Manufacturing Production m/m และ GDP m/m ของอังกฤษที่จะมีการประกาศวันนี้

Manufacturing Production m/m และ GDP m/m ของอังกฤษที่จะมีการประกาศวันนี้

วันนี้ 10 ตุลาคม 2018 มีการประกาศที่สองการประกาศของประเทศอังกฤษที่จะประกาศในเวลาเดียวกันก็คือการประกาศ Manufacturing Production m/m และ GDP m/m ที่จะมีการประกาศในเวลา 15:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-10-10 at 14.02.58.png

ซึ่งการประกาศในครั้งนี้นักลงทุนตลาดเงินก็ได้จับตามองอีกหนึ่งการประกาศไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศ Manufacturing Production m/m และ GDP m/m ซึ่งจะสร้างความผันผวนในระยะสั้นเท่านั้นสำหรับสกุลเงินปอนด์ประมาณกันว่าในการประกาศในครั้งนี้มีการประกาศอย่างไรและมีการประกาศอะไรบ้าง

การประกาศแรกก็คือการประกาศ Manufacturing Production m/m หรือเรียกว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมซึ่งมีการประกาศทั้งปีทั้งปีแล้วเดินต่อเดือนโดยที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ดังนี้

โดยการประกาศดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนสิงหาคมที่ประกาศออกมาเดือนต่อเดือนนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 0.1% ซึ่งครั้งก่อน -0.2% และการประกาศดัชนีผลผลิตอุตสากรรมปีต่อปี ประจำเดือนสิงหาคมนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 1.1% ซึ่งเท่ากับครั้งก่อน

และประกาศที่สองก็คือการประกาศดัชนีจีดีพีประจำเดือนต่อเดือนซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 0.1% ซึ่งครั้งก่อน 0.3%

การประกาศที่สามก็คือการประกาศดุลการค้าประจำเดือนสิงหาคมซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ -10.90B ซึ่งครั้งก่อนก็คือ -9.97B

การประกาศที่สามก็คือการประกาศดุลการค้าประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกยูโรประจำเดือนสิงหาคมนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ -3.10B ซึ่งครั้งก่อนก็คือ -2.80B

ซึ่งถ้าเกิดการประกาศออกมาเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อาจจะทำให้สกุลเงินปอนด์มีการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องต้องรอดูว่าการประกาศจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองเกี่ยวกับการประกาศนี้เนื่องจากว่าการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษนั้นยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากนักจึงอาจจะใช้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขหนึ่งที่เอาเป็นตัวชี้วัดว่าในส่วนของการประกาศจะออกมาเป็นอย่างไร

GBPUSDH1.png

คู่สกุลเงินแรกที่น่าสนใจก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งในตอนนี้มีความผันผวนอย่างมากและอาจจะมีการร่วงลงในระยะสั้นเนื่องจากว่สกุลเงินปอนด์เจอเหตุการณ์ที่ ทำให้เกิดความผันผวนเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปในช่วงนี้แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สำคัญแต่ที่ในตอนนี้มีการแตะเรียบร้อยแล้วก็คือ 1.31554

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.31308 และ 1.30888 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมาก

ซึ่งถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางตรงกันข้ามทำให้สกุลเงินปอนด์มีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านแรกก็คือ 1.31861 ซึ่งถ้ามีความรุนแรงมากขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.32169 และ 1.32477

GBPAUDH1.png

อีกหนึ่งสกุลเงินที่น่าจับตามองก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียซึ่ง คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินออสเตรเลียและสกุลเงินปอนด์ที่มีความผันผวนอยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญเพราะการประกาศในครั้งนี้อาจจะทำให้สกุลเงินนี้มีความผันผวน

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีทำให้สกุลเงินปอนด์ในการแข่งค่าขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญก็คือ 1.85254 ซึ่งในตอนนี้อยู่ใน แนวต้านที่สำคัญนี้อย่างไรก็ตามถ้ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านสุดท้ายก็คือ 1.86091

แต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับตัวร่วงลงคนติดตามในแนวรับแรกก็คือ 1.84570 และถ้ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินปอนด์ที่มีการอ่อนค่าลงในการประกาศหรือสกุลเงินออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามใน แนวรับที่สำคัญก็คือ 1.84009 ซึ่งเป็นแนวรับที่สองและถ้ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สามที่สำคัญอย่างมากก็คือ 1.83233

แนะนำควรติดตามการประกาศนี้เนื่องจากการประกาศที่สำคัญนี้นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองหลังจากที่มีการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษโดยที่ยังไม่มี ความชัดเจนจึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองตัวเลขนี้เป็นหลักโดยเฉพาะตัวเลขการนำเข้าส่งออกหรือดุลการค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งดุลการค้าที่ไม่ใช่สมาชิกยูโรและดุลการค้าของอังกฤษเองรวมถึงดัชนีจีดีพีที่จะต้องมาตัดสินว่ามีการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีหรือไม่จึงทำให้นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ GBP  ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

gbp

คล้ายกัน

Building Permits ของสหรัฐอเมริกาวันนี้

วันนี้ 18 ธันวาคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่นักลงทุนตลาดเงินต่างจับตามองก็คือ การประกาศ Building Permits ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประกาศ Building Permits…

usd
Monetary Policy Meeting Minutes ของ RBA ที่ผ่านมาเช้านี้

วันนี้ 18 ธันวาคม 2018 มีการประกาศรายงานการประชุม ภาพรวมเศรษฐกิจและการเงินในช่วงกลางปีของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือเรียกว่า RBA ในช่วงเวลา 07:00 น…

aud
Final Core CPI y/y และ Final CPI y/y ของยูโรโซนวันนี้

วันนี้ 17 ธันวาคม 2018 มีอีกหนึ่งการประกาศที่อาจจะทำให้สกุลเงินยูโรมีความผันผวนคือกลุ่มการประกาศ Final Core CPI y/y และ Final CPI y/y ของยูโรโซนวันนี้ ที่จะมีการประกาศในช่วงเวลา 17:00 น…

eur

ข่าวล่าสุด

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera