GDP q/q ของออสเตรเลีย ที่ประกาศช่วงเช้าวันนี้ AUD แข็งค่าระยะสั้น

GDP q/q ของออสเตรเลีย ที่ประกาศช่วงเช้าวันนี้ AUD แข็งค่าระยะสั้น

วันนี้ 5 กันยายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของประเทศออสเตรเลียก็คือการประกาศ GDP q/q ที่ประกาศในวันนี้เวลา 08:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-09-05 at 11.53.30.png

ซึ่งการประกาศนี้ นักลงทุนตลาดเงินได้จับตามองเนื่องจากว่าการประกาศนี้เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับมุมมองทางด้านเศรษฐกิจว่ามีการเติบโตมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าในช่วงวันที่ผ่านมาธนาคารกลางของออสเตรเลีย จะยังไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและนโยบายทางการเงินก็อาจจะยังมีทิศทางที่ยังอยู่ในมุมมองที่ดี นักลงทุนตลาดเงินที่ลงทุนสกุลเงินออสเตรเลียก็จับตามองตัวเลขนี้เช่นเดียวกัน

โดยตัวเลขนี้ได้ประกาศออกมาในช่วงเวลา 08:30 น. ซึ่งประกาศออกมาสองตัวเลขดังนี้

โดยตัวเลขแรกก็คือดัชนีจีดีพีไตรมาสไตรมาสซึ่งประกาศในไตรมาสที่สอง ประกาศออกมาก็คือ 0.9% ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 1.1% และประกาศออกมากกว่าการคาดการณ์ก็คือ 0.8%

ตัวเลขที่สองก็คือดัชนีจีดีพีซึ่งเทียบกันปีต่อปีโดยประกาศในไตรมาสที่สองเช่นเดียวกันซึ่งประกาศออกมาก็คือ 3.4% โดยครั้งก่อนก็คือ 3.1% และการคาดการณ์ก็คือ 2.8% ซึ่งประกาศมากกว่าการคาดการณ์และกับครั้งก่อน

จากผลการประกาศในครั้งนี้ทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเวลาของการประกาศอย่างไรก็ตามนักลงทุนตลาดเงินได้เข้าทำกำไรในช่วงนั้นแต่หลังจากที่การประกาศขึ้นไปภายใน 2 ชั่วโมงก็มีการอ่อนค่าลงหลังจากประกาศ

Screen Shot 2561-09-05 at 13.33.23.png

โดยคู่สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับคู่สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางผันผวน และยังอยู่ในช่วงทิศทางขาลงในระยะกลางเนื่องจากสกุลเงินออสเตรเลียในตอนนี้ยังดูเหมือนมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเหตุการณ์ภายในของประเทศออสเตรเลียถึงแม้การประกาศจะออกมาในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของนักลงทุนตลาดเงินยังมองว่าอาจจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาอันสั้นของธนาคารกลางออสเตรเลียจึงทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลงอย่างที่เห็น

ซึ่งเป็นคู่สกุลเงินนี้ได้มีการร่วงลงถึงในระดับสองปีที่ผ่านมาจึงแนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญถ้าเกิดว่าได้ร่วงลงต่อไม่ไหวเป็นทั้งสกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลง ควรติดตามกรอบแนวรับที่สำคัญก็คือ 0.71576 และถ้าเกิดมีการถูกลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 0.71308 และแนวรับที่สามก็คือ 0.70702 แต่ถ้ามีการดีดตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินออสเตรเลียมีการแข็งค่าหรือว่าสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงนั้นควรติดตามกรอบแนวต้านที่สำคัญก็คือ 0.72089 ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านแรกและถ้าเกิดว่ามีการรุนแรงมากขึ้นควรติดตามกรอบแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 0.72274 และ 0.72519 ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านที่สำคัญในวันนี้

Screen Shot 2561-09-05 at 13.33.56.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันก็คือ สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงิน สวิตฟังหรือเรียกว่า AUDCHF ซึ่งคู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนอย่างมากและมีการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงของสกุลเงินออสเตรเลียทำให้สกุลเงินนี้มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญดังนี้

ซึ่งในตอนนี้ได้ร่วงลงไปถึงแนวรับที่สำคัญก็คือ 0.69570 และถ้าเกิดว่าได้ร่วงลงต่อควรติดตามกรอบแนวรับที่สองที่สำคัญอย่างมากก็คือ 0.68693 ซึ่งถ้าสามารถทะลุไปได้อาจจะเป็นทิศทางขาลงในระยะกลางถึงระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นควรติดตามกรอบแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 0.70292 ถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากหรือมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินออสเตรเลียมีการแข่งค่าหรือว่าสกุลเงินสวิตฟังมีการอ่อนค่านั้น ควรติดตามกรอบแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 0.70970 และ 0.72087 ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในเวลานี้

แนะนำช่วงเวลานี้ควรติดตามสกุลเงินออสเตรเลียเป็นสำคัญเนื่องจากว่าธนาคารกลางออสเตรเลียได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% และยังดูเหมือนจะมี ทิศทางที่มีมุมมองในทิศทางที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนตลาดเงินอย่ามองว่าถึงแม้จะมีทิศทางที่ดีแต่ก็ยังมีบางข้อคิดเห็นของธนาคารกลางออสเตรเลียที่ยังดูเหมือนจะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลียในบางช่วงจึงทำให้สกุลเงินออสเตรเลียอาจจะมีการอ่อนค่าลงในช่วงนี้

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ AUD ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

aud

คล้ายกัน

กลุ่มการประกาศของยูโรโซนในวันนี้ที่มีการประกาศ surprise ตลาด

วันนี้ 18 เมษายน 2019 มีอีกหนึ่งกลุ่มการปฏิบัติที่มีการประกาศ surprise Starbucks ก็คือกลุ่มการประกาศของ ยูโรโซน ที่มีการประกาศในวันนี้เวลาประมาณ 14:30 น…

eur

ข่าวล่าสุด

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR คำแนะนำทางด้านการเทรด: ในส่วนของการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือเรียกว่า TARD WAR ในช่วงนี้ยังคงไม่มีทิศทางที่จะเป็นประเด็นมากนักแต่ก็ดูเหมือนที่ทางจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera