PPI m/m และ Core PPI m/m ของสหรัฐอเมริกา USD รอการประกาศนี้

PPI m/m และ Core PPI m/m ของสหรัฐอเมริกา USD รอการประกาศนี้

วันนี้ 10 ตุลาคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ PPI m/m และ Core PPI m/m  

Screen Shot 2561-10-10 at 16.20.57.png

ในส่วนของการประกาศนี้ นักลงทุนตลาดเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีการลงทุนในตลาดเงินดอลล่าร์อาจจะมีทิศทางที่ยังดูเหมือนมีมุมมองยังไม่ค่อย ให้ความสำคัญสำหรับการประกาศนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าการประกาศนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนตลาดเงินได้วิเคราะห์ออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนก็จริงแต่ยังดูเท่ากันจากการประกาศทั้งสองการประกาศ

ซึ่งเรามาดูกันว่าทั้งสองการประกาศที่สำคัญนี้จะมีการวิเคราะห์ออกมาอย่างไรสำหรับนักลงทุนตลาดเงิน

โดยการประกาศแรก คือการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานประจำเดือนกันยายนซึ่งประกาศของเดือนต่อเดือนโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 0.2% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ -0.1% และอีกหนึ่งการประกาศคือดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนต่อเดือนประจำเดือนกันยายนซึ่งการประกาศก็มีการประกาศเท่ากันก็คือการคาดการณ์อยู่ที่ 0.2% ซึ่งครั้งก่อน -0.1% เช่นเดียวกัน

ปีนึงการประกาศคือดัชนีราคาผู้ผลิตปีต่อปีประจำเดือนกันยายนซึ่ง นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 2.8% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 2.8 เซนต์เท่ากันและการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานปีต่อปีซึ่งครั้งก่อนก็คือ 2.3% โดยการคาดการณ์ก็คือ 2.5% 

ซึ่งต้องรอดูว่าการประกาศของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศขึ้นมานั้นจะมีการประกาศขึ้นมาตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หรือไม่ถ้ามีการประกาศตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนและมีการ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

USDCHFH4.png

สกุลเงินแรกที่น่าสนใจก็คือคู่สกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินสวิตฟัง โดยคู่สกุลเงินนี้ถึงแม้จะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามยังมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีและมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 0.99471

ซึ่งถ้าเกิดมีการขยับตัวดีดตัวขึ้นต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 0.9966 และ 0.99734

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงหรือสกุลเงินสวิตฟังมีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 0.99023 ซึ่งแนะนำว่าถ้าจะมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 0.98851 และ 0.98568 ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการยื่นต่ำกว่าและยังสามารถมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับสุดท้ายก็คือ 0.98322 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในรอบนี้

USDCADH1.png

อีกหนึ่งสกุลเงินที่น่าจับตามองก็คือสกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินก็ด่าเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ยังมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินแคนาดารวมทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ที่มีความผันผวนโดยเฉพาะสกุลเงินแคนาดามีความผันผวนเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันแต่อย่างน้อยในช่วงนี้อ่ะราคาน้ำมันก็ยังไม่ส่งผลให้กับสกุลเงินแคนาดาอยากมากนัก

แนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนื่องจากว่าสกุลเงินนี้จะมีความผันผวนเกี่ยวกับสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งอาจมีการประกาศที่สำคัญในวันนี้โดยที่การประกาศอาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 1.30089 ซึ่งถ้าสามารถทะลุในราคา 1.30089 และ 1.30187 ขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.30463 และ 1.30721 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในแนวต้านนี้

ถ้ามีการกลับตัวร่วงลงควรติดตามในแนวรับที่สำคัญได้ก็คือ 1.29306 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องและสามารถยืนเหนือในราคาดังกล่าวได้ควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.28892 และ 1.28643 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

แนะนำว่าสกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ของอิตาลีหรือสกุลเงินยูโรที่มีความผันผวนเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษซึ่งจะส่งผลให้กับสกุลเงินยูโรในทางอ้อมจึงควรติดตามในการประกาศที่สำคัญด้วยแนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ USD  ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

usd

คล้ายกัน

GBP/USD : จะร่วงลงต่อเนื่องหรือไม่

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ยังคงมีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สกุลเงินปอนด์เริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่าลงโดยปัจจัยหนุนมาจาก ธนาคารกลาง

NZD/USD : ยังคงมีโอกาสขยับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น

สกุลเงินนิวซีแลนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในส่วนของทั้งสกุลเงินนิวซีแลนด์และสกุลเงินออส

ข่าวล่าสุด

EUR/JPY : จะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์มีการขยับตัวสูงขึ้นกดดันสกุลเงินเยนให้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงแต่

GBP/JPY : จะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้น ในระยะสั้นหลังจากที่ทั้งตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์มีการขยับตัวสูงขึ้นกดดันให้สกุลเงินเยนมีการปรับตัวอ่อนค่าลง

CAD/JPY : จะยกตัวขึ้นได้หรือไม่

สกุลเงินแคนาดาเทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวร่วงลงในระยะสั้นถึงระยะกลางแต่ในระยะสั้นมากนั้นยังคงมีการยกตัวขึ้นหลังจากที่สกุลเงินแคนาดาเริ่มมีการปรับตัวแข็งค่า

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera