ECB President Draghi Speaks และ Core CPI m/m ของธนาคารกลางยุโรปและสหรัฐอเมริกาคู่สกุลเงินหลักและสกุลเงินดอลล่าร์ร่วมทั้งทองคำจะเป็นอย่างไรสามารถดูได้ที่นี่

ECB President Draghi Speaks และ Core CPI m/m ของธนาคารกลางยุโรปและสหรัฐอเมริกาคู่สกุลเงินหลักและสกุลเงินดอลล่าร์ร่วมทั้งทองคำจะเป็นอย่างไรสามารถดูได้ที่นี่

วันนี้ 11 เมษายน 2018 จะมีการกล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรปและมีการประกาศ Core CPI m/m ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศอยู่ในช่วงสองเวลาในวันนี้

Screen Shot 2561-04-11 at 14.30.17.png

ซึ่งเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั้นอยู่คนละช่วงเวลาจึงควรติดตามในส่วนของแต่ละช่วงเวลาโดยเหตุการณ์แรกก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรปหรือเรียกว่า ECB President Draghi Speaks ซึ่งต้องติดตามดูว่าประธานธนาคารกลางยุโรปจะไปพูดตรงไหนและพูดเกี่ยวกับอะไรซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากการกล่าวในวันนี้มักจะส่งผลให้กับสกุลเงินยูโรเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ายังไม่มีการกล่าวหรือเป็นการกล่าวที่ไม่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินอาจจะไม่ส่งผลมากกับสกุลเงินยูโรจึงควรติดตามอย่างใกล้ชิดในการกล่าวในเวลานั้น

mario_draghi_2330989b.jpg

ซึ่งโดยหลักประธานธนาคารกลางยุโรปมักจะพูดเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินดูแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีการพูดเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินมากเกินไปอาจจะส่งผลให้กับสกุลเงินยูโรโดยนักลงทุนตลาดเงินมักจะใช้ส่วนนี้เป็นส่วนของการทำกำไรฉันนั้นบางมุมของธนาคารกลางยุโรป อาจจะไม่ส่งผลในส่วนของตลาดเงินและอาจจะไม่พูดถึงเกี่ยวกับ นโยบายทางการเงินก็เป็นได้จึงควรติดตามด้วย

ซึ่งอีกหนึ่งการประกาศก็คือการประกาศ Core CPI m/m ซึ่งส่วนใหญ่นักลงทุนตลาดเงินจะจับตามองว่าในการประกาศนี้จะออกมาในทิศทางไหนเนี่ยจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะจับตามองว่าถ้าเกิดมีอัตราเงินเฟ้อหรือ  Core CPI m/m ออกมาในทิศทางที่ดีอาจจะส่งผลให้กับนโยบายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะปรับรถเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในวันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามการประกาศ  Core CPI m/m นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศก็คือ 0.2% ซึ่งเท่ากับครั้งก่อนแต่การประกาศ CPI m/m นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 0.0% ซึ่งครั้งก่อน 0.2% ถ้าเกิดว่าการประกาศเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อาจจะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการผันผวนอย่างรุนแรงในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูว่าในการประกาศทั้งสองการประกาศจะมีการประกาศในส่วนของ YoY ประกาศติดตามมาด้วยจึงติดตามด้วยว่าในการประกาศ YoY จะประกาศมาในทิศทางไหนจะเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกลางหรือไม่ต้องควรติดตามในการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น.

Screen Shot 2561-04-11 at 14.37.41.png

คู่สกุลเงินหลักของสกุลเงินดอลล่าร์ก็คือ EURUSD ในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางขาขึ้นเนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีการอ่อนค่าลงไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในซีเรียหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้ควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่ามีการประกาศออกมาในทิศทางที่ดีพร้อมทั้งมีการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรปออกไม่ได้ทิศทางที่ดีอาจจะไปถึงแนวต้านที่หนึ่งก็คือ 1.23843 และถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการกล่าวสุนทรพจน์หรือว่าการประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานั้นควรติดตามในแนวต้านที่สองและที่สามก็คือ 1.24058 และ 1.24191 ซึ่งเป็นงานที่สำคัญในรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดการประกาศออกมาทิศทางตรงกันข้ามหรือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรปออกมาทิศในทิศทางที่แย่ อาจจะทำให้ไปเจอในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 1.23507 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในรอบนี้ควรติดตามแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1.23352 และ 1.23223 ซึ่งเป็นแนวรับในกรอบนี้

Screen Shot 2561-04-11 at 14.37.50.png

ในทิศทางของทองคำทองคำในตอนนี้วิ่งเหมือนกับสกุลเงินหลักของดอลล่าร์ก็คือ EURUSD ซึ่งในตอนนี้นั้นยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามต้องรอดูการประกาศในส่วนของอัตราเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันนี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรและจะประกาศออกมาในทิศทางไหนควรติดตามในแนวรับแนวต้านที่สำคัญให้ดีเนื่องจากถ้าเกิดมีการประกาศในทิศทางที่แย่ของสหรัฐอเมริกาบางครั้งอาจจะดีดตัวขึ้นถึงในแนวต้านที่หนึ่งก็คือ 1347.28 ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในรอบนี้ แต่อย่างไรก็ตามควรติดตามในแนวต้านที่สองที่สามและที่สี่เนื่องจากมีการประกาศที่สำคัญซึ่งอาจจะไปถึงก็คือ 1349.20, 1351.47 ,1355.32 ซึ่งเป็นสี่แนวต้านที่สำคัญในวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดการประกาศออกมาในทิศทางตรงกันข้ามอาจจะไปเจอในแนวรับที่หนึ่งก็คือ 1339.64 ถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากควรติดตามในแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 1335.97 และ 1332.30 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในรอบนี้

ควรติดตามการประกาศนี้ด้วยเนื่องจากนักลงทุนตลาดเงินและประธานธนาคารกลางยุโรปให้ความสำคัญยังไม่พอธนาคารกลาง ซื้อหารักยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในรอบนี้จึงควรติดตามเนื่องจากตลาดเงินเล็งเห็นความสำคัญ ของการประกาศนี้แน่นอน

ใครเทรดสองสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone ตรงนี้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone ในการเทรดนั้นใครมี Order หรือใครมีออเดอร์ USD ติดอยู่ ต้องดูด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านนั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ทั้งนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์ที่ดีที่สุด)

คล้ายกัน

รายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของ RBA

วันนี้ 21 พฤษภาคม 2019 มีรายงานการประชุมนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียมีการรายงานในวันนี้ซึ่งเนื้อหาที่มีการรายงานมีการส่งสัญญาณออกมามีความน่าสนใจอย่างมาก ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนพ…

ข่าวล่าสุด

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR คำแนะนำทางด้านการเทรด: ในส่วนของการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือเรียกว่า TARD WAR ในช่วงนี้ยังคงไม่มีทิศทางที่จะเป็นประเด็นมากนักแต่ก็ดูเหมือนที่ทางจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera