Cash Rate และ RBA Rate Statement ของ RBA วันนี้ประกาศก้องดอกเบี้ย 1.50%

Cash Rate และ RBA Rate Statement ของ RBA วันนี้ประกาศก้องดอกเบี้ย 1.50%

วันนี้ 4 กันยายน 2018 มีการประกาศที่สำคัญของ ธนาคารกลางออสเตรเลียก็คือการประกาศ Cash Rate และ RBA Rate Statement ซึ่งประกาศไปในเวลา 11:30 น. ตามเวลาประเทศไทย

Screen Shot 2561-09-04 at 12.04.23.png

ซึ่งการประกาศในครั้งนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียได้มีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รแต่อย่างไรก็ตามในการประกาศในครั้งนี้ยังมีการประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการประกาศออกมาพร้อมกันในช่วงเวลานั้น

shutterstock_739443244.jpg

โดยมุมมองของธนาคารกลางออสเตรเลียที่มีการประกาศในครั้งนี้นั้น มีใจความสำคัญดังนี้โดยที่ประกาศออกมาว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 2% การคาดการณ์ในระดับกลางคืออัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ 2563 ในช่วงระหว่างนี้การปรับลดลงของราคายาบางอย่างในไตรมาสกันยายนจะทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1 และธนาคารกลางออสเตรเลียยังมีมุมมองในทิศทางในเชิงบวกซึ่งยังมองถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ 2563 และธนาคารกลางคาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะสูงกว่า 3% ในปี 2561 และ 2562 จึงส่งผลให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น

Screen Shot 2561-09-04 at 12.09.36.png

โดยคู่สกุลเงินหลักของสกุลเงินออสเตรเลียก็คือสกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์หรือเรียกว่า AUDUSD ในตอนนี้คู่สกุลเงินนี้มีความผันผวนและมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าสกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องก็ตามอย่างไรก็ตามแนะนำควรติดตามว่าถ้าเกิดมีการแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของสกุลเงินออสเตรเลียอาจจะทำให้คู่สกุลเงินนี้มีการดีดตัวขึ้น

จึงควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ โดยแนะนำว่าถ้าเกิดมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะนำควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญแรกก็คือ 0.72298 ซึ่งในตอนนี้ถึงแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ ควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สองก็คือ 0.72578 และถ้ามีความรุนแรงและมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวต้าน (MODULE) ที่สามก็คือ 0.72829

อย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดมีการปรับตัวร่วงลงควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สำคัญก็คือ 0.71902 เป็นกรอบแนวรับแรกและถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สองที่สำคัญอย่างมากก็คือ 0.71779 ถ้าเกิดทะลุลงมาได้อาจจะอยู่ในทิศทางขาลงในระยะกลางอีกเช่นเดียวกัน

Screen Shot 2561-09-04 at 12.10.24.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่สำคัญก็คือ สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินเยน หรือเรียกว่า AUDJPY โดยคู่สกุลเงินนี้มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกันเนื่องจากมีความผันผวนระหว่างสกุลเงินออสเตรเลียและตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์แต่อย่างไรก็ตามคู่สกุลเงินนี้ยังมีการดีดตัวขึ้นตามการประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียซึ่งแนะนำควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะไปถึงแนวต้าน (MODULE) ที่สำคัญแรกก็คือ 80.560 และถ้าเกิดมีความรุนแรงและมีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้าน (MODULE) ที่สองก็คือ 80.827 ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแนะนำควรติดตามแนวต้าน (MODULE) ที่สามก็คือ 81.120

ถ้ามีการปรับตัวร่วงลงไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินออสเตรเลียมีการอ่อนค่าหรือสกุลเงินเยน มีการแข็งค่าขึ้นนั้นควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่หนึ่งก็คือ 79.883 ซึ่งแนะนำว่าถ้าเกิดมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับ (MODULE) ที่สองก็คือ 79.646 แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นในทิศทางขาลงในระยะกลางเช่นเดียวกัน

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ AUD ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

คล้ายกัน

GBP/AUD : อาจจะมีการขยับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นหลังจากที่สกุลเงินปอนด์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นประกอบกับในส่วนของสกุลเงินออสเตรเลีย

GBP/AUD : จะร่วงลงระยะสั้นหรือไม่

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินออสเตรเลียในตอนนี้คงมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สกุลเงินปอนด์ การปรับตัวอ่อนค่าลงประกอบกับในส่วนของสกุลเงินออสเตรเลียก็

AUD/NZD : ยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น

สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินนิวซีแลนด์ในตอนนี้ยังคงมีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากว่าทั้งสกุลเงินออสเตรเลียก็ยังมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นประกอบกับในส่วนของ

ข่าวล่าสุด

EUR/JPY : จะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินยูโรเทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์มีการขยับตัวสูงขึ้นกดดันสกุลเงินเยนให้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงแต่

GBP/JPY : จะขยับตัวสูงขึ้นหรือไม่

สกุลเงินปอนด์เทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวสูงขึ้น ในระยะสั้นหลังจากที่ทั้งตลาดหุ้น Nikkei ฟิวเจอร์มีการขยับตัวสูงขึ้นกดดันให้สกุลเงินเยนมีการปรับตัวอ่อนค่าลง

CAD/JPY : จะยกตัวขึ้นได้หรือไม่

สกุลเงินแคนาดาเทียบกับสกุลเงินเยนในตอนนี้ยังคงมีการขยับตัวร่วงลงในระยะสั้นถึงระยะกลางแต่ในระยะสั้นมากนั้นยังคงมีการยกตัวขึ้นหลังจากที่สกุลเงินแคนาดาเริ่มมีการปรับตัวแข็งค่า

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศการเก็บรวบรวมข้อมูล

FBS เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อกดปุ่ม "ยอมรับ" ถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

คำขอโทรกลับครั้งต่อไปสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นี้
จะพร้อมใช้งานใน 00:30:00

หากคุณมีปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อเราผ่านทาง
สนทนาออนไลน์

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

อย่ามัวเสียเวลา - ติดตามดูว่า NFP ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อ USD แล้วทำกำไรเลยสิ!

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera