ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Non-Manufacturing PMI ของสหรัฐอเมริกา USD จะเป็นอย่างไร

ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Non-Manufacturing PMI ของสหรัฐอเมริกา USD จะเป็นอย่างไร

วันนี้ 3 ตุลาคม 2018 จะมีการประกาศที่สำคัญอีกสองการประกาศของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Non-Manufacturing PMI ที่จะประกาศในสองช่วงเวลาของคำวันนี้

Screen Shot 2561-10-03 at 14.31.57.png

โดยสองช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งนักลงทุนตลาดเงินก็ต่างจับตามองไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศ ADP Non-Farm Employment Change และ ISM Non-Manufacturing PMI ซึ่งจะประกาศในสองช่วงเวลาของวันนี้เราจะมาดูกันว่าได้การประกาศสองการประกาศนี้จะมีทิศทางอย่างไรและ นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์อย่างไรบ้าง

Screen Shot 2561-10-03 at 14.34.35.png

โดยการประกาศแรกก็คือ ADP Non-Farm Employment Change หรือเรียกว่าการประกาศการเปลี่ยนแปลงในการสร้างงานนอกภาคเกษตรกรรมจาก ADP ซื้ออะไรการประกาศนี้อย่างมีทิศทางที่ยังวิ่งอยู่ในกรอบไม่มีการขยับตัวเคลื่อนไปไหนมากนักโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 185K ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 163K 

แต่ด้วยตามสถิติที่ผ่านมาในตอนนี้ยังไม่สามารถทะลุมากกว่า 300K  หรือ ทะลุต่ำกว่า 100K ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งต้องรอติดตามว่าการประกาศในครั้งนี้จะออกมาในทิศทางไหนเพราะจะทำให้สร้างความผันผวนให้กับสกุลเงินดอลล่าร์ ไม่มากก็น้อย

Screen Shot 2561-10-03 at 14.35.47.png

อีกหนึ่งการประกาศที่สำคัญก็คือการประกาศ ISM Non-Manufacturing PMI หรือเรียกว่าการประกาศดัชนีพีเอ็มไอภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม ซึ่งจะประกาศประจำเดือนกันยายนโดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าจะประกาศออกมาก็คือ 58.0 ซึ่งครั้งก่อนก็คือ 58.5 ซึ่งลดลงจากครั้งก่อน

แต่อย่างไรก็ตามในการประกาศดัชนีพีเอ็มไอภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็มได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามในช่วงนี้อาจจะต้องรอดูว่า ในการปรับตัวและประกาศดัชนีพีเอ็มไอภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็มเริ่มมีการปรับตัวร่วงลงในระยะสั้นต้องรอดูว่าการประกาศในครั้งนี้ตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในครั้งที่แล้วจะอยู่ที่ 58.5 ก็ตามนักลงทุนก็ต่างจับตามองเช่นเดียวกัน

USDIndexH1.png

โดยคู่สกุลเงินหลักที่นักลงทุน ได้จับตามองจะเสียสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งในตอนนี้อย่างมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นถึงระยะกลางถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนมาจากสกุลเงินยูโรที่ยังมีทิศทางที่ยังวิ่งอยู่ในความผันผวนที่ เกิดจากประเทศอิตาลี ซึ่งถ้าเกิดว่ายังมีความผันผวนและมีการปรับตัวสูงขึ้นควรติดตามกรอบแนวต้านที่สำคัญก็คือ 95.12 ซึ่งเป็นแนวทิศทางปรับตัวในการมีตัวขึ้น

เกิดสามารถยืนเหนือและขึ้นไปได้ควรติดตามในแนวต้านที่สำคัญที่สองอย่างมากก็คือ 95.32 ซึ่งถ้าเกิดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านต่อไปก็คือ 95.48 และ 95.58 ซึ่งถ้าสามารถดีไซน์ขึ้นไปได้จะเป็นการปรับตัวและเป็นเทรนด์ขาขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งสกุลเงินยูโรที่มีการกดดันให้สกุลเงินดอลล่าร์มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ควรติดตามกรอบแนวรับที่สำคัญแรกก็คือ 94.90 ซึ่งในตอนนี้อยู่ใกล้เคียงกรอบแนวรับอย่างมากและถ้ามีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องและยืนต่ำกว่าในราคานี้ได้ควรติดตามในแนวรับที่สองก็คือ 94.68 และแนะนำว่าควรติดตามในแนวรับที่สามและที่สี่ก็คือ 94.53 และ 94.31 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญอย่างมากในช่วงนี้

AUDUSDH1.png

อีกหนึ่งคู่สกุลเงินที่น่าจับตามองก็คือ สกุลเงินออสเตรเลียเทียบกับสกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากว่าสกุลเงินออสเตรเลียถูกกดดันมาจากการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีท่าทีที่จะมาเจรจาอย่างใดจึงทำให้สกุลเงินออสเตรเลียมีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องตามสกุลเงินหยวน

แนะนำว่าควรติดตามกรอบแนวรับแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งถ้าการประกาศของสหรัฐอเมริกาออกมาในทิศทางที่ดีกดดันให้คู่สกุลเงินนี้มีการร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับแรกที่อาจทะลุไปเรียบร้อยแล้วก็คือ 0.71647 ซึ่งถ้ามีการทะลุลงและร่วงลงอย่างต่อเนื่องควรติดตามกรอบแนวรับที่สองและที่สามก็คือ 0.7 1413 และ 0.71150 ซึ่งเป็นกรอบแนวรับที่สำคัญอย่างมากในตอนนี้

อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าการประกาศออกมาในทิศทางตรงกันข้ามควรติดตามกรอบแนวต้านแรกก็คือ 0.72006 ซึ่งถ้าสามารถยืนเหนือและมีการอยู่ตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องควรติดตามในแนวต้านที่สองก็คือ 0.72348 และแนะนำควรติดตามกรอบแนวต้านที่สามราชสีห์ก็คือ 0.72605 และ 0.72773 ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านที่สำคัญอย่างมากในวันนี้

อย่างไรก็ตามสกุลเงินดอลล่าร์มักจะมีทิศทางที่มีความผันผวนอย่างมากเนื่องจากว่ามีการกดดันมาจากทั้งสกุลเงินยูโรรวมถึงการกดดันมาจากเหตุการณ์สงครามทางการค้าที่นักลงทุนตลาดเงินต่างจับตามองว่าจะมีการเจรจาเมื่อไหร่อย่างไรรวมทั้งเหตุการณ์ของประเทศอิตาลีที่สร้างความกดดันให้กับสกุลเงินยูโรที่มีความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงนี้จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ท่านที่เทรดสกุลเงินนี้ นั้นควรให้สังเกตตาม Zone แนวรับแนวต้าน หรือเรียกว่า (MODULE) ตรงที่แจ้งไว้ด้วยเนื่องจากอาจจะมีความผันผวนจนสุด Zone หรือ (MODULE) ซึ่งในการเทรดนั้นท่านที่ยังไม่มี Order หรือมีออเดอร์ USD  ติดอยู่ ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

(แนวรับแนวต้านหรือเรียกว่า Module นั้นก็คือ ZONE ดังนั้นเป้าหมายที่แจ้งไปคือ Zone ดังนั้นไม่ต้องตามเป้าหมายเป๊ะแต่ให้ดูตาม Zone เพื่อจะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจว่าจะเข้าเทรดหรือตัดสินใจของการเข้าออกออเดอร์หรือการจัดการออเดอร์ที่ดีที่สุด

usd

คล้ายกัน

กลุ่มการประกาศของยูโรโซนในวันนี้ที่มีการประกาศ surprise ตลาด

วันนี้ 18 เมษายน 2019 มีอีกหนึ่งกลุ่มการปฏิบัติที่มีการประกาศ surprise Starbucks ก็คือกลุ่มการประกาศของ ยูโรโซน ที่มีการประกาศในวันนี้เวลาประมาณ 14:30 น…

eur

ข่าวล่าสุด

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR

AUD/JPY: รอการส่งสัญญาณมาจาก TRADE WAR คำแนะนำทางด้านการเทรด: ในส่วนของการทำสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหรือเรียกว่า TARD WAR ในช่วงนี้ยังคงไม่มีทิศทางที่จะเป็นประเด็นมากนักแต่ก็ดูเหมือนที่ทางจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น…

ฝากเงินกับระบบการชำระเงินในประเทศของคุณ

โทรกลับ

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

เราได้รับคำร้องของคุณแล้ว

ผู้จัดการของเราจะโทรหาคุณในเร็ว ๆ นี้

เกิดข้อผิดพลาดภายใน กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

หนังสือ Forex สำหรับผู้เริ่มต้นจะแนะนำโลกแห่งการซื้อขายให้กับคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera