รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน

รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะมีการประกาศในเวลา 05.00 น.เวลา MT ของวันที่ 17 กรกฎาคม

เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน นักลงทุนในตลาดให้ความสนใจกับผลการดำเนินงานของจีนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ข้อบ่งชี้ใด ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว อาจส่งผลให้เกิดการขายสกุลเงินที่มีความเสี่ยงเช่น AUD และ NZD ค่าที่อ่านได้วิ่งแรง อาจเปิดคำสั่งซื้อสั้นๆ ในสกุลเงินเยนและฟรังก์สวิสได้อย่างปลอดภัย

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera