Capitalize

Capitalize (การใช้ประโยชน์จากทุน)

การใช้ประโยชน์จากทุน วิธีการทางบัญชี ถูกใช้เพื่อรับรู้ถึงค่าใช้จ่ายของ สินทรัพย์ระยะยาว ในช่วงเวลาที่กำหนดที่ปกติจะกำหนดโดยอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ระยะยาว   เมื่อบริษัทตัดสินใจใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายจะเป็นการลดจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยการกระจายการรับรู้ค่าใช้จ่ายไปตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ

การทำลายอุปสรรคของ Capitalize

การใช้ประโยชน์จากทุนและการคิดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้  มันหมายถึงวิธีการที่ต้นทุนได้รับการปฏิบัติตามงบการเงินของกิจการ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจมีสองทางเลือกเมื่อเพิ่มต้นทุนให้กับ บัญชีรายได้ พวกเขาสามารถขยายค่าใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์จากมันก็ได้
มีบางกรณีที่บริษัทใช้ประโยชน์จากทุนของ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตามปกติสำหรับขั้นตอนทางด้านบัญชีทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเพิ่ม กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน  แม้ว่าสิ่งนี้อาจมีผลต่อผลกำไรในระยะสั้นของบริษัทแต่การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มักถูกเปิดเผยในระยะยาว  มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแยกแนวคิดเกี่ยวกับ capitalizing และมูลค่าตามราคาตลาด
โดยปกติแล้วบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนเฉพาะเมื่อทรัพยากรที่ได้มาจะให้ มูลค่าในอนาคต  สิ่งนี้หมายถึงทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจมากกว่าหนึ่งรอบของการดำเนินงาน
ดังนั้นค่าใช้จ่ายจากการจัดหาแหล่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกโดย นักบัญชี ที่เป็นสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัท  ต้นทุนจะแสดงงบดุลในบัญชีที่จะมาถึงโดยการตัดจำหน่าย หรือ ค่าเสื่อมราคา
บริษัทควรพิจารณาถึงต้นทุน capitalizing เมื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ หากบริษัทอัพเกรดส่วนหนึ่งของเครื่องมือ ทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ ในลักษณะที่จะเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์โดยตรงที่อาจเป็น capitalized

ตัวอย่าง Capitalization 

ลองดูตัวอย่างเมื่อบริษัทซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพื่อใช้ในอาคาร  มันเป็นการซื้อครั้งใหญ่และต้นทุนรวมของเฟอร์นิเจอร์เท่ากับ $84,000  เมื่อได้รับเฟอร์นิเจอร์บริษัทได้จ่ายเงินให้กับใบแจ้งหนี้แล้วนักบัญชีจึงป้อนค่าใช้จ่ายจำนวน $84,000 ในบัญชีสินทรัพย์ที่เรียกว่า Work in Process (WIP)   บัญชีนี้สะสมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คาดว่าจะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวแต่ยังไม่ได้นำไปใช้และดังนั้นมันจึงยังไม่สามารถเป็น capitalized ได้
หลังจากติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานก็พร้อมที่จะใช้งานแล้ว  สินทรัพย์ได้ถูกนำไปใช้และนักบัญชีสามารถใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์มูลค่า $84,000 ที่เป็นสินทรัพย์ระยะยาวในงบดุลของบริษัท   อายุการใช้งานโดยประมาณของเฟอร์นิเจอร์ตามที่กำหนดโดยนโยบายของบริษัท ละรหัสภาษีของ IRS คือ 7 ปี ดังนั้นบริษัทควรรับรู้ $1,000 ต่อเดือนหรือ ($ 84,000 ค่าใช้จ่าย÷ 7 ปี) ÷ 12 เดือน การคำนวณต้นทุนที่บันทึกเป็นทุนจะทำให้บริษัทรับรู้ถึงค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นเดือนใดที่เฟอร์นิเจอร์ถูกนำไปใช้ก็ตาม
บริษัทต้องการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพราะลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม รายได้สุทธิ แม้ว่ากระแสเงินสดจะลดลง  ในขณะเดียวกันไม่ใช่เรื่องปกติที่บริษัทต้องจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงานและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และรถยนต์

Depreciation (ค่าเสื่อม)

อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ แสงไฟกลางแจ้ง ที่จอดรถ รถยนต์และรถบรรทุกเป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ที่จะมีอายุการใช้งานนานกว่าหนึ่งปีแต่จะมีอายุการใช้งานไม่สิ้นสุด  กระบวนการตัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์สินทรัพย์ดังกล่าวในช่วงอายุที่มีประโยชน์ถูกเรียกว่า ค่าเสื่อมราคา หรือ ค่าตัดจำหน่าย สำหรับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ในแต่ละงวดบัญชี (ปี, ไตรมาส, เดือน, ฯลฯ ) ส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้จนกว่าจะมีการตัดจำหน่าย มูลค่าเต็ม ของสินทรัพย์ถูกตัดออกจากงบดุล  ค่าเสื่อมราคาคือการโอนต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์จากงบดุลไปยังงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสินทรัพย์แต่ละปี  ค่าเสื่อมราคาประจำปีมาจากรายได้สุทธิและพิจารณาจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์ต้นทุนรวมของสินทรัพย์และ มูลค่าที่เหลือใช้ ของสินทรัพย์
ย้อนกลับ

อัปเดทแล้ว • 2022-04-19

คำถามที่พบบ่อย

 • จะเปิดบัญชี FBS ได้อย่างไร?

  คลิกปุ่ม ‘เปิดบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเราแล้วไปที่ Personal area ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการซื้อขายได้ คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบโปรไฟล์, ยืนยันอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ, และผ่านการยืนยัน ID ของคุณ ขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนและตัวตนของคุณ เมื่อคุณตรวจสอบทั้งหมดเสร็จแล้วให้ไปที่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการแล้วเริ่มทำการซื้อขาย 

 • จะถอนเงินที่ทำได้กับ FBS ได้อย่างไร?

  ขั้นตอนนั้นตรงไปตรงมามาก ไปที่หน้า การถอนเงิน บนเว็บไซต์หรือส่วนการเงินของ FBS Personal area แล้วถอนเงิน คุณจะรับเงินที่ถอนผ่านระบบการชำระเงินเดียวกับที่คุณใช้ในการฝากเงิน ในกรณีที่คุณฝากเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการอื่น คุณต้องถอนกำไรของคุณผ่านวิธีเดียวกันในยอดเดียวกันกับจำนวนเงินที่ฝาก

 • จะเริ่มเทรดอย่างไร?

  หากคุณอายุ 18 ปีขึ้นไปคุณสามารถเข้าร่วม FBS ได้และเริ่มต้นการเดินทาง FX ของคุณ ในการซื้อขายคุณจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เริ่มด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย สื่อการเรียนรู้ฟรี และ สร้างบัญชี FBS คุณอาจต้องการทดสอบสภาพแวดล้อมด้วยเงินเสมือนจริงผ่านบัญชีทดลอง เมื่อคุณพร้อมเข้าสู่ตลาดจริงแล้ว ก็เริ่มทำการซื้อขายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จ  

 • จะเปิดใช้งานโบนัสยกระดับได้อย่างไร?

  เปิดบัญชีโบนัสยกระดับได้ทั้งใน Personal Area บนเว็บหรือแอปฯมือถือ แล้วรับฟรีสูงสุดถึง $140 เข้าบัญชีของคุณ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

ควบคุมเกมของคุณ

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera