเก็บภาษีเงินได้ที่มักขึ้นอยู่กับการคำนวณภาษีเงินได้ของรัฐ สี่สิบสามรัฐและหลายๆ เมืองในสหรัฐฯ อาจกำหนดให้มีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพียงแค่เจ็ดรัฐเท่านั้นที่ไม่ได้เรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึงอลาสกา ฟลอริดา เนวาด้า เซาท์ดาโกตา เท็กซัส วอชิงตันแ ละไวโอมิง รัฐนิวแฮมป์เชียร์และเทนเนสซีเพียงแต่เก็บภาษีเงินได้จากกำไรจากเงินปันผลและเงินลงทุนเท่านั้น อีกสี่สิบเจ็ดรัฐและหลายๆ แห่งเรียกเก็บภาษีจากรายได้ของบริษัท

ภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีจากการขาย

ภาษีอสังหาริมทรัพย์คือการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินของบุคคลหรือทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยรัฐบาล ทรัพย์สินได้รับการประเมินเพื่อให้เป็นมูลค่าและมูลค่านั้นจะถูกหักภาษี จำนวนภาษีที่ต้องชำระจะคำนวณจากการคูณมูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สินโดยใช้อัตราภาษีปัจจุบัน จำนวนเงินที่เสียภาษีในทรัพย์สินหนึ่งๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งใหม่

ในขณะที่ภาษีจากการขายเป็นภาษีการบริโภคที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการที่ซื้อขายในระดับค้าปลีกที่จ่ายโดยผู้บริโภคและส่งโดยผู้ค้าปลีกไปยังผู้ที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีที่กำกับดูแล

ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2022-04-05

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera