Official Bank Rate และ Monetary Policy Summary ของอังกฤษวันนี้ GBP คาดหวังสูง

Official Bank Rate และ Monetary Policy Summary ของอังกฤษวันนี้ GBP คาดหวังสูง

วันนี้ 13 กันยายน 2018 มีการประกาศที่สำคัญอย่างมากของธนาคารกลางอังกฤษก็คือการประกาศ Official Bank Rate และ Monetary Policy Summary ซึ่งจะประกาศในวันนี้เวลา 18:00 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-09-13 at 13.26.24.png

ในการประกาศของธนาคารกลางอังกฤษในช่วงนี้นักลงทุนตลาดเงินต่างจับตามองไม่ว่าจะเป็นทั้งจากประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยโดยที่นักวิเคราะห์ต่างได้ขับกันเอาไว้ว่าจะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% และยังคงมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเช่นเดิมเนื่องจากว่าการออกจากสหภาพยุโรป ของอังกฤษยังคงมีความคลุมเครือและยังคงมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่อง

และในส่วนของประธานธนาคารกลางอังกฤษที่ได้มีการออกมาขยายเวลาในการดำรงตำแหน่งของประธานธนาคารกลางกฤษเองซึ่งทำให้สกุลเงินปอนด์ก็ยังมีความผันผวนเนื่องจากว่าความเห็นของประธานธนาคารกลาง อังกฤษยังคงมีมาตรการคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิมจนถึงปี 2019 ซึ่งอาจจะทำให้นักลงทุนตลาดเงินยังมีมุมมองที่ยังคงเห็นว่าธนาคารกลางอังกฤษยังอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม

แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ได้จับตามองในการประกาศในครั้งนี้เนื่องจากว่าอาจารย์ประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยจะมีการประกาศ หลายการประกาศไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศมาตรการผ่อนคลายทางการเงินหรือคณะกรรมการในการโหวตเพื่อ ให้ความเห็นในเชิงการปรับอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งอาจจะมีนโยบายทางการเงินที่เป็นเอกสารออกมาก่อนในช่วงการประกาศค่ำนี้

GBP1.jpg

ซึ่งนักวิเคราะห์หลายสำนักต่างๆก็คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของธนาคารกลางกฤษในวันนี้และอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในพฤษภาคมปีหน้าในระหว่างนี้ยังคงมีข้อมูลจำนวนมากที่สามารถเห็นได้ว่าธนาคารกลางกฤษจะขึ้นไหว เร็วหรือช้าลงในจุดแข็งของการตลาดในตอนนี้ก็คือการออกจากสหภาพยุโรปและน่าสังเกตในวันนี้แน่นอนว่าจะเป็นการกล่าวถึงการออกจากสหภาพยุโรป ของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่

Screen Shot 2561-09-13 at 13.28.14.png

โดยคู่สกุลเงินหลักของสกุลเงินปอนด์ก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับ สกุลเงินดอลล่าร์ ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์ในตารางและนอกตารางในวันนี้ควรติดตามในมุมมองของกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

เนื่องจากความผันผวนจะมี จากการประกาศที่สำคัญหลายการประกาศของสกุลเงินปอนด์ถึงแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ โดยถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะทำให้ไปเจอในแนวต้านที่สำคัญที่หนึ่งก็คือ 1.30789 อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงและมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในกรอบแนวต้านที่สองก็คือ 1.312550 เป็นกรอบแนวต้านที่สำคัญอย่างมาก

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงโดยการประกาศของอังกฤษที่อาจจะมีการประกาศออกมาในทิศทางตรงกันข้ามและแย่ลงควรติดตามกรอบแนวรับที่หนึ่งก็คือ 1.30023 และแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นกรอบแนวรับที่สั้นมากก็คือ 1.29839 ซึ่งเป็นกรอบแนวรับที่แสงและกลับเดี๋ยวรับที่สามก็คือ 1.29309 และกรอบแนวรับที่สี่ก็คือ 1.29017 ซึ่งเป็นกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

Screen Shot 2561-09-13 at 13.28.51.png

อีกหนึ่งสกุลเงินของสกุลเงินปอนด์ที่มีความสำคัญก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินสวิตฟังหรือเรียกว่า GBPCHF ซึ่งในตอนนี้อย่างมีทิศทางขาลงในระยะสั้นเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงินสวิตฟังในตอนนี้แนะนำว่าควรติดตามในมุมมองของกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญถ้าเกิดว่าการประกาศของ ธนาคารกลางกฤษอยู่ในทิศทางที่แย่อาจจะทำให้ไปเจอในแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 1.25877 และแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับที่สองและที่สามที่สำคัญอย่างมากก็คือ 1.25430 และกรอบแนวรับที่สามก็คือ 1.25146

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีและมีแนวโน้ม ในการดีดตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้แนะนำควรติดตามกรอบแนวต้านที่หนึ่งก็คือ 1.26398 ซึ่งในตอนนี้อยู่ในแนวต้านที่สำคัญซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.26720 และ 1.26934 แต่ปัจจัยหนุนที่สำคัญที่ทำให้ไปถึงแนวต้านสุดท้ายก็คือการประกาศที่สำคัญรวมทั้งการออกจากสหภาพยุโรปที่อาจจะต้องคอยติดตามว่าจะสามารถดีดขึ้นไปแนวต้าน สำคัญสุดท้ายในวันนี้ได้หรือไม่ก็คือ 1.27325 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

แนะนำควรติดตามในราคาและสามารถยืนเหนือราคาหรือต่ำกว่าราคานั้นนั้นได้เนื่องจากว่าอังกฤษจะมีความผันผวนและอาจจะมีความผันผวนอย่างรุนแรงในมุมของการประกาศของธนาคารกลางอังกฤษซึ่งต้องรอดูว่าจะมีความผันผวนอย่างไรในการประกาศในครั้งนี้

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ GBP ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

gbp

คล้ายกัน

Core Retail Sales m/m และ CPI m/m ของประเทศแคนาดาวันนี้ CAD สุ่มเสี่ยงผันผวนแรง

วันนี้ 21 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญอย่างมากของประเทศแคนาดาก็คือการประกาศ Core Retail Sales m/m และ CPI m/m ที่จะมีการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น…

cad
Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ของยูโรโซนที่จะมีการประกาศในวันนี้

วันนี้ 21 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญของยูโรโซน ช่วยกันประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ซึ่งจะประกาศในวันนี้ การประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ซึ่งในการประกาศในช่วงเวลา 15:00 น…

eur
CPI y/y และ PPI Input m/m ของอังกฤษวันนี้ GBP อาจจะผันผวนแรง

วันนี้ 19 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญของอังกฤษก็คือการประกาศ CPI y/y และ PPI Input m/m ซึ่งจะเป็นการประกาศในสองจากประกาศในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งในสองตามประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนตลาดเงินมักจะจับตามองการประกาศ CPI y/y…

gbp

ข่าวล่าสุด

Nonfarm Payrolls ของสหรัฐอเมริกาในวันนี้ทิศทางทองคำและสกุลเงินดอลล่าร์ไปในทิศทางไหนดูได้ที่นี่

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2017 เป็นการประกาศที่สำคัญอย่างมากของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงเวลา 19:30 น…

Monetary Policy Meeting Minutes ของออสเตรเลีย AUD อ่อนอย่างแรง

วันนี้ 19 มิถุนายน 2018 มีการรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตเลีย ซึ่งธนาคารกลางออสเตรเลียได้เปิดเผยการรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนาไว้วันนี้ ธนาคารกลางมีมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นภายในประเทศ…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera