Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลอย่างหนาแน่น  Ichimoku Kinko Hyo แสดงทิศทางของแนวโน้มหลัก เส้นต่างๆอาจใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน และเมฆของมันจะช่วยให้คุณเห็นภาพแรงโมเมนตัมและแนวโน้มที่แข็งแกร่ง  การมองครั้งแรก Ichimoku Kinko Hyo อาจดูเป็นการข่มขู่และไม่น่าเชื่อ แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการอ่านแล้วคุณจะเห็นว่าข้อมูลและสัญญาณที่ให้ไว้เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการติวต่อไปนี้ เราจะบอกคุณเกี่ยวกับเส้น Ichimoku ที่สร้างสัญญาณการซื้อขายต่างๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Kumo-clouds และ lags   จากนั้นเราจะอธิบายวิธีการวิเคราะห์ตลาดด้วยเครื่องมือทางเทคนิคที่แสนมหัศจรรย์ ดังนั้นให้เราหว่าน "การมองที่แผนภูมิในความสมดุล (การแปลความหมายของวลี Ichimoku Kinko Hyo)

องค์ประกอบ Ichimoku

Kijun Sen (เส้นสีน้ำเงิน เส้นฐาน): มันเป็นส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ที่สำคัญของตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo ที่ใช้ในการวัดโมเมนตัมระยะกลาง มันสามารถคำนวณได้จากการเฉลี่ยค่าที่สูงที่สุดและค่าต่ำสุดสำหรับช่วงที่ 26 ก่อนหน้านี้ ในการวางเงื่อนไข, มันจะทำเครื่องหมายตรงกลางของช่วงแท่งเทียนในอีตทั้ง 26 แท่ง

เส้น Tenkan Sen (เส้นสีแดง, เส้นการแปลง): มันเป็นเปลี่ยนเส้นอีกเส้นที่ได้มาโดยเฉลี่ยค่าที่สูงที่สุดและค่าที่ต่ำที่สุดสำหรับ 9 ระยะเวลาในอดีต มันแสดงถึงพื้นที่ตรงกลางของแท่งเทียนทั้ง 9 ก่อนหน้านี้

Chikou Span (เส้นสีเขียว): เป็นเส้นล้าหลังหรือเส้นล่าช้า ราคาปิดตัวของมันสามารถพบได้โดยขยับไปทางซ้าย 26 ช่วง คิดว่ามันเป็นการสะท้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างเช่นเดียวกับการทาสีอีกครั้ง

Senkou Span (เส้นสีส้ม): Senkou เส้นแรกเป็นค่าเฉลี่ยของเส้น TTenkan Sen และ the Kijun Sen เลื่อนไป 26 ระยะเวลาข้างหน้า เส้น Senkou เส้นที่สองเป็นค่าเฉลี่ยของค่าที่สูงที่สุดและค่าที่ต่ำที่สุดสำหรับ 52 ช่วงก่อนหน้านี้และมันถูกวางไว้ 26 ระยะล่วงหน้า

Kumo (เมฆ): มันเป็นพื้นที่สีเทาระหว่างเส้น Senkou Span สองเส้น  เมฆนี้เป็นที่รับรู้ว่าเป็นตัวดึงวิถีราคา ราคามีแนวโน้มที่จะกลับคืนไปยังเขตที่เป็นระดับทางการของราคา อีกนัยหนึ่งคือราคากลับระดับที่มันทดสอบก่อนหน้านี้ค่อนข้างบ่อย  

วิธีค้าด้วยองค์ประกอบ Ichimoku

ตอนนี้ให้เราดูว่าส่วนประกอบเหล่านี้อาจจะบอกข้อมูลใดๆกับเรา

เส้นสมดุล (Kijun-Sen และ Tenkan-Sen)

เส้นสมดุลสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของแนวโน้มในปัจจุบันได้ เมฆคือการคาดการณ์ทิศทางในอนาคตของแนวโน้ม การข้ามเป็นสัญญาณสำหรับการระบุของการกลับรายการของตลาด

สัญญาณการค้า Kijun Sen

สัญญาณการค้า bearishเกิดขึ้นเมื่อราคาข้ามเส้น Kijun Sen จากด้านบนลงด้านล่าง

1_1.jpg

สัญญาณ bearish ที่อ่อนแออยู่ในตำแหน่งเมื่อการข้ามอยู่เหนือ Kumo

1_2.png

สัญญาณ bearish ที่เป็นกลางปรากฏขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ภายในเมฆ

1_3.png

สัญญาณ bearish ที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ต่ำกว่าเมฆ

 สัญญาณการค้า bullishเกิดขึ้นเมื่อราคาข้ามเส้น Kijun Sen จากด้านล่างขึ้นด้านบน 

2_1.png

สัญญาณ bullish ที่อ่อนแอเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ต่ำกว่าเมฆ

2_2.png

สัญญาณ bearish ที่เป็นกลางปรากฏขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ภายใน Kumo

4_3.png

สัญญาณ bullish ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่เหนือเมฆ

 สัญญาณการค้า Tenkan Sen

สัญญาณbearishปรากฏขึ้นเมื่อเมื่อ Tenkan Sen ข้ามจากด้านบนลงด้านล่างเส้น Kijum Sen

4_1.png

สัญญาณ bearish ที่อ่อนแอเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่เหนือเมฆ

4_2.png

สัญญาณ bearish ที่เป็นกลางปรากฏขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ภายในเมฆ

4_3.png

สัญญาณ bearish ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ต่ำกว่าเมฆ

สัญญาณbullishปรากฏขึ้นเมื่อเมื่อ Tenkan Sen ข้ามจาก Kijum ด้านล่างขึ้นด้านบน

3_1.png

สัญญาณ bullish ที่อ่อนแอเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ต่ำกว่าเมฆ

3_2.png

สัญญาณ bullish ที่เป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่ภายในเมฆ

3_3.png

สัญญาณ bullish ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเมื่อการข้ามอยู่เหนือเมฆ

สัญญาณการค้า Kumo (เมฆ)

เส้นขอบของเมฆ ((Senkou Spans) เป็นเแนวต้ารทานและแนวรับที่ดี

ความกว้างแถบความถี่ของเมฆเป็นตัวชี้วัดที่พิสูจน์การขึ้นลงของตลาด เมฆที่กว้างขึ้นจะทำให้ความผันผวนมากขึ้นด้วยและความแน่นอนในทิศทางราคาในอนาคตจะมีน้อยลงเช่นกัน รูปแบบที่แคบและแบนของเมฆเป็นสัญญาณที่ตลาดเป็นแบบ  sideways 

นอกจากนี้คุณยังอาจใช้ Kumos เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มหลัก หากราคาอยู่เหนือเมฆจะหมายความว่าขาขึ้นอยู่ในตำแหน่งและมีโอกาสการซื้อจำนวนมาก หากราคาต่ำกว่าเมฆ, จะเป็นการดีกว่ามองหาการขายแทนการซื้อ เมฆเองมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

การบิด (หรือการข้าม) ของ Senkou spans (เส้นที่สร้าง Kumo ขึ้น) ทั่วไปใช้สำหรับการระบุจุดที่ต้องการกลับตัว

bearish_strong.png 

สัญญาณ bearish เกิดขึ้นเมื่อช่วง Senkou Span A  ข้ามจากด้านบนสู่ด้านล่างของ Senkou Span B - อีกนัยนึงก็คือเมื่อเมฆสลับจากพื้นที่ bullish สู่ bearish สัญญาณ bearish ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเมฆ

bullish_strong.png

สัญญาณการค้า bullish เกิดขึ้นเมื่อช่วง Senkou Span A  ข้ามจากด้านด้านล่างสู่ด้านบนขิง Senkou Span B - อีกนัยนึงก็คือเมื่อเมฆสลับจากพื้นที่ bearish สู่ bullish  สัญญาณ bearish ที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าเมฆ (ดังภาพ)

สัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อราคาฝ่าออกจากเมฆ 

price breaks above kumo.png

สัญญาณ bullish เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนขึ้นและฝ่าขอบด้านบนของ Kumo

price breaks below kumo.png

สัญญาณ bearish เกิดขึ้นเมื่อราคาตกลงและฝ่าขอบด้านบนของ Kumo

สัญญาณการค้า Chinkou Span

หาก Chinkou Span ตัดราคาจากด้านล่างขึ้นไป, คุณควรซื้อ ในขณะเดียวกัน คุณควรระวังราคาปัจจุบันที่อยู่กับเมฆอย่างใกล้ชิด: สัญญาณ bullish มีความแข็งแกร่งเมื่อราคาอยู่เหนือเมฆ สัญญาณจะเป็นกลางหากราคาอยู่ภายในเมฆและมันจะอ่อนแอเมื่อราคาอยู่ใต้เมฆ หมายเหตุ สัญญาณจะดีเมื่อ Chinkou Span ผ่านแท่งเทียนเท่านั้น

เรามีตัวอย่างของสัญญาณ bullish ที่แข็งแกร่ง พยายามที่จะตอบทำไมถึงเป็นเช่นนั้น:

Chinkou goes above price.png

หาก Chinkou Span ข้ามราคาจากด้านบนลงล่าง - คุณควรขาย นอกจากนี้คุณควรระวังตำแหน่งของราคาปัจจุบันที่เกี่ยวกับเมฆอย่างใกล้ชิด: สัญญาณ bearish แข็งแกร่งหากราคาต่ำกว่าเมฆ; สัญญาณที่เป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ภายในเมฆและสัญญาณที่อ่อนแอปรากฏขึ้นเมื่อราคาอยู่เหนือเมฆ

การฟื้นตัวของ Chinkou Span จากราคาคือสัญญาณของความต่อเนื่องของแนวโน้มปัจจุบัน เช่น Chinkou Span หันกลับมาจากราคากสู่การส่งสัญญาณทีคว่ำอย่างต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

Continuation.png

 

 

ข่าวล่าสุด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงเมื่อคืนนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ ขณะที่นักลงทุนพากันเข้าซื้อพันธบัตรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางการทรุดตัวของตลาดหุ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา…

นักลงทุนจับตาสถานการณ์ที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)

นักลงทุนจับตาสถานการณ์ที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของสหภาพยุโรป (EU) จะแถลงคำวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์ในประเด็นที่ว่า อังกฤษสามารถดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกกระบวนการ Brexit…

FED กำลังพิจารณาควรส่งสัญญาณชะลอการปรับดอกปีหน้าหรือไม่

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังพิจารณาว่าควรจะส่งสัญญาณถึงการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าหรือไม่ ในการประชุมนโยบายการเงินซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18-19 ธ…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera