PPI m/m และ Core PPI m/m ของสหรัฐอเมริกา USD รอการประกาศนี้

PPI m/m และ Core PPI m/m ของสหรัฐอเมริกา USD รอการประกาศนี้

วันนี้ 10 ตุลาคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ PPI m/m และ Core PPI m/m  

Screen Shot 2561-10-10 at 16.20.57.png

ในส่วนของการประกาศนี้ นักลงทุนตลาดเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีการลงทุนในตลาดเงินดอลล่าร์อาจจะมีทิศทางที่ยังดูเหมือนมีมุมมองยังไม่ค่อย ให้ความสำคัญสำหรับการประกาศนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าการประกาศนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนตลาดเงินได้วิเคราะห์ออกมาน้อยกว่าครั้งก่อนก็จริงแต่ยังดูเท่ากันจากการประกาศทั้งสองการประกาศ

ซึ่งเรามาดูกันว่าทั้งสองการประกาศที่สำคัญนี้จะมีการวิเคราะห์ออกมาอย่างไรสำหรับนักลงทุนตลาดเงิน

โดยการประกาศแรก คือการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานประจำเดือนกันยายนซึ่งประกาศของเดือนต่อเดือนโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 0.2% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ -0.1% และอีกหนึ่งการประกาศคือดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนต่อเดือนประจำเดือนกันยายนซึ่งการประกาศก็มีการประกาศเท่ากันก็คือการคาดการณ์อยู่ที่ 0.2% ซึ่งครั้งก่อน -0.1% เช่นเดียวกัน

ปีนึงการประกาศคือดัชนีราคาผู้ผลิตปีต่อปีประจำเดือนกันยายนซึ่ง นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 2.8% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 2.8 เซนต์เท่ากันและการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานปีต่อปีซึ่งครั้งก่อนก็คือ 2.3% โดยการคาดการณ์ก็คือ 2.5% 

ซึ่งต้องรอดูว่าการประกาศของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการประกาศขึ้นมานั้นจะมีการประกาศขึ้นมาตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หรือไม่ถ้ามีการประกาศตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนและมีการ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

USDCHFH4.png

สกุลเงินแรกที่น่าสนใจก็คือคู่สกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินสวิตฟัง โดยคู่สกุลเงินนี้ถึงแม้จะมีความผันผวนเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามยังมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีและมีการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 0.99471

ซึ่งถ้าเกิดมีการขยับตัวดีดตัวขึ้นต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 0.9966 และ 0.99734

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงหรือสกุลเงินสวิตฟังมีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 0.99023 ซึ่งแนะนำว่าถ้าจะมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 0.98851 และ 0.98568 ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการยื่นต่ำกว่าและยังสามารถมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับสุดท้ายก็คือ 0.98322 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในรอบนี้

USDCADH1.png

อีกหนึ่งสกุลเงินที่น่าจับตามองก็คือสกุลเงินดอลล่าร์เทียบกับสกุลเงินก็ด่าเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ยังมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินแคนาดารวมทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ที่มีความผันผวนโดยเฉพาะสกุลเงินแคนาดามีความผันผวนเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันแต่อย่างน้อยในช่วงนี้อ่ะราคาน้ำมันก็ยังไม่ส่งผลให้กับสกุลเงินแคนาดาอยากมากนัก

แนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนื่องจากว่าสกุลเงินนี้จะมีความผันผวนเกี่ยวกับสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งอาจมีการประกาศที่สำคัญในวันนี้โดยที่การประกาศอาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 1.30089 ซึ่งถ้าสามารถทะลุในราคา 1.30089 และ 1.30187 ขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.30463 และ 1.30721 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในแนวต้านนี้

ถ้ามีการกลับตัวร่วงลงควรติดตามในแนวรับที่สำคัญได้ก็คือ 1.29306 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องและสามารถยืนเหนือในราคาดังกล่าวได้ควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.28892 และ 1.28643 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

แนะนำว่าสกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ของอิตาลีหรือสกุลเงินยูโรที่มีความผันผวนเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษซึ่งจะส่งผลให้กับสกุลเงินยูโรในทางอ้อมจึงควรติดตามในการประกาศที่สำคัญด้วยแนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ USD  ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

usd

คล้ายกัน

Italian Industrial Production m/m ของประเทศอิตาลี EUR อาจจะผันผวนระยะสั้น

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรก็คือ  Italian Industrial Production m/m ซึ่งนักลงทุนตลาดเงินให้ความสำคัญกับประเทศอิตาลีอย่างมากเนื่องจากว่าอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเทศอิตาลี…

eur
Core PPI m/m ที่มีการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น. ของสหรัฐอเมริกา

วันนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 จะมีหนึ่งจะประกาศที่เป็นการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ Core PPI m/m โดยการประกาศในครั้งนี้นักลงทุนตลาดเงินก็ได้จับตามองในบางช่วงบางตอนเท่านั้นซึ่งการประกาศ Core PPI m/m…

GDP m/m และ Manufacturing Production m/m ของประเทศอังกฤษประกาศวันนี้

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของประเทศอังกฤษก็คือการประกาศ GDP m/m กลุ่มการประกาศนี้จะมีหลายการประกาศด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มการประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการประกาศในกลุ่มการประกาศดัชนีจีดีพีแต่อย่างไรก็ตาม…

gbp

ข่าวล่าสุด

Building Permits ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในคืนนี้สกุลเงินดอลล่าร์และทองคำมีความผันผวนอย่างไร

วันนี้ 18 มกราคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่จะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนก็คือ Building Permits ซึ่งจะประกาศในครั้งคืนนี้เวลา 20:30 น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera