Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ของธนาคารกลาง ยูโรป EUR อาจะแรงระยะสั้น

Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ของธนาคารกลาง ยูโรป EUR อาจะแรงระยะสั้น

วันนี้ 13 กันยายน 2018 จะมีความสำคัญของธนาคารกลางยุโรปก็คือการประกาศปรับอัตราเบี้ยรวมทั้งการกล่าวนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป หรือเรียกว่า Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ที่จะมีการประกาศสองช่วงเวลาในวันนี้

Screen Shot 2561-09-13 at 14.22.19.png

ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนของธนาคารกลางยุโรปคาดว่าการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือการที่จะซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะลดลงในสิ้นปีนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอาจจะใช้เวลาตัดสินใจเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรปโดยต้องขึ้นอยู่กับว่าประธานธนาคารกลางยุโรปจะสื่อสารทั้งหมดนี้ในการแถลงข่าวอย่างไร

แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมก็คือ 0.00% ซึ่งเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นโดยที่อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมค่ำคืนของธนาคารกลางยุโรปก็ยังจะคงประกาศออกมาที่เท่าเดิมก็คือ 0.25% และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากเอาไว้กับธนาคารกลางก็ยังจากอากาศที่คงเดิมก็คือ -0.40%

EUR15.jpg

ซึ่ง การวิเคราะห์ของบางสำนักได้กล่าวว่าขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรปได้พูดถึงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งโดยเน้นว่าล่าสุด ล่าสุดธนาคารกลางยุโรปและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อโดยมีการคาดการณ์เติบโตคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อย ในขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อคาดว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าทางธนาคารกลางยุโรปจะใช้มาตรการเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของสกุลเงินยูโรอย่างไรแต่ในอดีตเขามีความสามารถพิเศษและวิธีการที่จะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรอย่างแน่นอน

Screen Shot 2561-09-13 at 14.33.15.png

สกุลเงินหลักของสกุลเงินยูโรก็คือสกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนวิ่งอยู่ในกรอบถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะมีทิศทางขาขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถดีดขึ้นไปทะลุแนวต้านที่สำคัญแนะนำว่าควรติดตามในแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนื่องจากว่าอาจจะมีความรุนแรงของการประกาศในครั้งนี้

โดยที่แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีหรือการกล่าว และการแถลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปออกมาในทิศทางที่ดีควรติดตามในสองแนวต้านสำคัญก็คือ 1.16379 และ 1.16456 อย่างไรก็ตามถ้ามีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวต้านที่สามและที่สี่ที่สำคัญก็คือ 1.16696 และ 1.16826 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

ถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่แย่หรือการแถลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปออกมาในทิศทางที่แย่ ควรติดตามกรอบแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 1.15789 และแนวรับที่สองที่สั้นมากก็คือ 1.15684 ซึ่งแนะนำว่าถ้าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามในแนวรับที่สำคัญอย่างมากก็คือ 1.15323 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญโดยที่ควรจะต้องติดตามเนื่องจากว่ามีความผันผวนและมีความรุนแรงเกิดขึ้นในวันนี้

Screen Shot 2561-09-13 at 14.33.59.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่น่าสนใจก็คือ สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินสวิตฟังซึ่งในตอนนี้แนะนำว่าถึงแม้ว่าในระยะสั้น ยังอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากว่ามีความผันผวนอย่างรุนแรงและมีการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินสวิตฟังแนะนำควรติดตามแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

โดยที่แนะนำว่าถ้าเกิดเราออกมาในทิศทางที่แย่ของสกุลเงินยูโรอาจจะทำให้ไปเจอในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 1.12365 ซึ่งแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.12144 และ 1.11855

แต่ถ้าเกิดว่าการประกาศหรือการแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินออกมาในทิศทางตรงกันข้ามทำให้สกุลเงินยูโรออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะทำให้ไปเจอแนวต้านที่หนึ่งก็คือ 1.12989 ซึ่งแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.13383 และ 1.13612 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

แนะนำในช่วงนี้ติดตามการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษรวมทั้งการเจรจาที่สำคัญของทั้งสองประเทศเพราะสามารถจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโร รวมทั้งในการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยและประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปและประธานธนาคารกลางยุโรปที่อาจจะสร้างความผันผวนจากสกุลเงินยูโรอย่างรุนแรงในวันนี้แนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ EUR ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

eur

คล้ายกัน

กลุ่มการประกาศของยูโรโซนในวันนี้ที่มีการประกาศ surprise ตลาด

วันนี้ 18 เมษายน 2019 มีอีกหนึ่งกลุ่มการปฏิบัติที่มีการประกาศ surprise Starbucks ก็คือกลุ่มการประกาศของ ยูโรโซน ที่มีการประกาศในวันนี้เวลาประมาณ 14:30 น…

eur
การประกาศที่สำคัญของยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาวันนี้

วันนี้ 17 เมษายน 2019 มีการประกาศสองกลุ่มการประกาศของทั้งยูโรโซนและสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศในวันนี้เรามาดูกันว่าในการประกาศในครั้งนี้กดดันสกุลเงินไหนล่ะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินอะไรบ้าง กลุ่มการประกาศสอง…

รายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย

วันนี้ 16 เมษายน 2019 มีรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการกล่าวในวันนี้ในช่วงเวลา 08:30 น…

aud

ข่าวล่าสุด

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR คำแนะนำทางด้านการเทรด: ในส่วนของการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือเรียกว่า TARD WAR ในช่วงนี้ยังคงไม่มีทิศทางที่จะเป็นประเด็นมากนักแต่ก็ดูเหมือนที่ทางจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera