Cash Rate และ RBA Rate Statement ของ RBA วันนี้ประกาศก้องดอกเบี้ย 1.50%

Cash Rate และ RBA Rate Statement ของ RBA วันนี้ประกาศก้องดอกเบี้ย 1.50%

วันนี้ 4 กันยายน 2018 มีการประกาศที่สำคัญของ ธนาคารกลางออสเตรเลียก็คือการประกาศ Cash Rate และ RBA Rate Statement ซึ่งประกาศไปในเวลา 11:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-09-04 at 12.04.23.png

ซึ่งการประกาศในครั้งนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รแต่อย่างไรก็ตามในการประกาศในครั้งนี้ยังมีการประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการประกาศออกมาพร้อมกันในช่วงเวลานั้น

shutterstock_739443244.jpg

โดยมุมมองของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการประกาศในครั้งนี้นั้น มีใจความสำคัญดังนี้โดยที่ประกาศออกมาว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2% การคาดการณ์ในระดับกลางคืออัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ 2563 ในช่วงระหว่างนี้การปรับลดลงของราคายาบางอย่างในไตรมาสกันยายนจะทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 และธนาคารกลางออสเตรเลียยังมีมุมมองในทิศทางในเชิงบวกซึ่งยังมองถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ 2563 และธนาคารกลางคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะสูงกว่า 3% ในปี 2561 และ 2562 จึงส่งผลให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น

Screen Shot 2561-09-04 at 12.09.36.png

โดยคู่สกุลเงินหลักของสกุลเงินออสเตรเลียก็คือสกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์หรือเรียกว่า AUDUSD ในตอนนี้คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนและมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าสกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องก็ตามอย่างไรก็ตามแนะนำควรติดตามว่าถ้าเกิดมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินออสเตรเลียอาจจะทำให้คู่สกุลเงินนี้มีการดีดตัวขึ้น

จึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ โดยแนะนำว่าถ้าเกิดมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะนำควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญแรกก็คือ 0.72298 ซึ่งในตอนนี้ถึงแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ ควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สองก็คือ 0.72578 และถ้ามีความรุนแรงและมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สามก็คือ 0.72829

อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สำคัญก็คือ 0.71902 เป็นกรอบแนวรับแรกและถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สองที่สำคัญอย่างมากก็คือ 0.71779 ถ้าเกิดทะลุลงมาได้อาจจะอยู่ในทิศทางขาลงในระยะกลางอีกเช่นเดียวกัน

Screen Shot 2561-09-04 at 12.10.24.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่สำคัญก็คือ สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินเยน หรือเรียกว่า AUDJPY โดยคู่สกุลเงินนี้มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันเนื่องจากมีความผันผวนระหว่างสกุลเงินออสเตรเลียและตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์แต่อย่างไรก็ตามคู่สกุลเงินนี้ยังมีการดีดตัวขึ้นตามการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียซึ่งแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะไปถึงแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญแรกก็คือ 80.560 และถ้าเกิดมีความรุนแรงและมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้าน (MODULE) ที่สองก็คือ 80.827 ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะนำควรติดตามแนวต้าน (MODULE) ที่สามก็คือ 81.120

ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าหรือสกุลเงินเยน มีการแข็งค่าขึ้นนั้นควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่หนึ่งก็คือ 79.883 ซึ่งแนะนำว่าถ้าเกิดมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สองก็คือ 79.646 แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นในทิศทางขาลงในระยะกลางเช่นเดียวกัน

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ AUD ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

aud

คล้ายกัน

Italian Industrial Production m/m ของประเทศอิตาลี EUR อาจจะผันผวนระยะสั้น

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินยูโรก็คือ  Italian Industrial Production m/m ซึ่งนักลงทุนตลาดเงินให้ความสำคัญกับประเทศอิตาลีอย่างมากเนื่องจากว่าอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเทศอิตาลี…

eur
Core PPI m/m ที่มีการประกาศในวันนี้เวลา 19:30 น. ของสหรัฐอเมริกา

วันนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2018 จะมีหนึ่งจะประกาศที่เป็นการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ Core PPI m/m โดยการประกาศในครั้งนี้นักลงทุนตลาดเงินก็ได้จับตามองในบางช่วงบางตอนเท่านั้นซึ่งการประกาศ Core PPI m/m…

GDP m/m และ Manufacturing Production m/m ของประเทศอังกฤษประกาศวันนี้

วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2018 มีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศของประเทศอังกฤษก็คือการประกาศ GDP m/m กลุ่มการประกาศนี้จะมีหลายการประกาศด้วยกัน ซึ่งในกลุ่มการประกาศนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นการประกาศในกลุ่มการประกาศดัชนีจีดีพีแต่อย่างไรก็ตาม…

gbp

ข่าวล่าสุด

Building Permits ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในคืนนี้สกุลเงินดอลล่าร์และทองคำมีความผันผวนอย่างไร

วันนี้ 18 มกราคม 2018 จะมีการประกาศอีกหนึ่งการประกาศที่จะทำให้สกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนก็คือ Building Permits ซึ่งจะประกาศในครั้งคืนนี้เวลา 20:30 น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera