Financial Institution

สถาบันทางการเงิน – FI

สถาบันทางการเงิน (FI) เป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดหาเงินให้กับตลาดโดยการโอนเงินทุนจากผู้ลงทุนไปยังบริษัทในรูปแบบของเงินกู้ยืม deposits และเงินลงทุน สถาบันทางการเงินหลายแห่ง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทจัดการทรัพย์สิน ธนาคารการลงทุน บริษัทนายหน้าหรือ dealers การลงทุน บริษัทประกันภัย และกองทุนบริหารสินทรัพย์ ส่วนประเภทอื่นๆ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์และบริษัทเงินทุน สถาบันทางการเงินได้รับการควบคุมเพื่อดูแลการจัดหาเงินเงินในตลาดและปกป้องผู้บริโภค

ทำลายอุปสรรค Financial Institution – FI

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของแต่ละประเทศโดยได้รับความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันเหล่านี้จัดหาเงินทุนให้กับความต้องการเงินทุนระยะยาวของอุตสาหกรรมหลัก ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินก็มีบทบาทสำคัญสำหรับพลเมืองส่วนใหญ่เช่นกัน โดยการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน, การออม, และการลงทุน และรัฐบาลพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องกำกับดูแลและควบคุมธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆด้วยเหตุผลเดียวกันคือการล้มละลายของสถาบันการเงินอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในระบบเศรษฐกิจ องค์กรดังกล่าวเช่น Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะควบคุมบัญชีเงินฝากปกติเพื่อปกป้องบุคคลและธุรกิจจากความเสี่ยงต่างๆต่อการเงินของพวกเขาจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน การสูญเสียความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินอาจก่อให้เกิดปัจจัยลบเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจ

ประเภทของสถาบันทางการเงิน

เกือบทุกคนติดต่อธุรกิจกับสถาบันทางการเงินต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินการขอสินเชื่อหรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา สถาบันทางการเงินนับเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้ 

สถาบันการเงินสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือสถาบันการเงินที่เป็นรูปแบบธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร  สถาบันการเงินรูปแบบธนาคาร ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่มีบทบาทหลักในการรับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการลงทุน บริษัทประกันภัย บริษัทเงินทุน บริษัทลีสซิ่ง ฯลฯ ลองมาดูสถาบันการเงินทั้งสองประเภทกันดีกว่า

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินการธนาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นตัวกลางทางการเงินที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ฝากเงิน หรือผู้จัดหาเงินทุนให้กับผู้กู้ซึ่งเป็นผู้ใช้เงิน งานหลักของสถาบันการเงินการธนาคารคือการรับเงินฝาก และนำเงินเหล่านั้นไปใช้เป็นข้อเสนอในการกู้ยืมเงินให้กับลูกค้าของธนาคารที่ต้องการนำเงินเหล่านั้นไปใช้ในการซื้อกองทุน, การศึกษา, การขยายธุรกิจ, การลงทุนพัฒนา เป็นต้น ธนาคารยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนการชำระเงินโดยนำเสนอบริการการชำระเงินรวมถึงบัตรเดบิต, บัตรเครดิต, เช็ค, การฝากเงินโดยตรง, ดราฟท์ ฯลฯ วัตถุประสงค์หลักในการฝากเงินในธนาคารคือความสะดวก, ดอกเบี้ย และความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารซึ่งรวมถึงธนาคารการลงทุน

บริษัทลีสซิ่งบริษัทประกันภัย กองทุนรวม บริษัทเงินทุน ฯลฯ สถาบันการเงินอื่นที่มิใช่ธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลาย ธนาคารการลงทุนเสนอบริการแก่บริษัทต่างๆซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้น การซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุน บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ สถาบันการเงินต่างๆ เช่น บริษัทประกันภัยเสนอการป้องกันความเสียหายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่จ่ายเบี้ยประกัน บำเหน็จบำนาญและกองทุนรวมทำหน้าที่เป็นสถาบันออมทรัพย์ในการที่นักลงทุนสามารถลงทุนเงินในสื่อกลางเพื่อการลงทุนร่วมกันและได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ผู้สร้างสภาพคล่องหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าและตัวแทนจำหน่ายช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์ สกุลเงิน ตราสารทุน ฯลฯ ผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่นๆ เช่น บริษัทลีสซิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้ออุปกรณ์ บริษัทจัดหาอสังหาริมทรัพย์ให้เงินทุนสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับค่าธรรมเนียม

ความแตกต่างหลักระหว่างสถาบันการเงินสองประเภทคือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารสามารถรับเงินฝากเข้าสู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันต่างๆซึ่งไม่สามารถทำได้โดยสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร

ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2022-04-19

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera