รูปแบบเชิงเทียน

รูปแบบเชิงเทียน

มีรูปแบบเชิงเทียนหลายๆรูปแบบ ที่นี่เราจะอธิบายรูปแบบเชิงเทียนที่ได้รับความนิยม สัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดจะปรากฏขึ้นในแต่ละวัน บน H4 และ H1 ความน่าเชื่อถือลดลง ความคาดหวังของแนวโน้มทั่วไปในแต่ละสัปดาห์และแต่ละดือนจะเพิ่มขึ้น แต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยจากแนวโน้มจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เช่น เทียนอาจมีเงาที่ยาวมาก   

รูปแบบการกลับตัว

รูปแบบการกลับตัวบ่งชี้ว่าอัตราต่อรองที่สูงสุดที่แนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทาง รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุจุดการเข้าที่เป็นไปได้ในช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่

หมายเหตุสำหรับรูปแบบการกลับตัว:

แนวโน้มยาวเท่าไหร่, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

ยิ่งแนวโน้มสูงขึ้นเท่าไหร่, สัญญาณยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นหากมันปรากฏใกล้กับระดับแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแกร่ง  

สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้นหากมีรูปแบบ tweezers ปรากฏขึ้นในแนวโน้มในปัจจุบัน 

รูปแบบ  Bearish

รูปแบบ bearish แบบกลับด้านปรากฏขึ้นในตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น

1.png

Shooting star. A 1-รูปแบบแท่งเทียน   ร่างของเทียนมีขนาดเล็ก เงาด้านบนมีความยาวและเกินกว่าร่างเทียนอย่างน้อย 2 เท่า เงาด้านบนที่ยาวหมายถึงการที่ตลาดพยายามที่จะหาว่าแนวต้านและอุปทานอยู่ที่ไหนแต่ด้านบนถูก bears ปฏิเสธ แท่งเทียนอาจเป็นสีใดก็ได้หากมันเป็น bearish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น 

2.png

Evening star. รูปแบบแท่งเทียน A 3 หลังจากแท่งเทียนแบบ bullish แท่งยาว, มีช่องว่างแบบ bullish เกิดขึ้น bulls อยู่ในความควบคุมแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก  แท่งเทียนแท่งที่สองค่อนข้างเล็กและสีของแท่งเทียนนั้นไม่มีความสำคัญใดๆ แท่งเทียนแบบ bearish แท่งที่สามเปิดตัวกับช่องว่างและเติมเต็มช่องว่างแบบ bullish ก่อนหน้า  แท่งเทียนนี้มักจะยาวกว่าแท่งเทียนแท่งแรก

3.png

Evening doji star. รูปแบบแท่งเทียน A 3   รูปแบบนี้เหมือนกับ Evening star แต่ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกับกลางแท่งเทียนตรงกลางที่เป็น doji

4.gif

Hanging man รูปแบบแท่งเทียน A 1  สามารถให้สัญญาณจุดสิ้นสุดของแนวโน้มแบบ bullish หรือจุดสูงสุดหรือระดับแนวรับ เทียนแท่งนี้มีเงาด้านล่างยาวซึ่งควรมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของร่างที่แท้จริง แท่งเทียนนี้อาจมีสีใดๆก็ได้แต่หากมัน bearish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการยืนยันแบบ bearish เพิ่มเติม สัญญาณการขายได้รับการยืนยันเมื่อเชิงเทียนแบบ bearish อยู่ใกล้กับด้านล่างของจุดเปิดของเชิงเทียนทางด้านซ้ายของรูปแบบนี้  

5.png

 

Dark cloud cover รูปแบบแท่งเทึยน A 2 แท่งเทียนแท่งแรกเป็น bullish และมีร่างยาว  เทียนแท่งที่สองควรเปิดเหนือจากการปิดของแท่งแรกและปิดต่ำกว่า 50% ของร่างของเทียนแท่งแรก ร่างของเทียนควรยาวเช่นกัน

6.png

รูปแบบ bearish ที่ห้อมล้อม   รูปแบบแท่งเทียน A 3  เทียนแท่งแรกเป็น bullish  เทียนแท่งที่สองเป็น bearish และควรเปิดสูงกว่าค่าสูงสุดของเทียนแท่งแรกและควรปิดเหนือกว่าค่าต่ำสุดของแท่งแรก (ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์แบบ) สัญญาณที่แรงระดับกลาง

77.gif

Bearish harami. รูปแบบแท่งเทียน A 2 ร่างของเทียนแท่งที่สองมีอยู่ภายในร่างของเทียนแท่งแรกและมีสีตรงกันข้ามกัน

88.gif

Bearish harami ตัดผ่าน. รูปแบบแท่งเทียนA 2 คล้ายกับ Harami  ความแตกต่างก็คือวันสุดท้ายเป็น  Doji

9.gif

Three black crows รูปแบบแท่งเทียน A 3 มีแท่งเทียนแบบ bullish ที่มีร่างยาว 3 ชุด แต่ละแท่งเทียนเปิดภายในร่างของเทียนแท่งก่อนหน้าและมักจะต่ำกว่าช่วงกลาง แท่งเทียนแต่ละแท่งปิดตัวที่ค่าต่ำสุดค่่าใหม่ใกล้กับค่าขั้นต่ำ ความน่าเชื่อถือของรูปแบบนี้มีสูงมากแต่ยังคงมีการยืนยันในรูปของเชิงเทียนแบบ bearish ที่แนะนำให้ปิดต่ำลงหรือ gab down

รูปแบบ bullish

รูปแบบการกลับตัวแบบ bullish ปรากฏขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น

1.png

Hammer รูปแบบแท่งเทียน A 1 สามารถเป็นสัญญาณจุดจบของแนวโน้มขาลง, ด้านล่างหรือแนวรับได้ แท่งเทียนที่มีเงาด้านล่างยาวกว่าปกติซึ่งน่าจะมีความยาวอย่างน้อยสองเท่าของร่างที่แท้จริง สีของ hammer ไม่มีผลใดๆแต่ถ้าเป็น bullish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการการยืนยันแบบ bullish เพิ่มเติม สัญญาณการซื้อได้รับการยืนยันเมื่อราคาเชิงเทียนปิดลงเหนือราคาเปิดของเชิงเทียนที่ด้านซ้ายของ hammer

2.png

Morning star รูปแบบ แท่งเทียน A 3 หลังจากแท่งเทียนแบบ bearish แท่งยาว, มี gap down แบบ bearish ปรากฏขึ้น bulls อยู่ในการควบคุมแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก เทียนแท่งที่สองค่อนข้างเล็กและสีไม่ได้มีความสำคัญใดๆ แท่งเทียนแบบ bearish แท่งที่สามเปิดตัวด้วย gap up และเติมเต็มช่องว่าง bearish ก่อนหน้า เทียนนี้มักจะยาวกว่าเทียนแท่งแรก

3.png

Morning doji star  รูปแบบแท่งเทียน A 3   เกือบจะเหมือนกับแท่งก่อนหน้าแต่เทรดเดอร์บางคนคิดว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า

4.gif

Inverted hammer.  รูปแบบแท่งเทียน A 1 เทียนแท่งนี้มีร่างขนาดเล็ก   และเงาด้านบนยาวอย่างน้อย 2 เท่าของร่างที่แท้จริง  สีของ hammer ไม่มีสำคัญใดๆแต่ถ้าหากเป็น bullish, สัญญาณจะแข็งแกร่งขึ้น ต้องการการยืนยันแบบ bullish เพิ่มเติม     

5.png

 

Piercing line รูปแบบแท่งเทียน A 2 เทียนแท่งแรกมีความยาวและเป็น bearish เทียนแท่งที่สองเปิดตัวพร้อมกับ gap down ต่ำกว่าการปิดตัวของเทียนแท่งแรก มีแท่งเทียน bullish แท่งใหญ่ที่ปิดเหนือจาก 50% ของร่างของแท่งเทียนแท่งแรก ร่างของทั้งสองแท่งเทียนควรยาวมากพอ สัญญาณที่แข็งแกร่งระดับกลาง

 

Bullish harami. รูปแบบแท่งเทียน A 2   ร่างของแท่งเทียนแท่งที่สองอยู่ภายในร่างของแท่งแรกแต่มีสีตรงกันข้าม

Bulami harami ตัดผ่าน .   รูปแบบเทียน A 2 คล้ายกับ Harami ความแตกต่างก็คือวันสุดท้ายคือ Doji

7.png

รูปแบบ bullish ที่ห้อมล้อม  รูปแบบเทียน A 2 ปรากฏขึ้นที่การสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง  เทียนแท่งที่สอง (bullish) ควรเปิดต่ำกว่าค่าต่ำสุดของเทียนแท่งแรกและควรผิดเหนือจากค่าสูงสุดของเทียนแท่งแรก (ที่ห้อมล้อมอย่างสมบูรณ์) สัญญาณที่แข็งแกร่งระดับกลาง

8.gif

Three white soldiers รูปแบบแท่งเทียน A 3   มีแท่งเทียน 3 ุชุดที่มีร่างยาว  เทียนแต่ละแท่งควรเปิดอยู่ภายในร่างก่อนหน้านี้และจะดีกว่าหากเหนือกว่าตรงการ เทียนแต่ละแท่ง  ปิดลงที่ค่าสูงสุดค่าใหม่ใกล้ระดับสูงสุด ความน่าเชื่อถือของรูปแบบนี้สูงมากแต่การยืนยันในรูปแบบของเชิงเทียนสีขาวที่มีการปิดที่สูงขึ้นหรือช่องว่างขึ้นยังคงต้องการคำแนะนำ  

รูปแบบต่อเนื่อง

รูปแบบเชิงเทียนส่วนใหญ่เป็นแบบการกลับตัวแต่มีแนวโน้มบางอย่างที่แสดงถึงช่วงเวลาของการพัก รูปแบบต่อเนื่องแนะนำให้ตลาดรักษาแนวโน้มที่มีอยู่หลังจากหยุดชั่วคราว รูปแบบเหล่านี้มีประโยชน์ในการระบุจุดเข้าที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นหลักฐานในการครองตำแหน่งที่เปิดอยู่แล้วหรือเพิ่มเข้าไป

ความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น

1.jpg

Upside Tasuki gap แท่งเทียนแบบ bullish เกิดขึ้นหลังจากมีช่องว่างเพิ่มขึ้นจากแท่งเทียนสีขาวที่ผ่านมา แท่งเทียนแท่งถัดไปเปิดและปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านี้ หากไม่ได้เติมช่องว่าง,  bullsสามารถมีการควบคุมได้และอาจเปิดการซื้อ หากช่องว่างถูกเติมเต็มแล้ว, bullish โมเมนตัมจกมาถึงจุดสิ้นสุด

2.jpg

มีวิธีเพิ่่มขึ้น 3 วิธี หลังจากแท่งเทียนสีขาวแท่งยาวมีเทียนเล็กๆ จำนวนหนึ่งปรากฏขึ้น จำนวนที่เหมาะสมของเทียนที่ดึงกลับที่ดีที่สุดควรเป็นแท่งเทียนที่ดึงกลับ 3 ถึง 2, 4 หรือ 5 ที่ควรสังเกต มีความสำคัญที่แท่งเทียน  bearish เหล่านี้ไม่สามารถปิดต่ำกว่าการเปิดของแท่งเทียน bullish แท่งใหญ่ได้ เงาของแท่งเทัยนเหล่านี้ไม่ควรยาวกว่าการเปิดของแท่งเทียนแบบ bullish  แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของการก่อตัวควรเปิดในร่างของแท่งเทียนที่ดึงกลับแท่งสุดท้ายแลัปิดเหนือจากแท่งเทียนสีขาวขนาดใหญ่แท่งแรก

3.png

Separating lines.  มีแท่งเทียนแบบ bearish แท่งยาวที่ตามมาด้วยแท่งเทียนแบบ bullish ที่เปิดที่ระดับเดียวกันเมื่อแท่งเทียนแบบ bearish เปิดตัวขึ้น

4.png

Mat hold หลังจากที่แท่งเทียนสีขาวแท่งใหญ่, มี gap up ที่ตามมาด้วยชุดแท่งเทียนแบบ bearish เล็กๆปรากฏขึ้น สองในสามของพวกเขาลดลงในร่างของแท่งเทียนแบบ bullish ขนาดใหญ่ แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของรูปแบบนี้ทำให้เกิดช่องว่างด้านบนและเคลื่อนขึ้นเพื่อปิดเหนือจากพื้นที่การซื้อขายของวันก่อนหน้า  เป็นสิ่งที่ดีที่จะเพิ่มตำแหน่ง รูปแบบเชิงเทียนแบบ  Mat hold คือรูปแบบที่ดำเนินต่อที่แข็งแกร่งกว่ากลวิธี  Rising three   ในระหว่างวันของการปรับฐานที่ไม่เหมือนกับกลวิธี Rising three, ราคาอยู่ใกล้กับยอดของพื้นที่ด้านบนของแท่งเทียนสีขาว (หรือสีเขียว)

5.png

Three Line Strike (The fooling three soldiers) หลังจากแท่งเทียนแบบ bullish 3 แท่ง (3 white soldiers) ที่บ่งชี้ถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาขึ้น, มีแท่งเทียนที่เปิดสูงกว่าแต่ดึงกลับสู่การปิดด้านล่างของการเปิดของแท่งเทียนแบบ bullish แท่งแรก สถานการณ์การดึงกลับในระยะสั้นไม่ปรากฏขึ้นและแนวโน้มขาขึ้นดำเนินการต่อจากจุดนี้

6.png.jpg

Upside Gap Three Method. คล้ายกับ Upside Tasuki gap  รูปแบบนี้ปรากฏขึ้นในตลาดที่เป็นที่นิยม (trending market) อย่างแข็งแกร่ง ในแนวโน้มขาขึ้น, gap ปรากฏขึ้นระหว่างแท่งเทียนแบบ bullish 2 แท่ง วันสุดท้ายเปิดภายในด้านบนสุดของร่างแท่งเทียนแบบ bullish และปิดต่ำกว่าร่างของแท่งเทึยนแบบ bullish, เติมช่องว่าง (gap) ระหว่างสองแท่งเทียน

การดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง

1.png.jpg

Downside Tasuki gap แท่งเทียนสีดำปรากฏขึ้นหลัง gap down จากแท่งเทียนสีดำก่อนหน้า แท่งเทียนแท่งถัดไปเปิดและปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า หากช่องว่างไม่ได้ถูกเติมเต็ม, bears สามารถรักษาการควบคุมแไว้ได้และอาจเปิดการซื้อได้ หากช่องว่างถูกเติมเต็ม, แรงผลักดันแบบ bearish มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว

2.jpg

บน  neck line  แท่งเทียนแบบ bearish แท่งแรกเปิดตัวพร้อมกับ gap down และมีร่างยาว แท่งเทียนแท่งที่สองเป็นแบบ bullish และค่าต่ำสุดของวันก่อนหน้าเท่านั้นไม่ได้แตะระดับการปิด

3.png.jpg

ใน neck line รูปแบบนี้คล้ายกับรูปแบบบน neck line ยกเว้นรูปแบบนี้ปิดที่การดปิดตัวหรือขึ้นไปเพียงเล็กน้อยเหนือจากการปิดของวันก่อนหน้า ใน neck line บ่งชี้ถึงการครอบคุมสั้นๆแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้ม 

4.jpg

thrusting รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับบน neck line และ ใน neck line นอกจากการที่แท่งเทียนแบบ bullish ปิดใกล้แต่ต่ำกว่าจุดกลางของร่างแท่งเทียนสีดำของวันก่อนหน้า

66.jpg

Falling Three Method หลังจากแท่งเทียน bearish แท่งยาว, มีชุดแท่งเทียน bullish เล็กๆปรากฏขึ้น 2-5 แท่งปรากฏขึ้น สำคัญที่แท่งเทียน bullish เหล่านี้ไม่ปิดเหนือจากการเปิดของแท่งเทียน bearish แท่งใหญ่ เงาเหล่านี้ไม่ควรเกินกว่าการเปิดของแท่งเทียนแบบ bearish  แท่งเทียนแท่งสุดท้ายของการเกิดขึ้นควรปิดในร่างของแท่งเทียนแบบ bullish แท่งสุดท้ายและปิดต่ำกว่าการปิดของแท่งเทียนสีดำแท่งใหญ่

รูปแบบแผนภูมิ

คุณเคยรู้สึกว่าจักรวาลพยายามที่จะสื่อสารกับคุณโดยดารส่งสัญญาณเคือนหลายๆสัญญาณมาให้หรือไม่? บางครั้งสัญญาณที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเหล่านี้ช่วยให้คุณหนีปัญหาที่ร้ายแรงต่างๆหรือป้องกันความเสียหายต่อข้าวของของคุณ  ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรางวัลที่จะถอดรหัสข้อความลับที่จักรวาลส่งมาให้ ไม่ใช่เนื่องจากการไม่เชื่อเรื่องโชคลางหรือการทำลายต่างๆแต่เนื่องมาจาก "อุปสรรคทางภาษา" ที่อยู่ระหว่างเขาและจักรวาล เมื่อคุณเรียนรู้ภาษาของจักรวาล, คุณจะมีศักยภาพที่จะต่อสู้กับปัญหาที่รอคุณอยู่ในการเดินทางของคุณ  

ตลาด FX มีภาษาของตนเองเช่นกัน เทรดเดอร์ผู้ที่ปฏิเสธที่จะเรียนรู้จะประสบกับการขาดทุนด้านการเงินที่ไม่สามารถจำสัญญาณการเตือนได้ องค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่งของภาษา FX คือรูปแบบแผนภูมิ  ในการติวต่อไปนี้, คุณจะได้เรียนรู้ภาษาเหล่านี้และจะได้รับการปกป้องที่ดีจากการกลับของแนวโน้มที่ทุจริตที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้, การฝ่าที่ผิด, การแกว่งและจุดต่ำสุดของเส้นกราฟ (troughs) อย่างรุนแรง

รูปแบบแผนภูมิ  เป็นการรวมตัวของเส้นแนวรับและแนวต้านที่จะในการตรวจสอบว่าแนวโน้มจะกลับหรือดำเนินต่อ ดังนั้นมีรูปแบบการกลับตัวและการดำเนินต่อ

 

รูปแบบแผนภูมิการกลับตัว

Head and shoulders

รูปแบบ Head and shoulders มักจะถูกสร้างขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มแบบ bullish ถูกมองว่าเป็นช่วงของ peaks และ troughs ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง, รูปแบบ head-and-shoulders แสดงถึงความอ่อนตัวลงในแนวโน้ม

รูปแบบประกอบด้วย head (peak ที่สองที่สูงที่สุด) และ 2 shoulders ( peaks ที่ต่ำลงมา) และ neckline (เส้นที่ติดกับจุดที่ต่ำสุดของ troughs ทั้งสองและแสดงถึงระดับแนวรับ) neckline อาจเป็นแนวนอนหรือลาดขึ้นหรือลงก็ได้ สัญญาณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อการลาดเป็นทิศทางลงมากกว่าขึ้น

รูปแบบนี้ได้รับการยืนยันเมื่อราคาฝ่าต่ำกว่า neckline หลังจากสร้าง shoulder ที่สอง  เมื่อมันเกิดขึ้น, คู่เงินควรเริ่มแนวโน้มขาลง ดังนั้นการสั่งขายอยู่ต่ำกว่า neckline  เพื่อจะวัดเป้าหมายระยะระหว่างจุดสูงสุดของ head และ neckline ระยะทางนี้จะประมาณว่าราคาจะเคลื่อนที่ได้มากแค่ไหนหลังจากมันฝ่า neckline

จำไว้ว่าราคามักจะกลับสู่ neckline หลังจากการฝ่าครั้งแรก (“throwback” move)  ในกรณีนี้ neckine ที่เคยเป็นแนวรับทำหน้าที่เหมือนแนวต้าน

Head และ Shoulders แบบกลับด้าน

รูปแบบ head-and-shoulders แบบกลับด้านตรงข้ามกับ head-and-shoulders อย่างชัดเจน   มันปรากฏขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัวแบบ bullish

Double top

Double top มักจะถูกสร้างขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น มันเป็นหนึ่งของการสร้างที่พบได้มากที่สุด รูปแบบนี้ประกอบด้วย peaks สองอันที่ติดกันระหว่างของ height ที่คล้ายกันมากและ  trough ระดับกลาง neckline มีการลากในแนวนอน ผ่านจุดที่ต่ำที่สุดของ trough

รูปแบบนี้ได้รับการยืนยันเมื่อราคาฝ่าต่ำกว่า neckline หลังจากสร้าง shoulder ที่สอง เมื่อมันเกิดขึ้น, คู่เงินควรเริ่มแนวโน้มขาลง ใส่คำสั่งการขายต่ำกว่า neckline  เพื่อไปสู่การวัดเป้าหมายระยะทางระหว่าง peaks และ neckline  ระยะทางนี้จะประมาณว่าราคาจะเคลื่อนหลังจากมันฝ่าของ neckline ได้เท่าไหร่ เมื่อเกิดการฝ่า, neckline จะเริ่มทำหน้าที่เหมือนแนวต้าน Throwback move มีความเป็นไปได้ที่นี่

Double bottom

Double bottom อยู่ตรงข้ามของ head-and-shoulders มันปรากฏขึ้นที่ตอนท้ายของแนวโน้มขาลงและบ่งขี้ถึงการกลับตัวแบบ bullish

รูปแบบคล้ายๆกันที่มี 3 peaks/3 troughs เรียกว่า Triple top/bottom  การซื้อขายควรเหมือนกัน 

รูปแบบแผนภูมิต่อเนื่อง

รูปแบบแผนภูมิต่อเนื่องปรากฏขึ้นระหว่างการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่ามันจะดำเนินต่อ

สามเหลี่ยม Triangles

รูปแบบ triangles สามารถเพบได้ง่าย ทางที่ดีที่สุดที่จะค้าขายสามเหลี่ยมคือการซื้อขาย breakouts   การซื้อขายภายในสามเหลี่ยมมีความเสี่ยงมากขึ้นและจำเป็นต้องมีประสบการณ์

มี triangle 3 รูปแบบ  triangle  ที่ชันขึ้นจะนับเป็นรูปแบบ bullish, triangle ที่ชันลง - รูปแบบ bearish ความสมมาตรเป็นกลาง

111.jpg

ในกรณีของ  symmetrical triangle ทั้ง bulls และ bears ไม่ได้ครองตลาด เส้นแนวรับเอนขึ้นและแนวต้านเอนลงที่ประมาณหนึ่งองศา breakout อาจอยู่ในทิศทางใดๆก็ได้ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือมันจะเกิดขึ้นในสุดท้าย ดังนั้น  breakout อาจมีคำสั่งการเข้าเหนือจากค่าสูงสุดที่ต่ำกว่าปกติและค่าต่ำสุดที่สูงกว่า เมือคำสั่งหนึ่งสำเร็จ, คำสั่งอื่นๆ จะถูกยะเลิก

Ascending triangle แสดงถึง bulls ที่แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับการที่ bulls ผลักให้ราคาสูงขึ้นสู่นะดับ 1 ขณะที่ bears อ่อนแอลงและอนุญาตให้ราคาสร้างค่าต่ำสุด ( lows) ที่สูงขึ้น เส้นแนวต้านค่อนข้างแบนราบหรือเป็นแนวนอนและแนวรับลาดขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่ราคาจะฝ่าผ่านแนวต้าน ตั้งค่า entry order เหนือจากแนวต้านและต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่สูงขึ้น

Descending triangle แดงให้เห็นว่า bears แข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกับที่พวกเขาเลือกที่จะดึงราคาต่ำลงสู่ระดับหนึ่ง ขณะที่ bulls อ่อนแอลงและอนุญาตให้ราคาสร้างค่าสูงสุดที่ต่ำลง เส้นแนวต้านจะลาดลงและเส้นแนวรับจะแบนราบหรือเป็นแนวนอน ในกรณีส่วนใหญ่ราคาจะฝ่าผ่านแนวรับ ตั้งค่า entry order ต่ำกว่าเส้นแนวรับและเหนือกว่าค่าสูงสุดที่ต่ำลง

Flags และ pennants  

 22.gif

Pennants และ Flags เป็นรูปแบบการดำเนินต่อระยะสั้นที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

รูปแบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อพวกเขาเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่คมชัดที่ตามมาด้วยช่วงสะมความมั่นคง (consolidation phase) ใน 1 flag ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มที่ขนานกัน 2 เส้น (แนวรับและแนวต้าน) ที่ลาดตรงขามกับแนวโน้มก่อนหน้า 1 Pennant ประกอบด้วย 2 เส้นแนวโน้มที่บรรจบกันที่เริ่มจากความกว้างและบรรจบที่เป็นสามเหลี่ยมมมาตรในระยะสั้นมากๆ

ควรค้า Flag และ Pennants ในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้าที่มีออเดอร์เหนือจากเส้นแนวต้าน (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) หรือ เส้นแนวรับ (สำหรับแนวโน้มขาลง)

Wedges

Wedges คล้ายกับสามเหลี่ยมมาก ความแตกต่างก็คือ V มีการลาดที่สำคัญตรงข้ามกับแนวโน้มก่อนหน้า

rising wedge ถูกสร้างขึ้นเมื่อการรวบรวมของราคาระหว่างแนวรับที่ลาดขึ้นและเส้นแนวต้าน หาก wedge ปรากฏขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น, มันมักจะเป็นรูปแบบการกลับตัวแบบ bearish  หากมันปรากฏขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลง, มันอาจเป็นสัญญาณการดำเนินต่อของการเคลื่อนที่ลง

falling wedge ถูกสร้างขึ้นเมื่อราคารวบรวมระหว่างแนวต้านที่ลาดลงและเส้นแนวรับ หาก falling wedge สร้างขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลง, มันมักจะเป็นรูปแบบกลับตัวแบบ bullish  หากมันปรากฏขึ้นระหว่างแนวโน้มขาขึ้น, มันจะเป็นสัญญาณการดำเนินต่อของการเคลื่อนที่ขึ้น

สี่เหลี่ยม (Rectangles)

Rectangle  อธิบายถึงรูปแบบราคาที่อุปทานและอุปสงค์สมดุลกันกับช่วงเวลาที่ขยายออก คู่เงินเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบๆ, ค้นหาแนวรับที่ด้านล่างของสี่เหลี่ยมและแตะแนวต้านที่ด้านบนของสี่เหลี่ยม ราคาจะฝ่าออกจากการค้าแบบ saideways  การฝ่าส่วนใหญุ่จะเป็น upside หากแนวโน้มก่อนหน้าเป็น bullish และจะเป็น downside หากแนวโน้มก่อนหน้าเป็น bearish  อย่างไรก็ตามสี่เหลี่ยมจะกลายเป็นรูปแบบการกลับตัว

 

ยอดนิยม

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (24 ต.ค.)

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮเมื่อคืนนี้ (24 ต…

การประชุม ECB

เทรดเดอร์กำลังรอคอยการประชุมของธนาคารกลางยุโรปอย่างใจจดใจจ่อเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ผู้ควบคุมจะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินเมื่อเวลา 14:45 น. ตามเวลา MT ประธาน Mario Draghi จาก ECB จะจัดงานแถลงข่าวเวลา 15:30 น. ตามเวลา MT 

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera