เชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐอเมริกา

เชื่อมั่นผู้บริโภค CB ของสหรัฐอเมริกา

เชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ CB จะประกาศในวันนี้ที่เวลา 16:00 เวลา MT

 

นับเป็นตัวบ่งชี้ที่ช่วยในการคาดการณ์การใช้จ่ายผู้บริโภคและดังนั้นระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ข่าวที่ออกมาคือมักจะให้การสนับสนุน USD 

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera