Financial Asset

Financial Asset (สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ทางการเงิน)

สินทรัพย์เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่แสดงถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือความเป็นเจ้าของซึ่งสามารถแปลงเป็นสิ่งที่มีค่าได้ เช่น เงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่ไม่มีตัวตน เช่น เงินฝากธนาคา รพันธบัตร และ หุ้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียกร้องตามสัญญาในสิ่งที่ตนเป็นตัวแทน แตกต่างจากทรัพย์สินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่พวกเขาไม่ใช่สินทรัพย์ทางกายภาพ รูปธรรม นอกเหนือจากเอกสาร 

การทำลาย "สินทรัพย์ทางการเงิน"

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นจับต้องไม่ได้ พวกเขาจะไม่มีตัวตนทางกายภาพเว้นแต่มีเอกสารที่แสดงถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของที่ถือครองไว้ในสินทรัพย์เหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่เอกสารและใบรับรองที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงจนกว่าจะแปลงเป็นเงินสด  เอกสารรับรองความเป็นเจ้าของจะได้รับมูลค่าจากมูลค่าของเนื้อหาที่แสดง โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่ได้มีอยู่ในรูปแบบทางกายภาพ พวกเขาจะยังคงเขียนในงบดุลเพื่อแสดงมูลค่าที่ถือครองโดยเอกสารเหล่านี้

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินทั่วไปประกอบด้วยใบรับรอง พันธบัตร หุ้น และเงินฝากธนาคาร
ใบรับรองเงินฝาก (CD) เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนกับธนาคารที่นักลงทุนตกลงที่จะเก็บเงินไว้เพื่อแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่รับประกัน ธนาคารอาจเสนอการจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากเงินจะยังต้องอยู่ในบัญชีระยะเวลาหนึ่ง หากนักลงทุนถอนเงินก่อนสิ้นระยะเวลาของสัญญาเขาจะสูญเสียการจ่ายดอกเบี้ยและจะไม่มีผลประประโยชน์ใดๆทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งคือพันธบัตรซึ่งโดยปกติจะขายโดยบริษัทหรือรัฐบาลเพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนระยะสั้น พันธบัตรเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ระบุจำนวนเงินที่นักลงทุนยืมจากผู้ยืมและเมื่อต้องการชำระคืน (บวกดอกเบี้ย) และวันครบกำหนดอายุของพันธบัตร
หุ้นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทเดียวที่ไม่มีวันหมดอายุที่ตกลงกันไว้ การลงทุนในหุ้นให้เงินส่วนหนึ่งเป็นของบริษัทและมีส่วนร่วมในผลกำไรและขาดทุนของบริษัทแก่ผู้ร่วมหุ้น หุ้นสามารถเก็บไว้ได้ตลอดระยะเวลาจนกว่าผู้ถือหุ้นจะขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนรายอื่น

ข้อดีและข้อเสียของสินทรัพย์ทางการเงิน

งานสำคัญของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้นถือเป็นกระบวนการสร้างรายได้  ความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงในกระบวนการของการลงทุนหรือการดำเนินงานเป็นลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ทางการเงิน
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่าที่อยู่ในกระบวนการใช้สินทรัพย์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยด้านสภาพคล่อง เรากำลังพูดถึงหลักการที่ว่าสินทรัพย์ควรจะเป็นสภาพคล่อง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถแปลงเป็นเงินสดด้วยมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม ลักษณะนี้มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์
สินทรัพย์ทางการเงินเช่น บัญชีเงินฝากที่รองรับการจ่ายเช็คเงินสด บัญชีออมทรัพย์ และ บัญชีตลาดเงินสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายและครอบคลุมความต้องการทางการเงินของครัวเรือนได้ เช่น งานประปา การลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในสินทรัพย์สภาพคล่องอาจส่งผลต่อการขาดเงินสดและการใช้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อให้ครอบคลุมถึงตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งย่อมนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้สินและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวมของผู้ลงทุน ในกรณีของหุ้นที่จะได้รับ  นักลงทุนจำเป็นต้องขายเหุ้นและรอวันครบกำหนดชำระเงินค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์และน่าจะมีสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน
ในทางกลับกันการเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์จะส่งผลให้เกิดการเก็บรักษาเงินทุนมากขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารในสถาบันการเงินทั้งหมดมักจะครอบคลุมโดย บรรษัทประกันเงินฝากกลาง  (FDIC) และประกันเงินฝากเพื่อการสูญเสีย การลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์สภาพคล่องทำให้นักลงทุนมีโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่รุนแรงเช่น อสังหาริมทรัพย์หรือการค้าในตลาด ฟอแร็กซ์ด้วยความมั่นใจมากขึ้น
แม้ว่าบัญชีเงินฝากที่รองรับการจ่ายเช็คเงินสดและบัญชีออมทรัพย์จะอ้างถึงสินทรัพย์สภาพคล่องแต่ก็มีผลตอบแทนจากการลงทุนน้อยมาก ในเวลาเดียวกันใบรับรองเงินฝากและบัญชีตลาดเงินจำกัดการถอนเงินเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงมักถูกเรียกว่าใบรับรองเงินฝากที่เรียกเก็บได้และนักลงทุนต้องเผชิญกับการย้ายเงินไปลงทุนเพื่อลดรายได้ลง
การกระจายบางส่วนของเงินของคุณระหว่างประเภทต่างๆของการลงทุนจะได้รับประโยชน์ในกรณีที่บางส่วนไม่ได้วัดขึ้น การลงทุนแต่ละประเภทมีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยการเป็นเจ้าของการลงทุนที่แตกต่างกันคุณจะกระจายผลงานของคุณไปอย่างมาก มันมีค่าในการทำเพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะสมมติโดยใส่เงินทั้งหมดของคุณในประเภทเดียวของการลงทุน
ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2021-06-23

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera