Manufacturing PMI และ   Net Lending to Individuals m/m ของประเทศอังกฤษบ่ายนี้

Manufacturing PMI และ Net Lending to Individuals m/m ของประเทศอังกฤษบ่ายนี้

วันนี้ 1 ตุลาคม 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของประเทศอังกฤษที่นักลงทุนจับตามองก็คือ Manufacturing PMI และ Net Lending to Individuals m/m ที่จะมีการประกาศในช่วงบ่ายนี้

Screen Shot 2561-10-01 at 11.58.43.png

ซึ่งทั้งสองการประกาศนี้นักลงทุนก็จับตามองว่าจะมีการประกาศออกมาเป็นอย่างไรซึ่งนักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองเนื่องจากว่าอังกฤษกำลังมีปัญหาในการออกจากสหภาพยุโรปซึ่งกำลังมีการเจรจากันอยู่ในช่วงวันสองวันนี้เรามาดูกันว่าในการประกาศที่สำคัญนี้นักลงทุนตลาดเงินได้มี การคาดการณ์ว่าอย่างไร

โดยการประกาศแรกคือการประกาศ Manufacturing PMI หรือเรียกว่าการประกาศดัชนีพีเอ็มไอภาคการผลิตประกาศของเดือนกันยายนโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 52.6 ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 52.8

และการประกาศที่สองที่นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองก็คือ Net Lending to Individuals m/m ซึ่งนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 4.8B ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 4.0B 

GBP9.jpg

โดยการประกาศทั้งสองการประกาศนี้นักลงทุนตลาดเงินได้ให้น้ำหนักในการประกาศ ดัชนีพีเอ็มไอภาคการผลิตประจำเดือนกันยายนมากกว่าหนึ่งจะว่าเดี๋ยวจะมีพีเอ็มไอภาคการผลิต ของประเทศอังกฤษได้มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนักลงทุนตลาดเงินเลยจับตามองว่าจะมีการประกาศปรับตัวร่วงลงหรือไม่ซึ่งต้องรอลุ้นว่าถ้าประกาศปรับตัวร่วงลงอาจจะมีมุมมองและทิศทางที่แย่ลงของประเทศอังกฤษหลังจากที่การประกาศออกจากสหภาพยุโรปอย่างมีทิศทางที่แย่ลงในตอนนี้

GBPUSDH1.png

โดยคู่สกุลเงินแรกที่น่าสนใจของสกุลเงินปอนด์ก็คือสกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์หรือเรียกว่า GBP/USD ซึ่งคู่สกุลเงินนี้มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงระยะกลางเนื่องจากว่าสกุลเงินปอนด์หรือมีการอ่อนค่าลงหลังจากที่การออกจากสหภาพยุโรปยังดูเหมือนทิศทางที่แย่ลง จึงอาจจะทำให้สกุลเงินปอนด์มีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับแรกก็คือ 1.30098 และแนะนำว่าควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.29812 และ 1.29330

อะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงหรือสกุลเงินปอนด์มีการแข็งค่าขึ้นควรติดตามในแนวทางที่หนึ่งก็คือ 1.30496 และถ้ามีการขยับดีตัวขึ้นต่อเนื่องควรติดตามในแนวตาลที่สองและที่สามก็คือ 1.30859 และ 1.31395 และถ้าสามารถยืนเหนือและมีตัวทะลุขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านสุดท้ายก็คือ 1.31871

GBPAUDH1.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนอย่างมากถึงแม้ว่าในช่วงนี้คู่สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียหรือเรียกว่า GBP/AUD มีการร่วงลงในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความผันผวนเนื่องจากการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินออสเตรเลียในช่วงนี้จึงควรติดตามว่าถ้าสามารถร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับแรกก็คือ 1.80133 และถ้าสามารถร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.79739 และ 1.79414 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในช่วงนี้

อย่างไรก็ตามถ้ามีการดีดตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินออสเตรเลียที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากที่การทำสงครามทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนศเค้าไปในทิศทางที่แย่ลงอาจจะทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลง ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญแรกก็คือ 1.81067 และถ้าเกิดว่าสามารถทะลุขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.81461 และ 1.81931 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตามควรติดตามในส่วนของการเจรจาในการออกจากสหภาพยุโรปซึ่งในช่วงนี้อาจจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางอังกฤษหรือทางสหภาพยุโรปที่ยังมีการ เจรจากันอย่างไม่มีข้อสรุปในช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมที่สำคัญของวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายนนี้อาจจะทำให้มีทิศทางที่จะเจนสำหรับอังกฤษหรือสหภาพยุโรปต้องรอดูว่าจะออกมาในทิศทางใหม่จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ GBP  ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

gbp

คล้ายกัน

Italian Industrial Production m/m ของประเทศอิตาลี EUR อาจจะผันผวนระยะสั้น

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรก็คือ  Italian Industrial Production m/m ซึ่งนักลงทุนตลาดเงินให้ความสำคัญกับประเทศอิตาลีอย่างมากเนื่องจากว่าอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเทศอิตาลี…

eur
Core PPI m/m ที่มีการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น. ของสหรัฐอเมริกา

วันนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 จะมีหนึ่งจะประกาศที่เป็นการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ Core PPI m/m โดยการประกาศในครั้งนี้นักลงทุนตลาดเงินก็ได้จับตามองในบางช่วงบางตอนเท่านั้นซึ่งการประกาศ Core PPI m/m…

GDP m/m และ Manufacturing Production m/m ของประเทศอังกฤษประกาศวันนี้

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของประเทศอังกฤษก็คือการประกาศ GDP m/m กลุ่มการประกาศนี้จะมีหลายการประกาศด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มการประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการประกาศในกลุ่มการประกาศดัชนีจีดีพีแต่อย่างไรก็ตาม…

gbp

ข่าวล่าสุด

Building Permits ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในคืนนี้สกุลเงินดอลล่าร์และทองคำมีความผันผวนอย่างไร

วันนี้ 18 มกราคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่จะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนก็คือ Building Permits ซึ่งจะประกาศในครั้งคืนนี้เวลา 20:30 น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera