รูปแบบ Leading diagonal

รูปแบบ Leading diagonal

ดังที่เราทราบอยู่แล้วว่าคลื่นที่สี่ของอิมพัลส์ใดๆ จะไม่สามารถทับซ้อนกับจุดสิ้นสุดของคลื่นลูกแรกได้ อย่างไรก็ตามเมื่อเราคาดว่าจะมีคลื่นอิมพัลส์ บางครั้งก็เกิดดการทับซ้อนกันขึ้น แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรนับอิมพัลส์ที่มีการทับซ้อนกันระหว่างคลื่นที่หนึ่งและสี่ เพียงเพราะมีรูปแบบคลื่น Elliott ที่เหมาะกับสถานการณ์นี้

Diagonal หรือ เส้นทแยงมุม

เมื่อคุณคาดว่าคลื่นหนึ่งหรือห้าเป็น impulse แต่คุณเห็นในแผนภูมิการเคลื่อนไหวของราคา 5-คลื่น ที่มีการทับซ้อนกันระหว่างคลื่นหนึ่งและสี่ ในกรณีส่วนใหญ่จะมีช่วงที่เกิด leading diagonal หรือ ending diagonal สองรูปแบบนี้แตกต่างกันอย่างไร?

ง่ายมาก leading diagonal สามารถเกิดขึ้นได้ในคลื่นที่ 1 ของ impulse หรือคลื่น A ของ Zigzag ง่ายๆก็คือ leading diagonal จะเป็นจุดเริ่มต้นของ impulse หรือ zigzag

ในเวลาเดียวกัน ending diagonal ก็อาจก่อตัวเป็นคลื่น 5 หรือ C ได้ ในบทความนี้เราจะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับ leading diagonal

กฎหลักของ leading diagonal

 - รูปแบบนี้แบ่งออกเป็น 5 คลื่น

- คลื่น 2 จุดสิ้นสุดจะไม่เกินจุดเริ่มต้นของคลื่น 1

- คลื่น 3 ทะลุจุดสิ้นสุดของคลื่น 1เสมอ

- คลื่น 4 มักจะทะลุจุดสิ้นสุดของคลื่น 1

- คลื่น 5 ส่วนใหญ่จะทะลุจุดสิ้นสุดของคลื่น 3

- คลื่น 3 สั้นที่สุดไม่ได้

- คลื่น 2 เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือโครงสร้างสามขาไม่ได้

- คลื่น 1, 3 และ 5 สามารถก่อตัวเป็น Impulse หรือ zigzags ได้

โครงสร้างของ motive wave

ดังที่คุณเห็นจากกฎข้างต้นเราสามารถมี motive wave ของ leading diagonal เป็น impulse หรือ zigzags Zigzags นั้นเกิดขึ้นทุกวัน แต่บางครั้งอาจมี impulse ที่คลื่น 1, 3 และ 5 กล่าวได้ว่าโครงสร้างของ leading diagonal มักจะมีลักษณะเป็น 3-3-3-3-3 แต่ว่าเราก็อาจมีรูปแบบนี้ในรูปร่างที่แตกต่างออกไปเป็น 5-3-5-3-5 ซึ่งมีรูปทรงเดียวกันกับที่ impulse มี

ประเภทของแบบจำลอง

leading diagonal มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท: contracting และ expanding ในกรณีส่วนใหญ่คลื่นลูกแรกของ contracting leading diagonal จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุด และคลื่นลูกที่สามที่ตามมาจะมีขนาดเล็กกว่าคลื่นลูกแรก สว่นคลื่นลูกที่ห้าจะมีขนาดเล็กกว่าคลื่นลูกที่หนึ่งและสาม อย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจเจอกับ contracting leading diagonal ที่มีคลื่นลูกที่สามเป็นคลื่นที่ยาวที่สุด

motive wave แต่ละลูกของ expanding leading diagonal นั้นจะยาวกว่าลูกก่อนหน้า ดังนั้นคลื่นลูกที่สามของรูปแบบนี้จึงยาวกว่าคลื่นลูกแรก และคลื่นลูกที่ห้าก็ยาวกว่าคลื่นลูกที่สาม พิจารณาได้ว่า expanding leading diagonal มีความเสี่ยงสูงกว่า contracting leading diagonal

ในแผนภูมิด้านล่างคุณจะเห็นรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็น 3-3-3-3-3 ดังนั้นคลื่นทุกลูกจะก่อตัวเป็น zigzags

123.png

แผนภูมิถัดไปจะแสดงให้เห็น leading diagonal ที่มีรูปร่าง 5-3-5-3-5 เช่นนั้น motive wave (1,3 และ 5) จะเป็น impulses และคลื่น corretive (2 และ 4) จะเป็น zigzags

14567.png

ตัวอย่างในชีวิตจริง

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านล่างนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 leading diagonals ตั้งต่แรกเลย expanding leading diagonal กลายเป็นเพียงคลื่น (a) ของ ((i)) ของ leading digonal อื่นในคลื่นลูกที่ 1

Motive waves ของ contracting leading digonal ในคลื่นลูกที่ 1 ประกอบไปด้วย 2 zigzags และ 1 double zigzag ในคลื่น ((iii)) เช่นนั้นในตอนนี้คุณก็ทราบแล้วว่าบางครั้งมันก็เป็นไปได้ที่มีบางสิ่งที่ซับซ้อนกว่า zigzag แทนที่จะเป็น motive wave ของ leading diagonal

contract leading diagonal อื่นๆในคลื่น ((a)) ทำให้เกิดคลื่นลูกที่ 2 ที่ก่อตัวเป็นรูป zigzag

ดังนั้น ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบว่า leading diagonal อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่น Impulse ลูกใหม่ (เช่นเดียวกันกับรูปแบบในคลื่นลูกที่ 1) หรือมันก็อาจเป็นขั้นตอนแรกการพักตัว (ดูคลื่น ((a)) ของลูกที่ 2) นอกจากนั้นก็อาจมี leading diagonal ภายใน leading diagonal (ดูคลื่น ((a)) ของลูกที่ ((i)))

1111.png

การยืนยัน

ถ้า leading diagonal ประกอบไปด้วย zigzag จำนวนมาก เราควรรอให้มีการยืนยัน ทำไม? ก็เพราะว่าถ้าเรามีการเคลื่อนที่ของราคาแบบ 5-wave ซึ่งสามารถแยกย่อยออกได้เป็น 5 zigzags แล้วเราก็จะสามารถติดป้ายให้กับส่วนนี้ของแผนภูมิได้ว่าเป็นการพักตัวในรูปแบบที่แปลกออกไปบางประการขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

ดังนั้น สำคัญมากๆที่เราจะต้องเราการยืนยันก่อนกระทำการใดๆในการเทรด ถ้าเราเห็นการพักตัวหลังจาก leading diagonal และคลื่น impulse ก่อตัวตามมาในทิศทางเดียวกันกับที่คาดไว้ของคลื่นลูกที่สาม (หรือคลื่น C) เช่นนั้นอาจพิจารณาได้ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นการยินยัน

ตัวอย่างของ expanding leading diagonals

มี expanding leading diagonal ในแผนภูมิถัดไป ดังที่คุณเห็นว่า คลื่น ((v)) ไปไม่ถึงด้านบนของรูปแบบ ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจุดสิ้นสุดของ expanding diagonal จะอยู่ใกล้ด้านบน

1234.png

อย่างไรก็ตามในบางครั้งคลื่นลูกที่ห้าอาจพุ่งทะลุเส้นจากคลื่นลูกที่หนึ่งและสาม ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆ ดังนั้นต้องใช้เวลามากพอดูในการหาตัวอย่างที่ถูกต้องของสถานการณ์นี้ ปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นในขณะที่มีข่าวหรือเหตุการณ์ทางการเมือง ส่วน expanding leading diagonal ที่คุณเห็นข้างล่างนี้ถูกก่อตัวในระหว่างการประชุมอันยาวนานของรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับข้อตกลง Brexit

1234.png

Leading diagonals ที่มี impulse อยู่ภายใน

ดังที่เรากล่าวไว้ข้างต้น คลื่นลูกที่หนึ่งและห้าของ leading diagonal อาจเป็น impulse ดูแผนภูมิด้านล่างนี้สิ มี leading diagonal ในคลื่น a และ motive waves ของมันก็ดูเหมือนจะเป็น impulses

234.png

เราจะทำการตรวจสอบ ending diagonal ในบทความถัดไป แต่คุณก็ได้เห็นความแตกต่างระหว่าง 2 รูปแบบนี้แล้ว leading digonal เริ่มการเคลื่อนที่ของราคา ในขณะที่ ending diagonal สิ้นสุดมัน นอกจากนั้นมันยังเป็นไปได้ที่จะมี ending diagonal ในคลื่นลูกที่ห้าของ leading diagonal ถ้ารูปแบบนี้พัฒนาตัวขึ้นมาพร้อมกับมี impulse ใน motive waves (ดูแผนภูมิด้านบน)

สรุป

leading diagonal เป็นจุดเริ่มต้นของ impulse หรือ zigzag รูปแบบนี้สามารถก่อตัวได้เป็น 2 แบบ: 3-3-3-3-3 (รูปแบบปกติ) หรือ 5-3-5-3-5 การพักตัวจะเกิดขึ้้นทันทีหลังสิ้นสุด leading digonal หลังจากการพักตัว คาดได้เลยว่าจะมีคลื่นลูกที่สามของ impulse ของคลื่น C ของ zigzag ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคลื่นที่นับได้ทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (5 ส.ค.) หลังจากมีรายงานว่า

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนนี้

เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ทำให้ราคาทองคำมีความน่าดึงดูดมากขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนเกี่ยวกับความหวังในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ

วันสำคัญสำหรับ USD

NFP ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันที่ 7 ส.ค. เวลา 15.30 น. ตามเวลา MT

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera