รูปแบบเชิงเทียน

รูปแบบเชิงเทียน

มีรูปแบบเชิงเทียนหลายๆรูปแบบ ที่นี่เราจะอธิบายรูปแบบเชิงเทียนที่ได้รับความนิยม สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดจะปรากฏขึ้นในแต่ละวัน บน H4 และ H1 ความน่าเชื่อถือลดลง ความคาดหวังของแนวโน้มทั่วไปในแต่ละสัปดาห์และแต่ละดือนจะเพิ่มขึ้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยจากแนวโน้มจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น เทียนอาจมีเงาที่ยาวมาก   

รูปแบบการกลับตัว

รูปแบบการกลับตัวบ่งชี้ว่าอัตราต่อรองที่สูงสุดที่แนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทาง รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุจุดการเข้าที่เป็นไปได้ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

หมายเหตุสำหรับรูปแบบการกลับตัว:

แนวโน้มยาวเท่าไหร่, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

ยิ่งแนวโน้มสูงขึ้นเท่าไหร่, สัญญาณยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นหากมันปรากฏใกล้กับระดับแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง  

สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นหากมีรูปแบบ tweezers ปรากฏขึ้นในแนวโน้มในปัจจุบัน 

รูปแบบ  Bearish

รูปแบบ bearish แบบกลับด้านปรากฏขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น

1.png

Shooting star. A 1-รูปแบบแท่งเทียน   ร่างของเทียนมีขนาดเล็ก เงาด้านบนมีความยาวและเกินกว่าร่างเทียนอย่างน้อย 2 เท่า เงาด้านบนที่ยาวหมายถึงการที่ตลาดพยายามที่จะหาว่าแนวต้านและอุปทานอยู่ที่ไหนแต่ด้านบนถูก bears ปฏิเสธ แท่งเทียนอาจเป็นสีใดก็ได้หากมันเป็น bearish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น 

2.png

Evening star. รูปแบบแท่งเทียน A 3 หลังจากแท่งเทียนแบบ bullish แท่งยาว, มีช่องว่างแบบ bullish เกิดขึ้น bulls อยู่ในความควบคุมแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก  แท่งเทียนแท่งที่สองค่อนข้างเล็กและสีของแท่งเทียนนั้นไม่มีความสำคัญใดๆ แท่งเทียนแบบ bearish แท่งที่สามเปิดตัวกับช่องว่างและเติมเต็มช่องว่างแบบ bullish ก่อนหน้า  แท่งเทียนนี้มักจะยาวกว่าแท่งเทียนแท่งแรก

3.png

Evening doji star. รูปแบบแท่งเทียน A 3   รูปแบบนี้เหมือนกับ Evening star แต่ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกับกลางแท่งเทียนตรงกลางที่เป็น doji

4.gif

Hanging man รูปแบบแท่งเทียน A 1  สามารถให้สัญญาณจุดสิ้นสุดของแนวโน้มแบบ bullish หรือจุดสูงสุดหรือระดับแนวรับ เทียนแท่งนี้มีเงาด้านล่างยาวซึ่งควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของร่างที่แท้จริง แท่งเทียนนี้อาจมีสีใดๆก็ได้แต่หากมัน bearish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการยืนยันแบบ bearish เพิ่มเติม สัญญาณการขายได้รับการยืนยันเมื่อเชิงเทียนแบบ bearish อยู่ใกล้กับด้านล่างของจุดเปิดของเชิงเทียนทางด้านซ้ายของรูปแบบนี้  

5.png

 

Dark cloud cover รูปแบบแท่งเทึยน A 2 แท่งเทียนแท่งแรกเป็น bullish และมีร่างยาว  เทียนแท่งที่สองควรเปิดเหนือจากการปิดของแท่งแรกและปิดต่ำกว่า 50% ของร่างของเทียนแท่งแรก ร่างของเทียนควรยาวเช่นกัน

6.png

รูปแบบ bearish ที่ห้อมล้อม   รูปแบบแท่งเทียน A 3  เทียนแท่งแรกเป็น bullish  เทียนแท่งที่สองเป็น bearish และควรเปิดสูงกว่าค่าสูงสุดของเทียนแท่งแรกและควรปิดเหนือกว่าค่าต่ำสุดของแท่งแรก (ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์แบบ) สัญญาณที่แรงระดับกลาง

77.gif

Bearish harami. รูปแบบแท่งเทียน A 2 ร่างของเทียนแท่งที่สองมีอยู่ภายในร่างของเทียนแท่งแรกและมีสีตรงกันข้ามกัน

88.gif

Bearish harami ตัดผ่าน. รูปแบบแท่งเทียนA 2 คล้ายกับ Harami  ความแตกต่างก็คือวันสุดท้ายเป็น  Doji

9.gif

Three black crows รูปแบบแท่งเทียน A 3 มีแท่งเทียนแบบ bullish ที่มีร่างยาว 3 ชุด แต่ละแท่งเทียนเปิดภายในร่างของเทียนแท่งก่อนหน้าและมักจะต่ำกว่าช่วงกลาง แท่งเทียนแต่ละแท่งปิดตัวที่ค่าต่ำสุดค่่าใหม่ใกล้กับค่าขั้นต่ำ ความน่าเชื่อถือของรูปแบบนี้มีสูงมากแต่ยังคงมีการยืนยันในรูปของเชิงเทียนแบบ bearish ที่แนะนำให้ปิดต่ำลงหรือ gab down

รูปแบบ bullish

รูปแบบการกลับตัวแบบ bullish ปรากฏขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น

1.png

Hammer รูปแบบแท่งเทียน A 1 สามารถเป็นสัญญาณจุดจบของแนวโน้มขาลง, ด้านล่างหรือแนวรับได้ แท่งเทียนที่มีเงาด้านล่างยาวกว่าปกติซึ่งน่าจะมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของร่างที่แท้จริง สีของ hammer ไม่มีผลใดๆแต่ถ้าเป็น bullish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการการยืนยันแบบ bullish เพิ่มเติม สัญญาณการซื้อได้รับการยืนยันเมื่อราคาเชิงเทียนปิดลงเหนือราคาเปิดของเชิงเทียนที่ด้านซ้ายของ hammer

2.png

Morning star รูปแบบ แท่งเทียน A 3 หลังจากแท่งเทียนแบบ bearish แท่งยาว, มี gap down แบบ bearish ปรากฏขึ้น bulls อยู่ในการควบคุมแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เทียนแท่งที่สองค่อนข้างเล็กและสีไม่ได้มีความสำคัญใดๆ แท่งเทียนแบบ bearish แท่งที่สามเปิดตัวด้วย gap up และเติมเต็มช่องว่าง bearish ก่อนหน้า เทียนนี้มักจะยาวกว่าเทียนแท่งแรก

3.png

Morning doji star  รูปแบบแท่งเทียน A 3   เกือบจะเหมือนกับแท่งก่อนหน้าแต่เทรดเดอร์บางคนคิดว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า

4.gif

Inverted hammer.  รูปแบบแท่งเทียน A 1 เทียนแท่งนี้มีร่างขนาดเล็ก   และเงาด้านบนยาวอย่างน้อย 2 เท่าของร่างที่แท้จริง  สีของ hammer ไม่มีสำคัญใดๆแต่ถ้าหากเป็น bullish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการการยืนยันแบบ bullish เพิ่มเติม     

5.png

 

Piercing line รูปแบบแท่งเทียน A 2 เทียนแท่งแรกมีความยาวและเป็น bearish เทียนแท่งที่สองเปิดตัวพร้อมกับ gap down ต่ำกว่าการปิดตัวของเทียนแท่งแรก มีแท่งเทียน bullish แท่งใหญ่ที่ปิดเหนือจาก 50% ของร่างของแท่งเทียนแท่งแรก ร่างของทั้งสองแท่งเทียนควรยาวมากพอ สัญญาณที่แข็งแกร่งระดับกลาง

 

Bullish harami. รูปแบบแท่งเทียน A 2   ร่างของแท่งเทียนแท่งที่สองอยู่ภายในร่างของแท่งแรกแต่มีสีตรงกันข้าม

Bulami harami ตัดผ่าน .   รูปแบบเทียน A 2 คล้ายกับ Harami ความแตกต่างก็คือวันสุดท้ายคือ Doji

7.png

รูปแบบ bullish ที่ห้อมล้อม  รูปแบบเทียน A 2 ปรากฏขึ้นที่การสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง  เทียนแท่งที่สอง (bullish) ควรเปิดต่ำกว่าค่าต่ำสุดของเทียนแท่งแรกและควรผิดเหนือจากค่าสูงสุดของเทียนแท่งแรก (ที่ห้อมล้อมอย่างสมบูรณ์) สัญญาณที่แข็งแกร่งระดับกลาง

8.gif

Three white soldiers รูปแบบแท่งเทียน A 3   มีแท่งเทียน 3 ุชุดที่มีร่างยาว  เทียนแต่ละแท่งควรเปิดอยู่ภายในร่างก่อนหน้านี้และจะดีกว่าหากเหนือกว่าตรงการ เทียนแต่ละแท่ง  ปิดลงที่ค่าสูงสุดค่าใหม่ใกล้ระดับสูงสุด ความน่าเชื่อถือของรูปแบบนี้สูงมากแต่การยืนยันในรูปแบบของเชิงเทียนสีขาวที่มีการปิดที่สูงขึ้นหรือช่องว่างขึ้นยังคงต้องการคำแนะนำ  

รูปแบบต่อเนื่อง

รูปแบบเชิงเทียนส่วนใหญ่เป็นแบบการกลับตัวแต่มีแนวโน้มบางอย่างที่แสดงถึงช่วงเวลาของการพัก รูปแบบต่อเนื่องแนะนำให้ตลาดรักษาแนวโน้มที่มีอยู่หลังจากหยุดชั่วคราว รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุจุดเข้าที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นหลักฐานในการครองตำแหน่งที่เปิดอยู่แล้วหรือเพิ่มเข้าไป

ความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

1.jpg

Upside Tasuki gap แท่งเทียนแบบ bullish เกิดขึ้นหลังจากมีช่องว่างเพิ่มขึ้นจากแท่งเทียนสีขาวที่ผ่านมา แท่งเทียนแท่งถัดไปเปิดและปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านี้ หากไม่ได้เติมช่องว่าง,  bullsสามารถมีการควบคุมได้และอาจเปิดการซื้อ หากช่องว่างถูกเติมเต็มแล้ว, bullish โมเมนตัมจกมาถึงจุดสิ้นสุด

2.jpg

มีวิธีเพิ่่มขึ้น 3 วิธี หลังจากแท่งเทียนสีขาวแท่งยาวมีเทียนเล็กๆ จำนวนหนึ่งปรากฏขึ้น จำนวนที่เหมาะสมของเทียนที่ดึงกลับที่ดีที่สุดควรเป็นแท่งเทียนที่ดึงกลับ 3 ถึง 2, 4 หรือ 5 ที่ควรสังเกต มีความสำคัญที่แท่งเทียน  bearish เหล่านี้ไม่สามารถปิดต่ำกว่าการเปิดของแท่งเทียน bullish แท่งใหญ่ได้ เงาของแท่งเทัยนเหล่านี้ไม่ควรยาวกว่าการเปิดของแท่งเทียนแบบ bullish  แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของการก่อตัวควรเปิดในร่างของแท่งเทียนที่ดึงกลับแท่งสุดท้ายแลัปิดเหนือจากแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่แท่งแรก

3.png

Separating lines.  มีแท่งเทียนแบบ bearish แท่งยาวที่ตามมาด้วยแท่งเทียนแบบ bullish ที่เปิดที่ระดับเดียวกันเมื่อแท่งเทียนแบบ bearish เปิดตัวขึ้น

4.png

Mat hold หลังจากที่แท่งเทียนสีขาวแท่งใหญ่, มี gap up ที่ตามมาด้วยชุดแท่งเทียนแบบ bearish เล็กๆปรากฏขึ้น สองในสามของพวกเขาลดลงในร่างของแท่งเทียนแบบ bullish ขนาดใหญ่ แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของรูปแบบนี้ทำให้เกิดช่องว่างด้านบนและเคลื่อนขึ้นเพื่อปิดเหนือจากพื้นที่การซื้อขายของวันก่อนหน้า  เป็นสิ่งที่ดีที่จะเพิ่มตำแหน่ง รูปแบบเชิงเทียนแบบ  Mat hold คือรูปแบบที่ดำเนินต่อที่แข็งแกร่งกว่ากลวิธี  Rising three   ในระหว่างวันของการปรับฐานที่ไม่เหมือนกับกลวิธี Rising three, ราคาอยู่ใกล้กับยอดของพื้นที่ด้านบนของแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว)

5.png

Three Line Strike (The fooling three soldiers) หลังจากแท่งเทียนแบบ bullish 3 แท่ง (3 white soldiers) ที่บ่งชี้ถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้น, มีแท่งเทียนที่เปิดสูงกว่าแต่ดึงกลับสู่การปิดด้านล่างของการเปิดของแท่งเทียนแบบ bullish แท่งแรก สถานการณ์การดึงกลับในระยะสั้นไม่ปรากฏขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นดำเนินการต่อจากจุดนี้

6.png.jpg

Upside Gap Three Method. คล้ายกับ Upside Tasuki gap  รูปแบบนี้ปรากฏขึ้นในตลาดที่เป็นที่นิยม (trending market) อย่างแข็งแกร่ง ในแนวโน้มขาขึ้น, gap ปรากฏขึ้นระหว่างแท่งเทียนแบบ bullish 2 แท่ง วันสุดท้ายเปิดภายในด้านบนสุดของร่างแท่งเทียนแบบ bullish และปิดต่ำกว่าร่างของแท่งเทึยนแบบ bullish, เติมช่องว่าง (gap) ระหว่างสองแท่งเทียน

การดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง

1.png.jpg

Downside Tasuki gap แท่งเทียนสีดำปรากฏขึ้นหลัง gap down จากแท่งเทียนสีดำก่อนหน้า แท่งเทียนแท่งถัดไปเปิดและปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า หากช่องว่างไม่ได้ถูกเติมเต็ม, bears สามารถรักษาการควบคุมแไว้ได้และอาจเปิดการซื้อได้ หากช่องว่างถูกเติมเต็ม, แรงผลักดันแบบ bearish มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

2.jpg

บน  neck line  แท่งเทียนแบบ bearish แท่งแรกเปิดตัวพร้อมกับ gap down และมีร่างยาว แท่งเทียนแท่งที่สองเป็นแบบ bullish และค่าต่ำสุดของวันก่อนหน้าเท่านั้นไม่ได้แตะระดับการปิด

3.png.jpg

ใน neck line รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบบน neck line ยกเว้นรูปแบบนี้ปิดที่การดปิดตัวหรือขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเหนือจากการปิดของวันก่อนหน้า ใน neck line บ่งชี้ถึงการครอบคุมสั้นๆแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้ม 

4.jpg

thrusting รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับบน neck line และ ใน neck line นอกจากการที่แท่งเทียนแบบ bullish ปิดใกล้แต่ต่ำกว่าจุดกลางของร่างแท่งเทียนสีดำของวันก่อนหน้า

66.jpg

Falling Three Method หลังจากแท่งเทียน bearish แท่งยาว, มีชุดแท่งเทียน bullish เล็กๆปรากฏขึ้น 2-5 แท่งปรากฏขึ้น สำคัญที่แท่งเทียน bullish เหล่านี้ไม่ปิดเหนือจากการเปิดของแท่งเทียน bearish แท่งใหญ่ เงาเหล่านี้ไม่ควรเกินกว่าการเปิดของแท่งเทียนแบบ bearish  แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของการเกิดขึ้นควรปิดในร่างของแท่งเทียนแบบ bullish แท่งสุดท้ายและปิดต่ำกว่าการปิดของแท่งเทียนสีดำแท่งใหญ่

ข่าวล่าสุด

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้

หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันพุธ

WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (19 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการ

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้

หลังจากนักลงทุนซึมซับข่าวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อ

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera