Claimant Count Change และ Unemployment Rate ของอังกฤษที่จะสร้างความผันผวนให้กับ GBP

Claimant Count Change และ Unemployment Rate ของอังกฤษที่จะสร้างความผันผวนให้กับ GBP

วันนี้ 11 กันยายน 2018 มีการประกาศที่สำคัญอย่างมากของประเทศอังกฤษก็คือการประกาศ Claimant Count Change และ Unemployment Rate ที่จะประกาศในวันนี้เวลา 15:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-09-11 at 12.54.09.png

โดยการประกาศในครั้งนี้เป็นการประกาศที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนตลาดเงินให้ความสำคัญเพียงแค่บางการประกาศเท่านั้นหนึ่งจากว่า ความสำคัญของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษเน้นไปยังดัชนีจีดีพีและอัตราเงินเฟ้อซึ่งอัตราการจ้างงานยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรอความชัดเจนของการออกจากสหภาพยุโรปเสียก่อนจึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินยังเป็นมุมมองที่เป็นรองจากดัชนีดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการประกาศในครั้งนี้ถ้าไม่มีการ surprise ก็อาจจะทำให้สกุลเงินปอนด์มีความผันผวนในระยะสั้นเท่านั้นเรามาดูกันว่าการประกาศในครั้งนี้จะมีการประกาศอย่างไรและมีการประกาศตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง

การประกาศแรกก็คือการประกาศ Claimant Count Change หรือเรียกว่า การเปลี่ยนแปลง ในจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการประจำเดือนสิงหาคมของอังกฤษนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 6.9K ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 6.2K

การประกาศที่สองก็คือ การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานเดือนต่อเดือนซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 27.0K ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 42.0K

การประกาศที่สามก็คือการประกาศ Unemployment Rate หรือเรียกว่า อัตราการว่างงานซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่า จะประกาศออกมาก็คือ 4.0% ซึ่งเท่ากับครั้งก่อน

และการประกาศ Average Earnings Index 3m/y หรือเรียกว่าอ รายได้เฉลี่ยพร้อมโบนัสประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 2.4% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 2.4% เช่นเดียวกัน

และอีกหนึ่งการพัฒนาที่จะต้องติดตามก็คือการประกาศรายได้เฉลี่ยไม่รวมโบนัสประจำเดือนกรกฎาคมซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 2.8% ซึ่งครั้งก่อน 2.7%

GBP3.jpg

แต่นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองเพียงแค่สามการประกาศเท่านั้นก็คือการประกาศการเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำเดือนสิงหาคมการประกาศดัชนีรายได้เฉลี่ยพร้อมโบนัสประจำเดือนกรกฎาคมและอัตราการว่างงานซึ่งตามรายการสุดท้ายที่ให้ความสำคัญน้อยลงมาก็คือการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานเดือนต่อเดือนซึ่งส่งผลสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินปอนด์อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านักลงทุนตลาดเงินจับตามองศาลการประกาศแต่การประกาศที่สำคัญที่ธนาคารกลางอังกฤษได้จับตามองก็คือการประกาศการเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการและอัตราการว่างงานซึ่งจะเอาไว้ใช้เป็นตัวเลขส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเลขกำหนดนโยบายทางการเงิน ของธนาคารกลางอังกฤษซึ่งต้องจับตาดูว่าการประกาศจะออกมาอย่างไรและนักลงทุนตลาดเงินมีมุมมองอย่างไรในครั้งนี้

Screen Shot 2561-09-11 at 12.58.37.png

คู่สกุลเงินที่น่าสนใจคู่สกุลเงินแรกก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินสวิตฟังหรือเรียกว่า GBPCHF ในคู่สกุลเงินนี้มีความผันผวน ด้วยการผันผวนหลักของคู่สกุลเงินนี้ก็คือสกุลเงินปอนด์ที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษออกมาในทิศทางที่จะมีการเจรจา ทางการค้าของทั้งคู่จึงทำให้สกุลเงินปอนด์มีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้ควรติดตามในมุมมองของแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ซึ่งถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะทำให้ไปเจอในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 1.27673 ซึ่งเป็นแนวต้านแรก ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินปอนด์ ควรติดตามในแนวต้านที่สองก็คือ 1.28054 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางตรงกันข้ามทำให้สกุลเงินปอนด์มีการอ่อนค่าลงอาจจะลงไปแตะในแนวรับที่สำคัญที่ตอนนี้กำลังมีการแตกก็คือ 1.27237 ซึ่งถ้าสามารถทะลุลงมาได้อาจจะไปถึงในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.26882 และ 1.26621 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญมาก

Screen Shot 2561-09-11 at 13.00.02.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันก็คือ สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินเยนหรือเรียกว่า GBPJPY ในคู่สกุลเงินนี้ก็มีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินปอนด์ที่มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์ที่มีการดีดตัวขึ้นทำให้สกุลเงินเยน การอ่อนค่าลงกดดันให้คู่สกุลเงินนี้มีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแนะนำถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีของสกุลเงินปอนด์อาจจะทำให้สกุลเงินนี้ไปเจอในแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

โดยถ้ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 145.605 ถ้าเกิดว่ามีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สองก็คือ 146.574 และถ้ามีความรุนแรงและแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและมีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สามก็คือ 147.047

อย่างไรก็ตามถ้ามีการปรับตัวร่วงลง ควรติดตามในแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 144.691 ถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากควรติดตามในแนวรับที่สองก็คือ 143.68 ซึ่งเป็นแนวรับแนวต้าน ที่สำคัญในวันนี้

อย่างไรก็ตามควรติดตามในการประกาศนี้เนื่องจากการประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนตลาดเงินและธนาคารกลางอังกฤษได้จับตามองเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานรวมทั้งอัตราการว่างานที่อาจจะเอาไว้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางกฤษซึ่งอาจจะทำให้สกุลเงินปอนด์มีความผันผวนในระยะสั้นจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดในวันนี้

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ GBP ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

gbp

คล้ายกัน

รายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของ RBA

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2019 มีรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียมีการรายงานในวันนี้ซึ่งเนื้อหาที่มีการรายงานมีการส่งสัญญาณออกมามีความน่าสนใจอย่างมาก ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพ…

ข่าวล่าสุด

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR คำแนะนำทางด้านการเทรด: ในส่วนของการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือเรียกว่า TARD WAR ในช่วงนี้ยังคงไม่มีทิศทางที่จะเป็นประเด็นมากนักแต่ก็ดูเหมือนที่ทางจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera