งานสัมมนา

เรียนรู้วิธีการที่จะกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ!

การสัมมนาในอนาคต

งานสัมมนาที่ผ่านมา

วันที่: 20.01.2019

เมือง:  เชียงใหม่

สถานที่:  โรงแรมเดอะเอ็มเพรสเชียงใหม่

หัวข้อสัมมนา:  การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซื้อขาย 2019

วิทยากร:

คุณหิรัญาพงษ์ วงศ์ฟูตัน ผู้จัดการของ FBS เชียงใหม่, เทรดเดอร์เต็มเวลา, และติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญการซื้อขาย Forex และเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ใช้ในการสร้าง expert advisor

คุณบุญวัฒน์ สุวรรณ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา และติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญระบบการซื้อขายทั่วไป, bianary option, และอัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยง

คุณวิน ศราชัยนันทกุล ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลาที่พร้อมด้วยประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ, ติวเตอร์, และผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง “เก็งกำไรแบบมือโปร สไตล์ 3 Pass Action”

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้: 

 • Forex ขั้นพื้นฐาน
 • การซื้อขายด้วยเทคนิคขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องมือทางเทคนิคขั้นสูง

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 20.01.2019

เมือง:  พิษณุโลก

สถานที่:  โรงแรมพิษณุโลกออร์คิดโฮเต็ล

หัวข้อสัมนา:  วิธีทำกำไรด้วย Bollinger Bands

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์สายเทคนิคของ FBS, อาจารย์สอนการลงทุนในตลาดหุ้นไทย, Tfex และ Forex.

คุณภราดร เส็งเรียบ ผู้เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, อาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค, เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ Tfex4fun

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • พื้นฐานการใช้ Bollinger Bands
 • การซื้อขายด้วยเทคนิคขั้นพื้นฐาน
 • การซื้อขายด้วย price action
 • อัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยง

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 23.12.2018

จังหวัด:อุดรธานี

สถานที่:โรงแรมนภาลัย

หัวข้อสัมนา:การลดความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณภูริช มหายศนันท์ เทรดเดอร์เต็มเวลาผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และเป็นนักวิเคราะห์ของ FBS ผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ในอดีต Forex เคยเป็นเพียงแพลทฟอร์มทางเทคนิคเท่านั้น นักลงทุนให้ความสำคัญกับภาพกราฟิกแต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจในแง่ของการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามตอนนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • กฏพื้นฐานของ Forex
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
 • ข้อดีของตลาด Forex
 • การวางแผนกำไร/ขาดทุน

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์ 

วันที่09.12.2018

จังหวัด: นครราชสีมา

สถานที่: โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช

หัวข้อสัมนา: การออกแบบแผนการซื้อขายด้วยเส้นแนวโน้มหรือเทรนด์ไลน์

วิทยากร:

คุณคุณกฤษฎา เส็งเรียบ เทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, และผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ Wave Riders

คุณภราดร เส็งเรียบ เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, ที่ปรึกษาการลงทุน, อาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค, เจ้าของเฟซบุ๊คเพจ "Tfex4fun"

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์แนวโน้ม

 • ความสำคัญของเส้นแนวโน้ม

 • การออกแบบแผนการซื้อขาย

 • อัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน

FBS เชื่อมั่นในการศึกษา เพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้ และได้รับประสบการณ์

วันที่: 25.11.2018

จังหวัด: ลำปาง

สถานที่: โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง

หัวข้อสัมนา: Forex ขั้นพื้นฐาน

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เป็นที่ปรึกษาการลงทุน และเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง "Wave Riders โต้คลื่น รู้ทันเทคนิค" และเล่มอื่นๆอีกหลายเล่ม

คุณจักรีณัฐ ทันสมัย เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา, เจ้าของร้านอาหารในจังหวัดแพร่, โค้ชและผู้ฝึกสอน Forex ของ FBS จ. แพร่

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า!

เราจะอภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องพื้นฐานของ Forex, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา, ข้อดีของตลาด Forex, การวางแผนกำไร/ขาดทุน และอื่นๆ

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจได้มาด้วยโชคชะตา แต่ได้มาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 25.11.2018

จังหวัด: หาดใหญ่

สถานที่: โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณปุญชรัสมิ์ เลิศวัฒนาสมบัติ

นักลงทุนผู้สร้างพอร์ทโดยใช้ระบบ leverage เพื่อสร้างกระแสเงินสด และสอนการลงทุนระดับมืออาชีพด้วยเทคนิคง่ายๆที่ทำเงินได้จริง เธอยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง "Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน"

คุณวิน ศราชัยนันทกุล

เทรดเดอร์เต็มเวลา, นักลงทุน, ที่ปรึกษาการลงทุน, วิทยากร และผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง "เก็งกำไรแบบมือโปร สไตล์ Three-Pass Action"

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้า!

เราจะอภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมนามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องกราฟแท่งเทียน, อารมณ์ตลาด, ทฤษฎี Dow และอื่นๆอีกมาก

FBS เชื่อมั่นในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินไม่อาจได้มาด้วยโชคชะตา แต่ได้มาด้วยความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 21.10.2018

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ

หัวข้อสัมนา: การลดความเสี่ยงในการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณภูริช มหายศนันท์ เทรดเดอร์ full-time พร้อมประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปัจจัยพื้นฐานของ FBS

นานมาแล้ว Forex เคยเป็นเพียงแพลทฟอร์มทางเทคนิคเท่านั้น นักลงทุนให้ความสำคัญกับกราฟิก แต่ไม่ได้มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจในแง่ของการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตามตอนนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเครื่องมือสำคัญของเทรดเดอร์

ระหว่างการสัมนา คุณภูริช มหายศนันท์ ได้เล่าถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของการซื้อขาย Forex ของ 6 ปีที่ผ่านมา

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • เทคนิคการซื้อขายตามปัจจัยพื้นฐาน
 • ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน

FBS เชื่อในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้และประสบการณ์

งานสัมนาฟรีของ FBS ที่ จ.พิจิตร

สัมมนาฟรีจาก FBS ในประเทศไทย

วันที่: 07.10.2018

จังหวัด:พิจิตร

สถานที่: ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์เชิงเทคนิคในการทำกำไรจากทองคำ

วิทยากร:

คุณคุณกฤษฎา เส็งเรียบ เทรดเดอร์ Full time, ที่ปรึกษาการลงทุน, และผู้เขียนหนังสือขายดีชื่อ Wave Riders

คุณภราดร เส็งเรียบ  เป็นเทรดเดอร์ Full-time, ที่ปรึกษาการลงทุน, นักเขียน, ผู้บรรยายการเทรดเชิงเทคนิค และเจ้าของเพจ Tfex4fun

FBS จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า! เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปนี้:

 • การวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิค
 • ความเป็นมาของการเทรดทองและ Forex
 • กลยุทธ์การหาแนวคิดในการลงทุน
 • คุณสมบัติของเทรดเดอร์มืออาชีพ

FBS เชื่อในการศึกษาเพราะเงินไม่เคยมาโดยบังเอิญ เพื่อที่จะทำเงินได้ คุณต้องทำงานหนัก, สะสมความรู้และประสบการณ์ 

วันที่: 23/09/2018

จังหวัด: พัทยา

สถานที่: โรงแรมแกรนด์พาลาซโซ่พัทยา

หัวข้อสัมนา: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเทรด Forex

วิทยากร:

คุณ Pooncharus Leadwatthanasombud: เทรดเดอร์มืออาชีพ และนักลงทุนผู้ที่ทำการเทรดด้วยระบบเลเวอร์เรจ และสร้างพอร์ทโฟลิโอเพื่อสร้างกระแสเงินหมุนรายวัน เธอสอนการลงทุนระดับมืออาชีพด้วยเทคนิคแบบง่ายๆที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง เธอยังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดี "Airbnb เปลี่ยนห้องว่างให้ทำเงิน"

คุณ Nitipong Hirunpong เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ, นักเขียน, ผู้แนะนำการลงทุน และผู้เชี่ยวชาญทางการซื้อขายเชิงเทคนิคซึ่งเน้นทางด้านการออกแบบเครื่องมือเทรดที่เข้าใจง่าย และเขาก็นำมาใช้เอง

FBS ได้จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า!

เราได้อภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนถึง การวิเคราะห์เชิงเทคนิค, 6 หลักการพื้นฐานของทฤษฎี Dow, รูปแบบแท่งเทียน, การเลือกกรอบเวลาของการซื้อขาย, รูปแบบการกลับตัวของราคา และอื่น ๆ

FBS เชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญ เนื่องจากเงินนั้นไม่มีวันได้มาด้วยโชคชะตา มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

วันที่: 23/09/2018

จังหวัด: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรมนารายณ์

หัวข้อสัมนา: ทำกำไรจากการซื้อขาย Forex

วิทยากร:

คุณ Kritsada Sengriab เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีที่สุดชื่อว่า "Wave Riders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค" และอีกหลายเล่ม

คุณ Paradorn Sengriab เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ, นักเขียน, ผู้แนะนำการลงทุน และอาจารย์สอนการซื้อขายเชิงเทคนิค และเป็นเจ้าแฟนเพจ "Tfex4fun"

FBS ได้จัดสัมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้า!

เราได้อภิปรายกันหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจชัดเจนถึง ความหมายของ Forex, ปัจจัยที่ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน, แนวคิดของนักลงทุน, คุณสมบัติของเทรดเดอร์ระดับมืออาชีพ และอื่นๆ

FBS เชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญ เนื่องจากเงินนั้นไม่มีวันได้มาด้วยโชคชะตา มันมาพร้อมกับความรู้, ประสบการณ์ และความอุตสาหะ

Free FBS Seminar in Bangkok

The Bazaar Hotel Bangkok

วันที่: 26 สิงหาคม 2018

เมือง: กรุงเทพฯ

สถานที่: โรงแรม The Bazaar Hotel Bangkok

หัวข้อการสัมมนา: การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับเทรดเดอร์

วิทยากร:

คุณประกาศิต ทิตารามเป็น Full-time Trader และที่ปรึกษาด้านการลงทุน และเป็นนักเขียนผู้แต่งหนังสือ Best Seller “WaveRiders โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค” และอื่นๆอีกมากมาย

คุณนิติพงษ์ หิรัญพงษ์เป็น full time Trader, นักเขียน, ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและวิทยากรการลงทุนสายเทคนิคอลที่เน้นการออกแบบการเทรดด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่าย และพอเหมาะพอดีกับตัวเอง

FBS ได้จัดสัมมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้าของตน!

เราได้พูดถึงหัวข้อต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมของเรามีความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยใช้กราฟิก Elliot Wave, Swing Trading System, Ichimoku Cloud Trading System และอื่นๆอีกมากมาย

FBS เชื่อในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

Free FBS Seminar in Chiangmai

โรงแรมดวงตะวันเ เชียงใหม่

วันที่: 19 สิงหาคม 2018

เมือง:เชียงใหม่

สถานที่: โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

หัวข้อการสัมมนา: สร้างทิศทางการซื้อขายด้วยเส้นแนวโน้มที่ดีที่สุด

วิทยากร:

คุณกฤษฎา เส็งเรียบ (อาจารย์เต้ย) เป็น Full time trader, นักลงทุนอิสระและอาจารย์สอนการลงทุนในตลาดหุ้น, Tfex, Forex, ที่ปรึกษาการลงทุน, นักวิเคราะห์ตลาดค่าเงินโลก, FBS Official Technical Analyst

คุณภราดร เส็งเรียบ (อาจารย์เต้) เป็น full time Trader, นักลงทุนอิสระในตลาดหุ้น, Tfex, Forex, ที่ปรึกษาการลงทุน, เจ้าของเพจ facebook "Tfex4fun", วิทยากรสายเทคนิคคอล, เจ้าของฉายา “พิกัดเทพ”

FBS ได้จัดสัมมนาสุดพิเศษให้กับลูกค้าของตน!

เราได้พูดถึงหัวข้อต่างๆมากมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมของเรามีความเข้าใจในการเทรดอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยกลยุทธ์ด้านแนวโน้ม, เครื่องมือต่างๆ, การลงทุนที่ชาญฉลาด, และอื่นๆอีกมากมาย

FBS เชื่อในความสำคัญของการศึกษาเพราะเงินนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากความรู้, ประสบการณ์และความอุตสาหะ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera