Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ของธนาคารกลาง ยูโรป EUR อาจะแรงระยะสั้น

Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ของธนาคารกลาง ยูโรป EUR อาจะแรงระยะสั้น

วันนี้ 13 กันยายน 2018 จะมีความสำคัญของธนาคารกลางยุโรปก็คือการประกาศปรับอัตราเบี้ยรวมทั้งการกล่าวนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป หรือเรียกว่า Main Refinancing Rate และ ECB Press Conference ที่จะมีการประกาศสองช่วงเวลาในวันนี้

Screen Shot 2561-09-13 at 14.22.19.png

ซึ่งแน่นอนว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนของธนาคารกลางยุโรปคาดว่าการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญอย่างมากก็คือการที่จะซื้อสินทรัพย์ที่คาดว่าจะลดลงในสิ้นปีนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและอาจจะใช้เวลาตัดสินใจเกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรปโดยต้องขึ้นอยู่กับว่าประธานธนาคารกลางยุโรปจะสื่อสารทั้งหมดนี้ในการแถลงข่าวอย่างไร

แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเดิมก็คือ 0.00% ซึ่งเป็นดอกเบี้ยระยะสั้นโดยที่อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมค่ำคืนของธนาคารกลางยุโรปก็ยังจะคงประกาศออกมาที่เท่าเดิมก็คือ 0.25% และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากเอาไว้กับธนาคารกลางก็ยังจากอากาศที่คงเดิมก็คือ -0.40%

EUR15.jpg

ซึ่ง การวิเคราะห์ของบางสำนักได้กล่าวว่าขณะที่ประธานธนาคารกลางยุโรปได้พูดถึงเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งโดยเน้นว่าล่าสุด ล่าสุดธนาคารกลางยุโรปและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อโดยมีการคาดการณ์เติบโตคาดว่าจะปรับลดลงเล็กน้อย ในขณะที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อคาดว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าทางธนาคารกลางยุโรปจะใช้มาตรการเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของสกุลเงินยูโรอย่างไรแต่ในอดีตเขามีความสามารถพิเศษและวิธีการที่จะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรอย่างแน่นอน

Screen Shot 2561-09-13 at 14.33.15.png

สกุลเงินหลักของสกุลเงินยูโรก็คือสกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนวิ่งอยู่ในกรอบถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะมีทิศทางขาขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถดีดขึ้นไปทะลุแนวต้านที่สำคัญแนะนำว่าควรติดตามในแนวรับแนวต้านที่สำคัญเนื่องจากว่าอาจจะมีความรุนแรงของการประกาศในครั้งนี้

โดยที่แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีหรือการกล่าว และการแถลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปออกมาในทิศทางที่ดีควรติดตามในสองแนวต้านสำคัญก็คือ 1.16379 และ 1.16456 อย่างไรก็ตามถ้ามีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวต้านที่สามและที่สี่ที่สำคัญก็คือ 1.16696 และ 1.16826 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

ถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางที่แย่หรือการแถลงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปออกมาในทิศทางที่แย่ ควรติดตามกรอบแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 1.15789 และแนวรับที่สองที่สั้นมากก็คือ 1.15684 ซึ่งแนะนำว่าถ้าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามในแนวรับที่สำคัญอย่างมากก็คือ 1.15323 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญโดยที่ควรจะต้องติดตามเนื่องจากว่ามีความผันผวนและมีความรุนแรงเกิดขึ้นในวันนี้

Screen Shot 2561-09-13 at 14.33.59.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่น่าสนใจก็คือ สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินสวิตฟังซึ่งในตอนนี้แนะนำว่าถึงแม้ว่าในระยะสั้น ยังอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากว่ามีความผันผวนอย่างรุนแรงและมีการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินสวิตฟังแนะนำควรติดตามแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

โดยที่แนะนำว่าถ้าเกิดเราออกมาในทิศทางที่แย่ของสกุลเงินยูโรอาจจะทำให้ไปเจอในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 1.12365 ซึ่งแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.12144 และ 1.11855

แต่ถ้าเกิดว่าการประกาศหรือการแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินออกมาในทิศทางตรงกันข้ามทำให้สกุลเงินยูโรออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะทำให้ไปเจอแนวต้านที่หนึ่งก็คือ 1.12989 ซึ่งแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.13383 และ 1.13612 ซึ่งเป็นแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

แนะนำในช่วงนี้ติดตามการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษรวมทั้งการเจรจาที่สำคัญของทั้งสองประเทศเพราะสามารถจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโร รวมทั้งในการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยและประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรปและประธานธนาคารกลางยุโรปที่อาจจะสร้างความผันผวนจากสกุลเงินยูโรอย่างรุนแรงในวันนี้แนะนำควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ EUR ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

eur

คล้ายกัน

Core Retail Sales m/m และ CPI m/m ของประเทศแคนาดาวันนี้ CAD สุ่มเสี่ยงผันผวนแรง

วันนี้ 21 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญอย่างมากของประเทศแคนาดาก็คือการประกาศ Core Retail Sales m/m และ CPI m/m ที่จะมีการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น…

cad
Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ของยูโรโซนที่จะมีการประกาศในวันนี้

วันนี้ 21 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญของยูโรโซน ช่วยกันประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ซึ่งจะประกาศในวันนี้ การประกาศ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ซึ่งในการประกาศในช่วงเวลา 15:00 น…

eur
CPI y/y และ PPI Input m/m ของอังกฤษวันนี้ GBP อาจจะผันผวนแรง

วันนี้ 19 กันยายน 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญของอังกฤษก็คือการประกาศ CPI y/y และ PPI Input m/m ซึ่งจะเป็นการประกาศในสองจากประกาศในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งในสองตามประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนตลาดเงินมักจะจับตามองการประกาศ CPI y/y…

gbp

ข่าวล่าสุด

Nonfarm Payrolls ของสหรัฐอเมริกาในวันนี้ทิศทางทองคำและสกุลเงินดอลล่าร์ไปในทิศทางไหนดูได้ที่นี่

วันนี้ 3 พฤศจิกายน 2017 เป็นการประกาศที่สำคัญอย่างมากของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงเวลา 19:30 น…

Monetary Policy Meeting Minutes ของออสเตรเลีย AUD อ่อนอย่างแรง

วันนี้ 19 มิถุนายน 2018 มีการรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตเลีย ซึ่งธนาคารกลางออสเตรเลียได้เปิดเผยการรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนาไว้วันนี้ ธนาคารกลางมีมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นภายในประเทศ…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera