เรียนลูกค้า! ตอนนี้ทางเรามีข้อมูลสำคัญที่จะแจ้งให้คุณทราบ

เรียนลูกค้า! ตอนนี้ทางเรามีข้อมูลสำคัญที่จะแจ้งให้คุณทราบ

ตอนนี้ทางเรามีข้อมูลสำคัญที่จะแจ้งให้คุณทราบ ทางประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับเวลาตามฤดูกาลในวันที่ 12 มีนาคม 2017 เนื่องจากเหตุดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2017 เป็นต้นไปจะใช้เวลาในการซื้อขายดังนี้ WTI, BRN, XAGUSD, XAUUSD, Palladium, Platinum - เปิด และเวลาปิดเร็วกว่า 1 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ Forex Market - ปิดทำการเร็วกว่าปกติถึง 1 ชั่วโมง ปิดวันศุกร์ที่ 17 และ 24 มีนาคม 2017 (เวลา 23:00 น.)

ประเทศในยุโรปเข้าสู่เวลากลางวันประหยัดเวลาในวันที่ 26 มีนาคม 2017 หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตารางการซื้อขายจะกลับมาเป็นปกติ เวลา MT จะสั้นลง 1 ชั่วโมงในวันที่ 26 มีนาคม 2017

เวลาใน MT จะกลายเป็น 1 ชั่วโมงหลังในวันที่ 26 มีนาคม 2017

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera