ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษ

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษ

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือวัดสุขภาพเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่สำคัญ มันได้สะท้อนถึงการตอบสนองของผู้ผลิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงในวงจรธุรกิจ

ตามความจริง อุตสาหกรรมการผลิตของอังกฤษยังคงเป็นสาเหตุหนึ่งของความกังวล เนื่องจากความไม่แน่นอนมาเป็นเวลานานกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร อีกเหตุผลหนึ่งคือ ภาคอุตสาหกรรมของอังกฤษขาดศักยภาพในการแข่งขันด้านโครงสร้าง ข่าวประกาศก่อนหน้า ได้บ่งชี้ว่ามีการลดลงในอัตราเงินเฟ้อ (total inflation-adjusted value) ของเอ๊าพุทที่ผลิต โดยผู้ผลิตสหราชอาณาจักรได้บอกใบ้กับความเป็นไปได้ของสหราชอาณาจักรตกไปอยู่ในภาวะถดถอยหลัง หลังจาก Brexit ข่าวจะประกาศในเวลา 11:30 เวลา MT แน่นอนจะมีผลต่อค่าเงิน GBP 

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera